Home

Achtergrond 2 reacties

NVWA: naleving dierenwelzijnsregels goed

De naleving van de dierenwelzijnsregels op veehouderijbedrijven noemt de NVWA over het algemeen 'goed', met uitzondering van de geïnspecteerde vleeskuikenhouderijen.

Dat blijkt uit de inspectierapporten in de periode 2015 en eerste helft van 2016.

Melkvee

Melkveehouder zijn het meest nauwkeurig in het naleven van de welzijnregels voor dieren. Bij 92% van de 133 bezochte bedrijven was de naleving goed. Volgens de NVWA ontbrak het bij de 8% van de bedrijven die niet goedgekeurd werden, aan schone en droge ligplaatsen. Ook een aandachtspunt voor melkveebedrijven is de bezettingsgraad. Op een kwart van de geïnspecteerde bedrijven worden meer dieren gehouden dan er ligplaatsen beschikbaar zijn.

Vleeskalveren

Ook de geïnspecteerde vleeskalverhouders hielden zich goed aan de regels. In 96% van de gevallen leefden zij de regels goed na. De NVWA merkt wel op dat enkele kalverhouders (te) lichte kalveren fokten, waardoor het uitvalpercentage relatief hoog was.

Varkens

Bij de 501 geïnspecteerde varkenshouders bleek bijna driekwart de dierenwelzijnsregels goed na te leven. Bij de bedrijven die wel in overtreding waren, ontbrak het aan afleidingsmateriaal en waren scherpe randen, uitstekende delen en kapotte vloeren een gevaar of was water niet continu voorhanden.

Konijnen en nertsen

De naleving bij konijnenbedrijven is tot nu toe 88%. Bij inspectie van 67 nertsenhouders bleek dat drie bedrijven zich niet aan de dierenwelzijnsregels houden. Dit is een nalevingspercentage van 95,5.

Pluimvee

De pluimveesector leeft de dierenwelzijnsregels het minst goed na. De steekproef onder 25 vleeskuikenhouders leverde op dat iets minder dan de helft van deze houders (48%) zich aan de dierenwelzijnsregels houdt. De situatie bij de legkippenbedrijven is beter: van de 30 inspecties bij legkippenbedrijven waren er 7 (23 %) niet akkoord.

Laatste reacties

  • nic1

    Maar....
    95,5 is toch meer dan 92?

  • frl

    Op een kwart van de melkveebedrijven overbezetting in de stal, en dan maar janken over de grupstal.

Of registreer je om te kunnen reageren.