Home

Achtergrond

Kapitaalinjectie geeft Hendrix Genetics een impuls

Het ambitieniveau bij fokkerijbedrijf Hendrix Genetics ligt hoog. Het bedrijf dat actief is in vis, pluimvee en varkens wil met alle diercategoriën marktleider worden.

Het visiedocument 2020 van fokkerijbedrijf Hendrix Genetics begint met een ondubbelzinnige boodschap: het bedrijf wil wereldwijd marktleider zijn. Concreet houdt dat in dat het bedrijf in Boxmeer met alle 3 de diercategorieën waarmee ze fokken de nummer 1- of de nummer 2-positie wil innemen. Dat is belangrijk om winstgevend te zijn en te kunnen investeren in de fokkerijprogramma’s. Daar gaat steeds meer geld in zitten, luidt de verklaring. Het gebruik van nieuwe technieken, zoals genomic selection, is duur.

Hendrix Genetics wil omzet verdubbelen met overnames en autonome groei

In de periode 2015-2020 wil het Hendrix Genetics de omzet verdubbelen. Dat moet worden bereikt door overnames en autonome groei. Onlangs nam het bedrijf een meerderheidsbelang in Integrated Aquaculture International. Dit Amerikaanse bedrijf veredelt en fokt op Hawaï garnalen. Garnalen zijn als product nieuw voor Hendrix Genetics; ze zijn tevens de eerste warmwater-‘vis’ die het bedrijf fokt. Het bedrijf in Boxmeer fokt al jaren zalm en forel.

Kapitaalinjectie van 2 jaar geleden

Mede door overnames eerder dit jaar komt de verwachte netto-omzet van het bedrijf uit op € 460 miljoen in 2017. Een kapitaalinjectie van 2 jaar geleden maakt het eenvoudiger om de ambities van het bedrijf waar te maken. NPM-capital, een dochterbedrijf van SHV, nam in 2015 een belang van 24,75% in Hendrix Genetics. SHV is van familie Fentener van Vlissingen, volgens Quote-500 een van de rijkste families in Nederland. Het merendeel van de aandelen blijft in bezit van Thijs Hendrix, kleinzoon van de grondlegger van het bedrijf (die ook Thijs Hendrix heette).

Geïntegreerde bedrijven

Het fokkerijbedrijf doet met name zaken met geïntegreerde bedrijven. In de pluimveehouderij (kalkoen en kip) is de integratiegraad hoog. In de varkenshouderij is dat lang niet overal in de wereld het geval. Door overnames of bouw van broederijen breidt Hendrix Genetics zijn pluimveedistributienetwerk uit en komt dichter bij de klant te zitten. In de varkenshouderij gebeurt min of meer het tegenovergestelde. Daar kiest het bedrijf er juist voor om meer met dealers te werken.

Het hoofdkantoor in Boxmeer is veel te krap en verouderd. Daarom verrijst er in 2018 een nieuw Hendrix Genetics-hoofdkantoor

Bij Hendrix Genetics werken 3.000 mensen. Het hoofdkantoor in Boxmeer is veel te krap en verouderd. Daarom verrijst in 2018 een nieuw hoofdkantoor, op dezelfde plek waar dat nu staat.

Om een plaats in de kopgroep te houden is Hendrix Genetics innovations gestart. Dit jaar wordt een miljoen euro in deze activiteit gestoken. De bedoeling is innovaties aan te jagen die dreigen buiten het blikveld van het bedrijf te blijven. Te denken valt aan virtual reality-projecten om op afstand klanten te adviseren of personeel te trainen.

Blockchain-project

Een ander speerpunt is een blockchain-project. Dit is een vooruitstrevende wijze van digitaal, openbaar boekhouden. Gekeken wordt of daarmee kredietrisico’s van internationale klanten zijn te ondervangen. Een omslachtige betaalgarantie in de vorm van een letter of credit is dan overbodig. Veel aandacht is ook voor het verder automatiseren van gegegevensverzameling van dieren.

Of registreer je om te kunnen reageren.