Home

Achtergrond

Vriendelijke kennismaking tussen Kamer en minister Schouten

De behandeling van de landbouwbegroting was een vriendelijke kennismaking met minister Schouten. Kamerleden tastten af, om op een later moment beter zaken te kunnen doen.

Flitsend was het niet, het begrotingsdebat in de Tweede Kamer. Het debat stond vooral in het teken van een verdere kennismaking tussen de Tweede Kamer en minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Kamerleden lieten wat proefballonnen op, waarvan de minister de meeste in een gemoedelijke sfeer leeg liet lopen; van echt lekprikken was geen sprake.

Motie over kringlooplandbouw

Coalitiepartijen vroegen veelal naar de bekende weg. Hun plannen staan immers al in het regeerakkoord. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie grepen de kans wel aan om de punten die zij belangrijk vinden in het regeerakkoord nog eens te onderstrepen, of de minister uit te dagen om bij de uitvoering van de plannen op een specifieke manier te werk te gaan. Een motie van D66 om duidelijk te definiëren wat kringlooplandbouw is en om belemmerende wet- en regelgeving weg te nemen, werd unaniem aangenomen. De strofe in het regeerakkoord over kringlooplandbouw wordt daarmee breed gedragen.
Landbouw en natuur moeten niet meer tegenover elkaar staan, want ze kunnen niet zonder elkaar, vindt minister Schouten

Minister Schouten gaf tijdens het debat een inkijkje in haar plannen voor de komende tijd, maar veel details kon ze nog niet geven. Ze is in overleg met sectoren, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen om de plannen verder gestalte te geven. De hoofdlijnen zijn duidelijk: Schouten wil vooral samen met de landbouw, natuur en maatschappelijke organisaties oplossingen bedenken voor de problemen die er zijn. Landbouw en natuur moeten niet meer tegenover elkaar staan, ze kunnen niet zonder elkaar, vindt de minister. Schouten wil naar een eerlijke en verantwoorde landbouw, samenwerken aan natuur en voedsel voor iedereen, verwijzend naar het wereldvoedselvraagstuk.

Artikel gaat verder onder de foto.

Minister Carola Schouten (LNV) in overleg met de landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer. - Foto: Fred Libochant
Minister Carola Schouten (LNV) in overleg met de landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer. - Foto: Fred Libochant

De minister wil een groenere, meer duurzame landbouw, maar ook een eerlijke prijs voor boer en tuinder

Omdat de toon nog wat voorzichtig was, bood de minister de Kamer ook niet echt een mogelijkheid om een stevig debat aan te gaan. Schouten wil ook een groenere en meer duurzame landbouw die voldoet aan de klimaat- en milieudoelstellingen, waar de linkse oppositiepartijen GroenLinks, SP, PvdA en PvdD op hameren. Tegelijkertijd wil de minister ook een eerlijke prijs voor de boer en tuinder en een goede concurrentiepositie voor de Nederlandse boer, waar bijvoorbeeld PVV en SGP vooral voor willen gaan. Eventuele kritiek van de oppositie kan pas komen als de concrete plannen er liggen, of als het allemaal te lang duurt.

Partij voor de Dieren pakte het deze keer subtiel aan

Het was dus vooral een debat van aftasten en suggesties doen. De Partij voor de Dieren, normaal goed voor een reeks aan moties en een aantal stevige aanvaringen met de minister, pakte het deze keer subtiel aan: de partij diende deze keer helemaal geen moties in. “Omdat de minister nieuw is en we haar nog wat bedenktijd en bezinningstijd willen geven”, aldus Esther Ouwehand.
Kamerleden pakten de minister nog niet hard aan, om zo goed in het boekje terecht te komen. Dan wordt het op een later moment wellicht beter zaken doen.

Of registreer je om te kunnen reageren.