Home

Achtergrond 29 reacties

Carola Schouten: jongeren moeten de kans krijgen om echt te boeren

Ambitieus kan de nieuwe landbouwminister Carola Schouten wel genoemd worden. Op de inspiratiedag van het jubilerende NAJK – de jongerenorganisatie bestaat veertig jaar – legde ze vier persoonlijke missies op tafel.

Voor een gehoor van ruim driehonderd jonge boeren in de Evenementenhal in Gorinchem straalde Schouten veel compassie en betrokkenheid met de sector uit. Ze benadrukte dat ze het niet alleen kan en dat ze verwacht dat de boeren hun verantwoordelijkheid nemen.

‘Onze boeren niet uit de markt prijzen’

Schouten heeft zich voorgenomen om de positie van boer in keten te verbeteren: haar missies. Schouten: “Als we veel vragen van boeren, met regels voor dierenwelzijn en duurzaamheid, dan moet dat ook in de prijs terug te zien zijn. Anders prijzen we onze boeren uit de markt. De samenleving moet het werk en de producten van land- en tuinbouw veel meer gaan waarderen. Er moeten meer respect en bereidheid zijn om een eerlijke prijs te betalen voor de producten. Goed voedsel kost inspanning en geld, dat moet de samenleving beseffen.”

‘Natuur is het kapitaal van de boer’

Verder is de tegenstelling tussen boer en natuur verkleinen een belangrijk punt voor Schouten. “Ik zie dat zelf niet zo, maar het leeft wel in de maatschappij.” Overigens is Schouten ervan overtuigd dat de meeste boeren goed omgaan met de natuur. “Een boer heeft in de natuur zijn kapitaal, zonder gezonde grond kan hij het vergeten.”

Voorafgaand aan de NAJK-inspiratiedag had minister Schouten 's ochtends een bijeenkomst met jonge boeren over de problematiek die zij ervaren. Foto's: NAJK
Voorafgaand aan de NAJK-inspiratiedag had minister Schouten 's ochtends een bijeenkomst met jonge boeren over de problematiek die zij ervaren. Foto's: NAJK

Imago van boer moet beter

Bij haar laatste missie vraagt Schouten nadrukkelijk de hulp van boeren. “Ik vind dat het imago van de boer beter moet. Daar heb ik hulp bij nodig. Als er verhalen de wereld in komen over mestfraude, dan kunnen wij doen wat we willen, maar dan moet de sector zelf ook de verantwoordelijkheid nemen om de uitwassen aan te pakken en te voorkomen.”

Toch vergeet Schouten ook de andere kant van mest niet. “Mest staat nu in een kwaad daglicht, maar in een circulair landbouwsysteem is mest gewoon nodig. De waarde van mest en andere biomassa willen we tot hun recht laten komen. Dat is een van de grote opgaven waar we samen voor staan.”

‘Neem je verantwoordelijkheid’

Eigen verantwoordelijkheid is iets waar Schouten nadrukkelijk op hamert bij haar jonge agrarische toehoorders. “Kijk niet alleen naar de overheid, maar neem vooral zelf initiatieven en innoveer. Span je in om te laten zien dat het boerenleven niet alleen om kwalijke zaken gaat, zoals bijvoorbeeld die mestfraude, maar dat jullie verantwoordelijkheid durven nemen zodat het wel goed gaat.”

Nieuw GLB en bedrijfsovernamefonds

Schouten is kritisch over de plannen voor het nieuwe GLB. “Dat gaat nog nog een hele discussie worden in Europa. We gaan wat mij betreft voor minder regels, meer aandacht voor duurzaamheid, innovatie en voedselveiligheid. Maar we wachten niet op Brussel, er is genoeg in Nederland te doen. Het kabinet pakt daarom een aantal zaken anders aan.”

Carola Schouten: jongeren moeten de kans krijgen om echt te boeren

Een van die zaken die meteen zijn aangepakt is een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren. Het kabinet stelt daar € 75 miljoen voor beschikbaar. Volgens Schouten is dit ‘verjaardagscadeautje’ voor het jarige NAJK hard nodig. “Op dit moment werkt nog geen 4% van de jonge boeren tot 35 jaar als bedrijfshoofd. Het kabinet vindt het belangrijk dat jongeren straks ook de kans krijgen om echt te boeren.”

