Home

Achtergrond

‘Leegstand platteland bestrijden betekent leren van elkaar’

Het initiatief van makelaarskoepel NVM om de leegstand op het platteland aan te pakken kan rekenen op goedkeuring van de Brabantse gedeputeerde van Ruimte en Financiën Erik van Merrienboer.

Dat naar aanleiding van de vorige maand verschenen notitie ‘Samen naar een vitaal buitengebied, mogelijkheden voor vrijkomende agrarische bebouwing’ van de NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed. Uit de notitie blijkt dat volgens de NVM slopen de beste optie is voor de helft van de leegstaande stallen en schuren op het platteland. De ruimte die vrijkomt bij sloop kan mogelijkheden bieden voor onder andere woningbouw. Daar is de ruimte-voor-ruimteregeling een goed middel voor. Voor de andere helft van de lege stallen moet een goede herbestemming gevonden worden. Een agrarische functie is wenselijk, maar ook andere bedrijven kunnen zich mogelijk vestigen op oude boerenbedrijven, aldus de NVM.

Vrijkomende agrarische bebouwing

Erik van Merrienboer ziet veel in het initiatief van de NVM. “Het draagt bij aan de bewustwording en de urgentie van het VAB-thema (vrijkomende agrarische bebouwing; red.), dat veel meer is dan een vastgoedvraagstuk alleen. Het dwingt ons aan de slag te gaan met de ingrijpende sociaaleconomische ontwikkelingen op het platteland. Vooral de oproep in de notitie om informatie te delen en kennis uit te wisselen onderschrijf ik: VAB komt in heel Nederland voor. Gemeenten en provincies moeten niet allemaal zelf het wiel willen uitvinden, maar kijken wat ze van elkaars successen kunnen leren.”

‘Maatwerk makkelijker met nieuwe Omgevingswet’

Volgens de Brabantse gedeputeerde biedt de bestaande wet- en regelgeving al veel meer mogelijkheden dan vaak wordt gedacht. “Met 22 Brabantse gemeenten die heel actief zijn op dit gebied, vullen we op dit moment een ‘gereedschapskist’ met bestaande en nieuwe instrumenten, expertise en experimenten. Iedere VAB is uniek. Zelfs binnen een gemeente is maatwerk nodig. Hoewel het in tegenspraak is met het landelijk ruimtelijk kader waar de NVM voor pleit, vind ik ruimte voor maatwerk veel belangrijker. De nieuwe Omgevingswet biedt overheden daartoe de mogelijkheid.

‘Rijksoverheid, pak fiscale problemen aan!’

Voor de rijksoverheid zie ik vooral een taak op fiscaal gebied: ik hoor vaak dat het lastig is om de fiscale consequenties van een bedrijfsbeëindiging of -omschakeling goed in beeld te krijgen. Doe daar wat aan!”

Of registreer je om te kunnen reageren.