Home

Achtergrond 2 reacties

Begrotingsdebat wordt debat van vergezichten

Het debat over de begroting van het ministerie van landbouw zal vooral een debat van vergezichten worden.

Volgende week behandelt de Tweede Kamer de landbouwbegroting voor komend jaar. Hoewel het officieel over de begroting gaat, zal vooral het regeerakkoord centraal staan. De begroting voor komend jaar is nog opgesteld door het kabinet Rutte II, al wetende dat een nieuw kabinet het zou moeten gaan uitvoeren, met als gevolg dat er geen grootse plannen zijn gepresenteerd.

Het begrotingsdebat zal vooral gaan over de plannen van minister Carola Schouten. Foto: ANP
Het begrotingsdebat zal vooral gaan over de plannen van minister Carola Schouten. Foto: ANP

Het debat zal dan ook vooral gaan over het regeerakkoord en de plannen van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tijdens dit debat zal ze voor het eerst een kijkje geven in haar visie op de landbouw voor de lange termijn.

Warme sanering varkenshouderij

De plannen voor de warme sanering voor de varkenshouderij zullen zeker ter sprake komen. Dit is een van de zaken die bovenaan het prioriteitenlijstje van de minister staan. Op het ministerie wordt er al hard aan gewerkt, maar een compleet plan ligt er nog niet. Dat biedt voor de Kamer gelijk ruimte om ideeën op dit terrein te lanceren. Voor de SP heeft het effect van de veehouderij op de volksgezondheid hoge prioriteit en de partij zal hier zeker een opvatting over hebben. Maar ook vanuit de coalitie wordt kritisch gekeken naar dit plan. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot zei al eerder dat er geen cent van de € 200 miljoen mag worden uitgegeven zolang de problemen met mestfraude niet zijn opgelost.

Verruiming budget NVWA

De verruiming van het budget voor de NVWA met jaarlijks € 20 miljoen zal zeker ook ter sprake komen. Het bedrag werd al meermaals genoemd in de debatten over mestfraude, maar daarbij formuleerde Schouten het zeer voorzichtig: het budget moet verdeeld worden over alle taken van de NVWA. De vraag is hoeveel van dit budget dus uiteindelijk naar de aanpak van mestfraude zal gaan.

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot zei al eerder dat er geen cent van de € 200 miljoen mag worden uitgegeven zolang de problemen met mestfraude niet zijn opgelost. Foto: ANP
D66-Kamerlid Tjeerd de Groot zei al eerder dat er geen cent van de € 200 miljoen mag worden uitgegeven zolang de problemen met mestfraude niet zijn opgelost. Foto: ANP

Eerlijke verdeling marges in keten

Bij de hoofdthema’s van het debat zal ook de eerlijke verdeling van de marges in de keten en de marktmacht van de boer ter sprake komen. Een onderwerp waar al jaren over gesproken wordt, maar dat nu ook daadwerkelijk in het regeerakkoord is opgenomen. Om dit probleem daadwerkelijk op te lossen, zal de nodige creativiteit nodig zijn. CDA is groot voorstander van de voedselscheidsrechter, die ook is opgenomen in het regeerakkoord.

Geen debat zonder fosfaat

Een debat over de landbouwbegroting kan in 2017 niet zonder dat er over fosfaat wordt gesproken. Hoewel duidelijk is dat de fosfaatrechten ingevoerd gaan worden, is nog niet bekend hoe de knelgevallenregeling eruit gaat zien en hoe hoog de generieke korting wordt. De SGP wil dat deze korting zo laag mogelijk wordt, bijvoorbeeld door fosfaatruimte te benutten uit andere sectoren.

Met een begroting opgesteld door een vorig kabinet en een een kersvers regeerakkoord, belooft het vooral een debat van vergezichten te worden

Met name vanuit de linkse oppositie zal de minister ook bevraagd worden over onderwerpen als biodiversiteit, klimaat en natuur. Hoewel er in het regeerakkoord diverse afspraken zijn gemaakt over milieumaatregelen, wordt biodiversiteit niet concreet genoemd. Gezien de grote zorgen over klimaat en biodiversiteit, de gevolgen van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen op bijen en de volksgezondheid zullen deze onderwerpen zeker aan de orde worden gesteld. Kortom: met een begroting opgesteld door een vorig kabinet en een een kersvers regeerakkoord, belooft het vooral een debat van vergezichten te worden.

Laatste reacties

  • Mooi dat de eerste foto's van het Nederlands ruimte instituut binnen zijn.
    Kunnen ze gelijk zien waar zich de meeste vervuiling bevind. Waarschijnlijk erg
    verrassend voor hun maar niet voor ons. Ben benieuwd wat men hier mee gaat doen. Neem daarbij ook de riooloverstorten in die regio mee dan weet men wat men doen moet om dit op te lossen. Waar de problemen zijn moet men ze oplossen en niet altijd maar de landbouw weer de schuld geven.

  • koestal

    Helemaal mee eens ,met vorige reactie !

Of registreer je om te kunnen reageren.