Schouten hoopt dat het fonds ertoe bijdraagt dat banken eerder bereid zijn een bedrijfslening te verstrekken aan een startende jonge ondernemer. Geld uit het fonds kan ook gebruikt worden voor coaching of begeleiding in het overnameproces. Hoe het fonds precies gaat werken, is nog niet duidelijk. Volgens Schouten is de inzet echter breed. “Het fonds moet openstaan voor iedere jonge boer, of het nu om een overname van vader en moeder gaat, van een oom of van de buren of om een volledig nieuwe onderneming. Het fonds moet zorgen dat er een stap gezet wordt in het verder toekomst gericht werken. Stap richting duurzaamheid, zowel bedrijfsmatig als ecologisch. Voor een gezonde bedrijfstak.”

Maatschappelijke acceptatie

Een punt van zorg voor de landbouwminister is de maatschappelijke acceptatie van de sector. Toen een jonge boer haar daarnaar vroeg, zei Schouten zonder omhaal: “Ja, ik maak me daar zorgen om. Het is opvallend dat je aan de ene kant een romantisch beeld krijgt van het boerenleven, maar dat het tegelijkertijd niet vanzelfsprekend is dat wat je als boer doet ook automatisch geaccepteerd wordt. Er zijn meerdere oorzaken. Zo zijn er beelden die gewoon niet kloppen en die we moeten rechtzetten.”

Toch zijn er ook terechte verwijten aan de sector, stelt Schouten. “Neem dat voorbeeld van die mestfraude. Ik maak me daar boos over omdat het weer een hele sector in een kwaad daglicht zet. Dat is heel kwalijk, je moet dan van zover komen om te laten zien dat er veel boeren zijn die het wel goed doen.”

Carola Schouten: jongeren moeten de kans krijgen om echt te boeren

Het is volgens Schouten een gezamenlijke opgave om het maatschappelijk draagvlak te herstellen en te koesteren. “Er is nog veel te doen. We moeten samen optrekken voor een toekomstbestendige land- en tuinbouwsector. We moeten gewoon trots zijn op wat wij doen.”

Overigens lijkt Schouten meer krediet te hebben dan haar voorgangers. Ze kreeg na afloop van haar toespraak een staande ovatie van de jonge boeren. In de wandelgangen werd positief over haar gesproken. “Ze weet volgens mij veel meer van landbouw dan Van Dam”, zei een van de deelnemers tijdens de lunch tegen zijn buurman.

Laatste reacties

 • kleine boer

  Van dam moest zich maanden inwerken en zij kan en kent gelijk de weg te minste zo zie ik het nu lijkt me al een grote plus voorlopig.

 • Het geld moet oa gaan naar coaching of begeleiding... Dezelfde bestemming dus als het geld die destijds door EU beschikbaar werd gesteld toen de melkprijs laag was medio vorig jaar. Het ministerie ondersteund dus vooral (jonge)bedrijfsadviseurs ipv jonge bedrijfsopvolgers. Maak er een waarborgfonds van zodat (jonge)boeren kunnen investeren in hun bedrijf ipv op een dure manier kennis opdoen (coaching) van zaken die voor een paar tientjes in een boek te vinden is/of gewoon wordt onderwezen op de AOC's.

 • gerben5

  Ik hoef geen geld doe mij maar geen generieke korting.

 • agratax(1)

  Moeten we deze 75 miljoen zien als de blijvende oplossing voor de bedrijfsopvolging of moet het een blijvende ondersteuning worden? Ik heb het gevoel dat ook deze minister net als onze voormannen niet de moed hebben om het ECHTE probleem, de voor ons te lage wereldprijs, als oorzaak aan te wijzen en daar een nieuw beleid op te maken. Zo lang de jonge boer die en de hypotheek van papa en het pensioen van papa moet ophoesten, komt met de huidige prijs niet aan het benodigde gezinsinkomen en zal dan ook moeten hopen dat zijn vrouw (als hij al heeft) voor het gezinsinkomen kan zorgen en ook bereid is voor het bedrijf te gaan. Deze miljoenen zullen het boeren leven niet veranderen in "een Way of living" het zal "een Way of Live blijven".

 • Tinus1

  Goed begin is het halve werk...en dit begin is vele male beter als van Dam en consorten. Volgens mij moeten we als sector zuinig zijn op deze minister. Ze lijkt het echt te snappen. Hoe dat kan?? De ambtenaren die het haar moeten influisteren zullen niet verandert zijn. Zou dit dan gewoon uit haar eigen koker komen? Dan heeft ze nog een horde te nemen om haar linkse ambtenaren in het gareel te houden.......

