Home

Achtergrond 3 reacties

Oplossing bij CAV Den Ham moet van rechter komen

De onderlinge standpunten tussen leden van CAV Den Ham blijken onverzoenlijk. Van enige bereidheid van toenadering tot elkaar bleek donderdagmiddag tijdens de zitting van de Ondernemingskamer bij het Gerechtshof Amsterdam helemaal niets.

Dat lag niet aan de Ondernemingskamer. Onder leiding van rechter Gijs Makkink werd op alle mogelijke manieren geprobeerd partijen opnieuw met elkaar om tafel te krijgen. Makkink: “Partijen kunnen vaak zelf meer bereiken dan een rechter met een uitspraak.” Uiteindelijk bleven partijen vasthouden aan hun standpunten en zal rechter Makkink met zijn collega’s de knoop moeten doorhakken.

Rechtszaal net groot genoeg

De rechtszaal van de Ondernemingskamer bleek maar net groot genoeg om alle betrokkenen en belangstellenden rond het slepende conflict bij de mengvoer en -inkoopcoöperatie CAV Den Ham te kunnen bergen. Ruim honderd mensen waren aanwezig, waaronder zowel leden die het beleid van de directie steunden, als tegenstanders. Ook directeur Gert Bargeman en de voltallige Raad van Commissarissen (RvC) waren ter zitting aanwezig.

Er zouden vreemde betalingen aan RvC-leden zijn gedaan en directeur Bargeman heeft een dure cursus gevolgd bij een opleidingsinstituut waar een van de RvC-leden de leiding heeft

Geen enkel vertrouwen in directie en RvC

Advocaat Caston Kroep verwoordde het standpunt van de ruim dertig leden – CAV Den Ham heeft in totaal 170 leden – die het niet eens zijn met de gang van zaken binnen CAV Den Ham. Er blijkt geen enkel vertrouwen te zijn in de huidige directie en de RvC. Ze eisen een onafhankelijk onderzoek om duidelijkheid te krijgen in het financiële en personele beleid van de coöperatie. Er zouden vreemde betalingen aan RvC-leden zijn gedaan en directeur Bargeman heeft een dure cursus gevolgd bij een opleidingsinstituut waar een van de RvC-leden de leiding heeft. Kroep: “Hier wordt elkaar duidelijk de bal toegespeeld.” In de onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan, onder andere door advieskantoor Baker Tilly Berk, hebben de leden geen vertrouwen omdat ze niet zijn betrokken bij de opdrachtformulering. Kroep: “Dit zijn geen onafhankelijke onderzoeken, alles liep altijd via Bargeman.”

Ruim 30 van de 170 leden van CAV Den Ham zijn het niet eens zijn met de gang van zaken binnen CAV Den Ham. Foto: Ronald Hissink
Ruim 30 van de 170 leden van CAV Den Ham zijn het niet eens zijn met de gang van zaken binnen CAV Den Ham. Foto: Ronald Hissink

Geen bescherming voor klokkenluiders

Op de vraag van rechter Makkink of het vertrek van Bargeman per 1 februari 2018 niet de angel uit de zaak haalt, reageerde Kroep ontkennend. “Mijn cliënten willen toch echt dat onafhankelijke onderzoek en daarnaast hebben ze ook moeite met de huidige RvC.” Een van de verwijten aan de RvC is dat ze het zestal werknemers die hun beklag deden over de gang van zaken binnen de coöperatie niet heeft beschermd als klokkenluiders. Betrokkenen zijn vrijwel meteen op non-actief gezet.

“Een groot onderzoek zet de coöperatie commercieel op slot, dat is een groot gevaar. Zo iets kan de CAV Den Ham zich niet permitteren’

‘Onrustige en onduidelijke periode’

Advocaat Adriaan Stoop, die de directie vertegenwoordigde, noemt de eis naar een onafhankelijk onderzoek een gevaar voor de continuïteit van de onderneming. “De kans dat grote afnemers en medewerkers weggaan in deze onrustige en onduidelijk periode is groot.” Stoop vraagt dan ook met klem het verzoek af te wijzen.

De advocaat van de leden die achter de leiding van CAV Den Ham staan, Paul Schepel, sluit zich bij Stoop aan. “Zo’n onderzoek zet de coöperatie commercieel op slot, dat is een groot gevaar. Zo iets kan de CAV Den Ham zich niet permitteren.”

Niet nog eens praten

Tot slot benadrukte Makkink nogmaals dat een onafhankelijk onderzoek (een enquête) een erg zwaar middel is. “Het zet de coöperatie min of meer onder curatele.” Toch bleken partijen ondanks de grote gevolgen geen van allen bereid nog eens met elkaar te gaan praten. Over zes weken doet de Ondernemingskamer uitspraak.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Bij mij ontstaat het beeld van massa-hysterie. Mensen die zich laten opjutten en vervolgens met hun opgejutte emoties anderen opjutten. Daarna laten ze zich weer opjutten door de ander die zij eerst zelf hebben opgejut. Een vicieuze cirkel met steeds verder toenemende gekte.

 • magele

  Er is totaal geen massa -hysterie, alles is gebaseerd op onweerlegbare feiten, directie en RvC hebben er een ongekend zooitje van gemaakt.
  Grote afnemers kunnen niet weglopen want ze staan voor miljoenen in het krijt bij de cooperatie.

 • Gait Geniep

  zo ist maar net

Of registreer je om te kunnen reageren.