Home

Achtergrond

Beschermd dorpsgezicht mag blijven

De Raad van State (RvS) laat de beslissing om het gebied Oude en Nieuwe Bildtdijken in de Friese gemeente Het Bildt aan te wijzen als beschermd dorpsgezicht in stand. Dit ondanks het bezwaar van boeren dat het hun bedrijfsvoering belemmert.

Met het aanwijzingsbesluit is veel landbouwgrond gemoeid; ruim 3.000 hectare valt onder beschermd dorpsgezicht. De bezwaarmakers waren tegen de beslissing van de rechtbank Noord-Nederland in beroep gegaan. Die had begin 2016 ook al de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de minister van Infrastructuur en Milieu in het gelijk gesteld.

Eind vorig jaar stelde de VVD-fractie nog Kamervragen, omdat ze zich zorgen maken over de gevolgen van de aanwijzing van de grond van de agrarisch ondernemers als beschermd dorpsgezicht. Volgens de VVD worden enkele duizenden hectare landbouwgrond onderdeel van het beschermd dorpsgezicht, wat effect kan hebben op de bedrijfsvoering.

'Niet bang dat bedrijven op slot gaan'

In haar antwoord deze week daarop zei minister Jet Bussemaker (OCW) dat ze niet bang is dat bedrijven op slot gaan door dit besluit. De minister wil een protocol opstellen over de agrarische bedrijfsvoering in relatie tot de status van het beschermd dorpsgezicht, om duidelijk te maken wat er mogelijk is. Daarmee zou de belangrijkste zorg van de boeren kunnen worden weggenomen, aldus de minister. Ook de RvS gaat niet mee in de zorgen van de VVD over het besluit, blijkt uit de uitspraak.

Voor de RvS voerden boeren opnieuw aan dat ze door het besluit van beschermd dorpsgezicht onevenredig in hun belangen worden geschaad. De verdere ontwikkeling van hun boerenbedrijven wordt door dit aanwijzingsbesluit ingeperkt. De RvS is echter net als de rechtbank van mening dat de aanwijzing van het gebied tot beschermd dorpsgezicht geen wijziging voor de bedrijfsvoering tot gevolg heeft, en dat eventuele beperkingen niet onevenredig zijn.

'Ander bestemmingsplan niet nodig'

Uitbreiding en wijziging van agrarische bedrijven moeten op basis van het voor het betrokken gebied opgestelde bestemmingsplan worden getoetst. Daarbij komt dat volgens de ministers een ander bestemmingsplan niet nodig is, omdat het huidige bestemmingsplan voldoende bescherming biedt, aldus de RvS.

Als voorbeelden dat ze nu al hinder ondervinden van het besluit, voerden de boeren aan dat het krijgen van vergunningen van dempen van sloten of het plaatsen van zonnepanelen, nu opeens veel lastiger is.

'Beperkingen niet onevenredig'

Volgens de RvS heeft dat echter vooral te maken met het feit dat de bestaande vergunningplicht voor het dempen van sloten nu pas daadwerkelijk wordt nageleefd, en dus niets te maken heeft met het aanwijzen van het gebied tot beschermd dorpsgezicht.

Ook de beperking op het plaatsen van zonnepanelen is niet onevenredig, stelt de RvS. Als voldaan wordt aan de bepalingen in het Besluit omgevingsrecht, kan nog steeds een omgevingsvergunning voor zonnepanelen worden gekregen.

Omdat de beperkingen niet onevenredig zijn volgens de RvS, blijft het besluit van beschermd dorpsgezicht gehandhaafd.

Of registreer je om te kunnen reageren.