 • steenderen

  Nu subsidies geven om te starten, en aan de andere kant met de generieke korting en alle regels de boeren weg jagen. En de banken die je de nek omdraaien.

 • koestal

  Grote bedrijven zijn bijna niet meer te overnemen,die kosten zo een paar miljoen Euro

 • Mark Hoogendoorn

  GEWELDIG........als je echt wil boeren moet je zeker niet in Nederland blijven!!!!!

 • WGeverink

  Je slaat de spijker op de kop Mark. De wereld is groot en er zijn genoeg landen waar boeren mogelijk is zonder de meeste regels wetten en bemoeienis die je in Nederland hebt.

 • hollandagri

  mark , ik denk dat je gelijk krijgt.

 • alco1

  Jonge boeren denken vooral groter, grootst.
  Dat we onze inzet in een betere prijs moeten terug zien, kun je beter formuleren met de opvatting, dat we niet op het buitenland met regels moeten vooruit lopen.

 • Jaap39

  De kosten baten verhouding noodzaken veel ondernemers te stoppen in agrarische sector. En logisch, de risico's zijn te groot, arbeidsopbrengst te laag Danwel nihil. De sleutel zit in de opbrengst kant.
  Met de huidige regels wordt het risico nog groter. Conclusie: jongeren gaan hun heil elders zoeken, verstandig.

 • Maas1

  Ik vraag mij werkelijk af of ik onze dochter en zonen het moet gunnen om zich actief in de Nederlandse landbouw sector te begeven.Ik zal ze adviseren om elders in de wereld hun licht in de agrosector op te steken.Het leven van een boer in Nederland is te stress vol je heb geen leven en leef jaren korter door de onophoudelijke stormvloed van negativisme vanuit de politiek en samenleving.

 • Koe 1475

  In Nederland is weinig tot geen toekomst voor een boer die zijn vak met passie wil doen want de passie word in een hoek gedrukt door regels en stress !

 • Zuperboer

  In Nederland weet men van gekkigheid (=weelde) niet wat het moet doen om de primaire sector het land uit te jagen. We hebben liever het hoofdkantoor van het internationale genootschap van pillendraaiers op de Zuidas, maar als een landbouwer antibiotica inzet dan is hij een crimineel . We moeten beter communiceren zeggen onze adviseurs de laatste tijd (vorig jaar was het modewoord trouwens bufferen, maar dat laten ze wijselijk achterwege gezien het kostenopdrijvend effect van alle fosfaatmaatregelen), maar hoe praat je met groepen van mensen die zichzelf overschreeuwen en dat enkel op basis van emotie zonder daarbij de ratio te gebruiken. Kansloze missie dus.

 • mariapeel

  hier moet gewoon honger komen dat werkt t beste . je bent gek om hier nog boer te worden.

 • J.W. de Kloet

  Gewoon 14 dagen alle melk in de put heel Nederland collectief dan krijg je ze wel op de knieën als de schappen leeg zijn. Effe weer besef geven dat ze niet zonder ons kunnen

 • haj146

  Positief van de minister! Maar net als Gerben, geen generieke korting lijkt mij veel beter. Dit soort gelden komen precies zoals wordt omschreven, vaak in zakken van adviseurs en andere praatjesmakers. @ Maas. Daar moet je gewoon niet aan denken. Het is en blijft een mooi vak, en dat vindt het gros van de Nederlanders. Regels en administratie laat ik doen, kost je geen hoofdbrekens en verziekt je stemming iig niet. Maar idd als je opvolger er voor open staat om een ander land te bezoeken.... Ik zou het proberen. Zweden bijvoorbeeld wordt je gewaardeerd, ook daar wel regels etc

 • bankivahoen

  Nog een tiental jaar en we zijn een importerend land met dit anti beleid.Er is geen weg meer terug na jaren inbeuken op hardwerkende mensen. Ook zijn we zelf schuldig als sector dat we steeds over ons heen lieten lopen. Standsorganisaties kunnen we beter meteen afschaffen, pluchezitten werkt veel te verslavend. Een ding zou helpen , honger , honger honger!

 • Wat hier niet geproduceerd mag worden ,(geproduceerd volgens de Nederlandse wetgever ), mag niet verkocht worden in Nederland , als mevrouw Schouten deze stelling zou handhaven ,ben ik al zeer tevreden zijn , want subsidie, s voor jonge Boeren, blijven meestal voor het grootste deel aan de strijkstok hangen ,van duur betaalde commissies en regelaars ,je ziet het bij de GANZENSCHADE waar maar 35%van het budget terecht komt bij de gene die de schade leid ,DE BOER ,!

