Home

Achtergrond 7 reacties

D66: beter inkomen met kringlooplandbouw

Wie willen er in de Tweede Kamer? Nieuwkomers en oudgedienden van verschillende partijen vertellen in de aanloop naar de verkiezingen (15 maart) wat ze willen. Vandaag Tjeerd de Groot, nummer 19 op de lijst van D66.

De Nederlandse landbouw moet omschakelen naar kringlooplandbouw om wereldwijd koploper te blijven. Dat vindt Tjeerd de Groot, kandidaat Kamerlid voor D66. De overheid moet de sector ondersteunen bij die omslag.

Directeur Zuivel NL

De Groot, nu nog directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie, wil als politicus de Nederlandse kringloop sluiten, waarbij de veehouderij een belangrijke schakel is. “Hiervoor moeten we af van wetgeving die deze ontwikkeling belemmert, zoals de regels dat je kunstmest moet aanvoeren en dierlijke mest moet afvoeren. In de tweede plaats moet je alle innovaties in het topsectorenbeleid richten op omschakeling naar kringlooplandbouw. En in de derde plaats moeten landbouwsubsidies agrariërs stimuleren om concrete stappen te laten zetten”, vindt De Groot, ondanks het feit dat zijn partij de landbouwsubsidies wil verlagen.

Tjeerd de Groot - Foto: Roel Dijkstra
Tjeerd de Groot - Foto: Roel Dijkstra

Landbouwsubsidies slimmer inzetten

“D66 is groot voorstander van innovaties. De huidige landbouwsubsidies lekken deels weg naar de grond, waardoor grondprijzen stijgen. De subsidies moeten slimmer worden ingezet. Als je een goed verhaal hebt, hoef je de subsidies niet te verlagen”, vindt De Groot.

“Ik wil met D66 een brug gaan slaan tussen de partijen die verder willen verduurzamen en partijen die zeggen op te komen voor het agrarisch belang. Maar je mag afvragen in hoeverre ze dat ook daadwerkelijk doen. CDA was erbij toen het ministerie werd opgeheven, VVD bij het opheffen van de productschappen”, zegt de D66‘er.

Grote immateriële waarde Nederlandse landbouw

De boer is nu vaak overgeleverd aan de markt met lage prijzen. “Dat komt omdat je je als keten vaak te weinig kunt onderscheiden, dan wordt alleen gekeken naar de prijs. Als de keten zich kan onderscheiden op de markt, dan komt daar ook weer een goed boereninkomen achteraan”, vindt De Groot.

“De Chinezen staan hier niet alleen in de rij voor melkpoeder vanwege de kwaliteit, ze hebben ook interesse voor de sector; de relatief kleine bedrijven, de liefde van de boer voor zijn vak en dat de boer de eigen melk aan zijn kinderen durft te geven. Er zit een hele grote immateriële waarde aan de Nederlandse landbouw, die marktwaarde heeft”, zegt De Groot.

‘Ik zie de groei vooral in inkomen en niet in omvang’

Of de omslag naar kringlooplandbouw gevolgen heeft voor de omvang van de landbouw, vindt De Groot niet direct relevant. “Van belang is hoeveel je ermee verdient. Ik zie de groei vooral in inkomen en niet in omvang. Sommige partijen denken alleen aan minder dieren. Ik denk aan anders, waardoor de boer weer een goed inkomen krijgt”, zegt hij.

D66 was afgelopen jaren vrij onzichtbaar in het landbouwdossier. “Dat is de reden dat ik me heb gemeld als kandidaat. Ik wil de positie van D66 in het landbouwdebat versterken.”

Verplichte weidegang

D66 is een van de indieners van de nota om weidegang verplicht te stellen. “De nota verplichte weidegang is nog van 2014. D66 heeft oog voor de inspanningen van de sector en de eerste positieve resultaten en daarom hebben we besloten de wet boven de markt te laten hangen. De D66-fractie steunde vorige week nog wel een motie van de PvdD die wettelijke borging van weidegang vraagt. D66 ziet dat als stok achter de deur als de sector de doelen niet haalt, zoals de nota nu ook wordt gezien.”

Laatste reacties

 • Grass to milk

  Op zich heeft hij een punt. Hectare premie vanuit het GLB gaat alleen maar in de grondprijs/ huurprijs zitten. Het zou beter zijn als alleen de gebruiker aanspraak maakt op de premie. Je ziet altijd dat de verhuurder van de grond de GLB premie krijgt en niet de gebruiker.

 • bosmans123

  Kansen voor iedereen.

  Heeft u geld nodig hebt om uw bedrijf te starten
  jezelf, of je moet een lening om schulden te betalen of
  betaal uw facturen?
  contacten:
  mail: bosmansH@hotmail.com
  whatsapp: +330633662486

 • ...............

  Kan hier ook al reclame gemaakt worden!

 • veelust

  Over het verhaal weidegang denkt zijn collega Arend Meijer heel anders en die meldt dat de leden van de D66 nooit voor de motie verplichte weidegang hadden mogen stemmen en dat dit alleen maar op basis van emotie en onwetenheid is gebeurd en hij zich in ging zetten om het terug te draaien

 • haj146

  niet te vertrouwen die club. Vindt het buitengewoon kwalijk dat zon man dan directeur is van NZO. Daar hoor je geen gekleurde pet op te hebben. NZO doet immers ook aan belangenbehartiging

 • moi !

  Wat bedoeld hij nauw met kringloop landbouw ? Naar mijn mening is het te vaag.

 • oorspronkelijk

  waar is de Hollandse nuchterheid
  inkomenssteun maar we blijven ons zelfstandige ondernemers noemen.
  inkomenssteun inzetten om nog groter te groeien
  voor lief nemen dat de groei de marge per liter verlaagd
  dit door mestafzet-voer aankoop-financiering
  ondanks deze steun en groei is een volatiele markt liquiditeitsprobleem
  waar ligt dan de schuld melkveehouders????
  hemel tergend is alles afwentelen op te strakke milieudoelen

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.