Home

Achtergrond

Zweedse landbouw en voedselketen in 2030 gevechtsklaar op internationale markten

De voedselproductie in Zweden slinkt. De kosten in de sector zijn hoger dan in vergelijkbare landen, erkent de regering, die echter geen genoegen neemt met de situatie.

De internationale concurrentiepositie van de landbouw en de voedselproductie in Zweden is zwak. Dat erkent de regering in Stockholm. Een eind januari gelanceerde ‘levensmiddelenstrategie’ beoogt de situatie echter grondig te veranderen. In 2030 moet de sector de concurrentie volledig aan kunnen en aantrekkelijke arbeidsplaatsen bieden. Uiteraard zonder afbreuk te doen aan duurzaamheid en zaken als klimaat en dierenwelzijn.

De ambitie is tevens dat de productie wordt vergroot, wat dient te leiden tot een verbeterde zelfvoorzieningsgraad en ook ruimte voor export naar relevante markten. De strategie wordt binnenkort opgevolgd met een concreet plan van aanpak.

Politieke ommekeer

De federatie van boeren en verwerkers, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) juicht, want met de nieuwe ambities is onmiskenbaar sprake van een politieke ommekeer. In een vorige politieke constellatie meende een minister van financiën nog dat de Zweedse landbouw rustig mocht verdwijnen, als deze er niet zelf in slaagde om overeind te blijven op de Europese markt.

“Maar wat zich nu afspeelt in de sector met een partij- en sectorgrenzen overschrijdend akkoord, doelen voor de lange termijn, een gedegen strategie en een concreet plan van aanpak is ongekend fantastisch voor agrarisch Zweden; in feite het meest fantastische wat ik heb meegemaakt in al mijn jaren in de sector”, zo luidde het commentaar waarmee LRF-topvrouw Helena Jonsson het regeringsbeleid welkom heette.

Delen landbouw dreigden te verdwijnen

Zonder politieke actie zag het er tot dusver inderdaad naar uit dat aanzienlijke delen van de landbouw en verwerkende industrie een langzame maar zekere dood aan het sterven zijn. De melkveehouderij produceert steeds minder en de varkenshouderij slinkt hardnekkig. De import van zuivelproducten en vlees vertoont elk jaar groei.

Productiewaarde Zweedse landbouw daalt

“De productiviteit in de primaire sector is niet hoog genoeg”, zo heet het in de strategie. Daarbij wordt erkend dat de kosten voor bedrijfsmiddelen en arbeidskracht hoger zijn dan in met Zweden vergelijkbare landen. Vorig jaar daalde de productiewaarde van de landbouw volgens de cijfers van de rijksdienst landbouw (SJV) met 3%. In alleen de melkveehouderij daalde de productiewaarde met circa €200 miljoen ofwel 19%. Dat was niet alleen een kwestie van een lagere melkprijs maar ook van een verder teruggelopen melkaanvoer. Met een verdwijnende melkveehouderij zou sprake zijn van een buitengewoon forse aderlating. Deze sector heeft namelijk een aandeel van 20% in de productiewaarde.

Overigens presenteerde de rijksdienst SJV vorige week een nieuw boekdelen sprekend cijfer: Zweden telt nu meer rijpaarden dan melkkoeien.

Of registreer je om te kunnen reageren.