 • blaksmark

  Van al die azijnpissers hierboven kan denk ik niemand aanspraak maken op deze regeling,
  Bekijk het positief de minister is wel duidelijk net als met de fosfaatrechten of je het er nu mee eens bent of niet.

 • Dik
  niet te min Carol Schouten op landbouw voelt als een warm bad ,na v Dam

 • deB.


  Ze heeft de jonge boeren zaterdag mooi ingepakt, met kansen, trots, innovatie, duurzaam, samen.... enzenz....
  Los van dit al vind ik haar wel een verademing na haar voorganger, dat is duidelijk!


  En de popiejopie groep van najk trapt er met beide benen in, die lopen ook over met al die mooie woorden als innovatie efficient duurzaam blabla (de schoorsteen moet gewoon goed roken)

  Maar kernvragen ho maar, er is op deze manier geen toekomst voor de jonge generatie!!

 • farmerbn

  Echt een minister met een goed boerenhart. Hét probleem is dat boeren extra eisen opgelegd krijgen die geen hogere opbrengstprijzen opleveren. Minder eisen (politiek)en een hogere opbrengstprijs (van bv melkfabriek) zou top zijn maar niet te verwachten. De burger wil van alles maar de consument kiest voor de laagste prijs. Dertig jaar geleden zag je hetzelfde bij de textielindustrie en die is daardoor uit Nederland verdwenen. Dat gaat ook met het gros van de Nederlandse (grondgebonden) landbouw gebeuren. Het land is te duur voor jonge boeren.

 • deB.


  Zodoende is de sector ten dode opgeschreven!! Wakker worden

  Kapot gefinancierd, en met allerlei lease en huurconstructies wordt de zaak in de benen gehouden...te zielig

 • Jaap39

  Tegen beterweten in blijven de boeren als kippen zonder kop door produceren. Overschot of niet, doorgaan.
  Het enige wat gaat werken is een tijdje de supermarkt leeg laten lopen. En dan geen 2 dagen.....maar 2 weken zonder zuivel.

 • WGeverink

  Daarom @deB is het verstandig om nu de zaak te verkopen omdat andere boeren op dit moment nog manieren vinden en mogelijkheden hebben om 60000Euries te betalen voor grond en je daarbovenop nog fosfaat te verkopen hebt. Het leven is te kort om als "vermogend" man smorgens al sjachereinig uit bed te stappen. Er zijn genoeg landen zijn waar je als hard werkende ondernemer gerespecteerd wordt en zelf bepaalt hoe je je bedrijf runt.

 • Jan-Zonderland

  @wgeverink, noem eens een paar van die landen ? Canada misschien ? Het is hier idd wel een stuk relaxter werken, of het financieel altijd zoveel beter is met $20000/per ac valt nog te bezien. En niet elke boer kan zomaar emigreren. Er is vaak ook nog een gezin. Sociaal gezien vind ik Canada een ontwikkelingsland maar dat is heel persoonlijk

 • WGeverink

  De hoogste prijs die in onze provincie betaald wordt is zo'n $6000 per acre (E10000 per Ha). Het ligt er gewoon aan of je in een gebied wil wonen waar je tegen andere Nederlanders op moet bieden. Is dat niet het geval koop je prima grond voor de helft en minder. Voor deB is het gewoon dat hij het leven slijt met iets wat hem door regels en miereneukerij steets meer tegen is gaan staan. Wil je dan je kinderen met dezelfde problemen opzadelen door de boel over te laten nemen? Willen ze het boerenbedrijf over nemen of kan hij zijn kinderen in het zadel helpen met wat anders? Emigratie bestemmingen zijn er genoeg. Natuurlijk zijn er Canada, de USA en Australie. Maar wat zijn de mogelijkheden in Engeland voor kostprijsboeren met een tekort aan zuivel en een zakkende Pound? Zweden Finland Polen Letland etc interessant? Frankrijk ?Hoe zit het tegenwoordig met Brazilie? Nederland is een land wat uitpuilt van de regels en dat worden er alleen maar meer in plaats van minder. Je kunt je elke dag van je leven groen en geel ergeren aan zaken waar je geen invloed op hebt of je kunt besluiten om er wat aan te doen en kijkt wat de opties zijn.

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.