Home

Achtergrond

Agrarisch exportrecord voor EU

De EU voerde in 2016 voor een recordbedrag aan agri- en foodproducten uit. De groei is voor een groot deel gevolg van toegenomen exporten van varkensvlees, slachtbijproducten en olijfolie.

De EU exporteerde in 2016 voor een recordbedrag van €130,7 miljard aan agri- en foodproducten naar derde landen. 2015 was ook al een recordjaar. Ten opzichte van 2011 is zelfs sprake van een groei van zowat een derde. Omdat de EU in 2016 voor minder geld minder importeerde dan in 2015, is het handelsoverschot gegroeid van € 15,3 naar € 18,8 miljard.

De import daalde onder meer, omdat in bepaalde landen de waarde van de lokale munt onder druk staat. Bovendien importeert de EU vooral agrarische grondstoffen. De prijs van onder meer mais en soja zijn in 2016 gedaald, wat leidde tot lagere exportwaarden voor belangrijke grondstoffenleveranciers zoals de VS en Brazilië. De EU zelf is vooral een exporteur van voedingsmiddelen met meer toegevoegde waarde; producten die veel minder snel in prijs dalen.

VS grootste afnemer

De VS is al jaren de grootste afnemer en is verantwoordelijk voor een groot deel van de groei. De VS kocht in 2016 voor € 1,26 miljard meer agri- en foodproducten in de EU dan een jaar eerder. De VS kocht vooral meer van categorieën die ook in voorgaande jaren de export naar de VS domineerden: sterke drank en wijnen (circa 37% van het totaal), bier en kaas.

Opvallend is ook dat bedrijven uit de EU fors meer verkochten in Aziatische markten. China is na de VS de grootste afnemer van agrarische producten uit de EU. In 2016 nam de exportwaarde met ruim € 1 miljard toe. In Japan was sprake van een groei van € 414 miljoen. De export naar Vietnam en Zuid-Korea nam toe met respectievelijk € 348 miljoen en € 230 miljoen.

‘Boom’ in babyvoedingsimporten

De groei in China en Vietnam is de laatste jaren vooral gevolg van de economische groei in deze landen. Er was een ‘boom’ in babyvoedingsimporten, maar ook de import van onder meer diervoeding, wijn en varkensvlees is toegenomen. In het geval van Japan en Zuid-Korea valt op dat hier steeds meer varkensvlees uit de EU wordt geïmporteerd. Zuid-Korea sloot eerder een vrijhandelsverdrag met de EU, waardoor importheffingen sterk zijn verlaagd.

Groei met varkensvlees

De EU zag de export van varkensvlees in 2016 met € 1,28 miljard, oftewel 32%, toenemen. Nederland, Denemarken en Duitsland profiteerden. De export van slachtbijproducten, vooral afkomstig uit de varkensslacht, nam met € 500 miljoen (22,5%) toe. Ook de exportwaarde van olijfolie steeg hard, nadat in 2015 de waarde sterk was afgenomen.

De exportwaardes voor granen, melkpoeder en pluimveevlees zijn afgenomen. Bij granen en melkpoeder was sprake van fors lagere prijzen; de pluimveevleesproductie werd geraakt door de vogelgriep.

Of registreer je om te kunnen reageren.