Home

Achtergrond 1 reactie

Oost-Europese landbouw vruchtbare bodem voor investeringen

De landbouw in Oost-Europa staat nog steeds op achterstand. De beursgenoteerde Deense investeringsmaatschappij FirstFarms ziet brood in het wegwerken daarvan. Daar is het al ruim elf jaar mee bezig door opkoop en modernisering van bedrijven.

De landbouw van Oost-Europa blijft aantrekkelijk voor ondernemers die met het bedrijf willen groeien. Dat is de opvatting van het Deense concern FirstFarms, dat elf jaar geleden met deze boodschap naar de beurs in Kopenhagen ging om geld op te halen voor de aankoop en ontwikkeling van bestaande landbouwbedrijven in landen als Slowakije, Roemenië en Hongarije. Als zodanig fungeert FirstFarms als investeringsmaatschappij, wat niet wegneemt dat de bedrijven door het concern zelf actief worden beheerd.

Het concernmanagement zetelt in het Deense Billund en telt een bescheiden staf van 4 mensen. Daarentegen werken op de bedrijven in Slowakije 153 personen, in Roemenië 64 en in Hongarije 37.

Waarom investeren in Oost-Europa?

Waarom actief zijn in Oost-Europa en niet dichter bij huis op bijvoorbeeld eigen terrein? FirstFarms legt daarvoor een lange reeks argumenten op tafel:

  • Zo neemt de vraag naar regionaal geproduceerd voedsel van hoge kwaliteit in deze landen toe als gevolg van de ruimer wordende bestedingsmogelijkheden van de burgers;
  • het kosten- en loonniveau is echter ten opzichte van West-Europa relatief laag terwijl ...
  • het potentieel om de productiviteit op te krikken door de inzet van knowhow juist groot is.
  • Tevens is de politieke interesse voor bovenstaande aanwezig. In landen als Roemenië en Hongarije wil men de agrarische productie graag zien groeien om zo sterker zelf aan de voedselbehoefte te kunnen voldoen. Daarbij wordt al even graag gebruik gemaakt van de steunprogramma’s van Brussel.
  • Nog een belangrijk argument is dat volgens FirstFarms in Oost-Europa de regels soepeler zijn, waar het gaat om het aantal dieren per bedrijf, zodat van de voordelen van grootschaligheid volop gebruik kan worden gemaakt.
  • Voorts is nog steeds sprake van een grote moderniseringsachterstand. “De agrarische sector is sterk gefragmenteerd, wat de mogelijkheid biedt om deel te nemen in het herstructureringsproces door kleinere bedrijven samen te voegen tot grotere, meer winstgevende eenheden”, zo heet het in de woorden van FirstFarms zelf.
  • De prijzen van landbouwgrond zijn verder nog relatief laag, maar kunnen op termijn stijgen. Eerder dit jaar verwierf het concern vanuit deze optiek 2 standplaatsen in Hongarije voor het houden van 4.000 zeugen. De varkenshouderij zat eerder nog niet in de portfolio.

Het investeringsbeleid van FirstFarms in Slowakije heeft in de afgelopen jaren geleid tot een rundveestapel van 5.000 dieren, waarvan de helft melkkoeien. Doel is om de melkveestapel te laten groeien naar 3.300 koeien. Daarvoor, en voor de teelt van akkerbouwgewassen, heeft het concern in dit land momenteel 9.300 hectare grond in beheer. Dit areaal is slechts voor een klein deel in eigendom. In Roemenië omvat het beheerde areaal tegen de 5.300 hectare voor alleen akkerbouwdoeleinden.

Kleine beurswaarde

FirstFarms is desondanks wat in beurstermen een smallcap-company heet, dat wil zeggen: een kleine onderneming met een kleine beurswaarde. Het is ook niet zo dat er een levendige handel in de aandelen bestaat. De aandelenprijs ontwikkelde zich na de crisis in 2008, die ook voor FirstFarms een forse daling met zich meebracht, volledig zijwaarts. FirstFarms draaide in de eerste 9 maanden van dit jaar een omzet van € 18 miljoen, wat een nettowinst voor belasting opleverde van € 0,225 miljoen. Vorig jaar als geheel boekte het concern voor belasting een verlies van € 1,68 miljoen, primair als gevolg van de lage melkprijs in 2016.

Eén reactie

  • farmerbn

    Het is leuk dat ze het proberen maar een succes zal het niet worden. Iedereen weet dat (koeien)boeren niet alle uren betaalt krijgen maar die ze wel maken. Moet je dat wel betalen met personeel dan is de winst marginaal. Mooie marges haal je voor of achter het beroep van een boer.

Of registreer je om te kunnen reageren.