Home

Achtergrond 4 reacties

Kerstcadeautje van de minister: rechten tóch afschrijfbaar

Fosfaat- en dierrechten worden afschrijfbaar. Dat geldt in het geval van varkens- en pluimveerechten ook voor het jaar 2017. Kerstcadeautje van de minister, al zal het de prijs van fosfaatrechten wellicht opdrijven.

Vorige week nog berichtte de speciale commissie van landbouwfiscalisten dat afschrijven op varkens- en pluimveerechten over het huidige jaar (2017) niet meer kan. Dat was de uitkomst van beraadslagingen over de landbouwnormen die traditiegetrouw aan het eind van het jaar gehouden worden.

Afspraken met de fiscus

De fiscalisten maken dan afspraken met de Belastingdienst over hoe om te gaan met de aangiftes. De redenering was: sinds dit jaar is er geen duidelijke einddatum meer. Dus niet meer afschrijven, in tegenstelling tot voorgaande jaren.

Tegenvaller

Dat was een tegenvaller. Want fiscale afschrijving is in principe gunstig voor ondernemers. De grote vraag was: hoe verder in 2018? Niet alleen met de varkens- en pluimveerechten, maar ook met de fosfaatrechten die per 1 januari worden ingevoerd. De druk vanuit politiek en sector om hierover klaarheid te scheppen en de rechten afschrijfbaar te maken nam toe.

Ook dierrechten die in 2017 zijn aangekocht, kunnen toch worden afgeschreven

Afschrijvingstermijn 10 jaar

Woensdag kwam die duidelijkheid er. Minister Carola Schouten schrijft in een brief aan de Kamer dat ze 2028 als einddatum ziet. Fosfaatrechten die volgend jaar gekocht worden, kunnen worden afgeschreven over een termijn van 10 jaar. Hetzelfde geldt voor varkens- en pluimveerechten. Ook de dierrechten die in 2017 zijn aangekocht, kunnen toch worden afgeschreven. Daarvoor geldt een termijn van elf jaar. Goed nieuws dus, al zal er ongetwijfeld een prijsopdrijvende werking van uitgaan voor de fosfaatrechten.

Tijdelijke regeling

De fosfaatrechten worden ‘gratis’ verstrekt. Ze komen voor waarde nul in de boeken. Fiscale afschrijving gaat pas spelen bij veranderingen: aankoop, bedrijfsoverdracht en dergelijke.

De formulering van Schoutens brief luistert nog wel nauw. Vanuit fiscaal oogpunt is die einddatum nodig. Vandaar de nadruk die de minister legt op de tijdelijkheid van de regeling. Politiek ligt dat anders. Ervaring met de ‘tijdelijke ‘varkens- en pluimveerechten leert dat zo’n systeem erg hardnekkig is en niet snel afgeschaft wordt.

Laatste reacties

 • Attie

  Dit had nog wel een jaar 'onder de pet' mogen blijven!

 • melkveehouder .

  Als Boerderij schrijft van een kerstcadeautje dan is in ieder geval duidelijk wiens brood men eet.......

 • arink

  Totale nonsens . Nu blijkt dat het afschrijfbaar is wordt alleen de prijs hoger, de fiscalisten kunnen perfect uitrekenen hoeveel je mag bieden om er precies niets aan te verdienen.
  Maar geen nood, groei word je aangepraat, maar leidt meestal niet tot meer winst, wel meer werk.

 • jd 1958

  Kun je dit cadeautje ook weigeren. Winnaar in dit geval alleen de fiscus en de verliezers zijn ALLE ondernemers, vooral de kopers van de rechten.

Of registreer je om te kunnen reageren.