Home

Achtergrond 5 reacties

In nieuwe jaar proefproces pacht en fosfaatrecht

Van wie zijn de fosfaatrechten die 1 januari worden ingevoerd, van de pachter of deels ook van de verpachter? Een proefproces dat antwoord moet geven op deze kwestie kan snel na nieuwjaar van start gaan.

Dat zegt Dries van Rozen, pachtdeskundige van pachtersorganisatie BLHB. De zaak gaat dienen ofwel bij de pachtrechter, ofwel meteen bij het pachthof, om tijd te winnen.

Een pachter in Noord-Nederland is bereid gevonden hieraan mee te werken. Hij pacht bij een grote particuliere verpachter, die ook aan het proefproces meedoet. Om jurisprudentie op te bouwen gaat hij na toekenning een aantal fosfaatrechten verkopen. Daarop dient de verpachtende partij een claim in voor een deel van de opbrengst.

Inzet pachters: opbrengst fosfaatrechten voor veehouder

Inzet van de pachters is dat de opbrengst van de rechten van de veehouder is. Zo is dat ook bij varkens- en pluimveerechten en bij inkomenstoeslagen. Verpachters vinden dat zij recht hebben op de helft van de waarde, omdat zij de toekenning van de rechter als grondeigenaar mede mogelijk hebben gemaakt. Op diezelfde grond kwam destijds de helft van de waarde van het melkquotum bij verkoop ook toe aan de verpachter.

Uitspraak pas over vele maanden

Pachters en verpachters willen beide graag duidelijkheid en werken daarom samen om het proefproces door te laten gaan. Het kan maanden tot meer dan een jaar duren voor er een uitspraak is. Op de vraag wat tot die tijd de beste handelswijze is, klinken tegenstrijdige geluiden. Accountants en advocaten, onder meer Countus, adviseert pachters om zelf actief naar hun verpachter te stappen en afspraken te maken. Van Rozen raadt dat af, omdat nog onduidelijk is wat de rechter gaat zeggen. Volgens hem is het beter nog niks af te spreken en het zo nodig voor te laten komen.

Alle onroerendgoedtransacties in het buitengebied staan in één database op boerderij.nl. Boerderij publiceert ook elke maand nieuwe gemiddelde grondprijzen per regio. Bekijk het hier.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Als fosfaatrechten gekoppeld zijn aan grond hebben de verpachters een punt. Kun je die rechten zonder grond verkopen of kopen, dan niet. Melkquotum zat aan grond dus waren beide eigenaar.

 • hollandagri

  als je een stal gebouwd hebt( in eigendom) en nog geen rechten, en je heb 50 % eigendom en 50% pachtgrond . dan krijg je natuurlijk van de verpachter de helft aan rechten?

 • alco1

  Goeie.

 • Mfb

  Ik heb mijn pachtgrond gekregen zonder melkquotum (dat heeft de vorige pachter verkocht en deels afgestaan aan de verpachter). Heb dus zelf mijn eigen quotum moeten kopen en daardoor dus ook fosfaatrechten gekregen. Zou vreemd zijn als de verpachter daar nu ook deels recht op heeft

 • Hoe gaat dat als je grond gepacht hebt en het 'bijbehorende' quotum gekocht hebt?
  Twee keer betalen voor quota? Dit "claimgedrag" van verpachters zal de animo om grond te pachten niet groter maken. Je kunt natuurlijk vastleggen dat op het gepachte geen quota rusten maar als het quotum weer een andere naam krijgt geldt dat dan nog?
  Ik vraag mij af of een algemene uitspraak van de rechter wel veel zin heeft en misschien wel eens heel nadelig kan zijn voor veel veehouders. Er zijn er immers velen die op bovenstaande manier (quotum kopen en grond pachten) gronden verworven hebben.
  Het 'maatwerk/overleggen met de verpachter' zoals de accountants willen kon weleens helemaal niet zo'n slechte oplossing zijn.
  Voorlopig 1-0 voor de verpachter ,wat de uitkomst ook mag zijn, dankzij het proefproces!

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.