Home

Achtergrond

Agrarisch makelaar Jan Tjeerdsma: meevoelen en meedenken

Op 8 december 1992 wordt Jan Tjeerdsma door de rechtbank beëdigd als makelaar. Hij zit nu 25 jaar in het vak. Als agrarisch makelaar is hij betrokken bij belangrijke levensgebeurtenissen in boerengezinnen.

Tjeerdsma fungeert als procesbegeleider. “Meevoelen en meedenken, daar gaat het in essentie om in mijn vak.” Als makelaar is hij ervoor verantwoordelijk dat de formaliteiten goed worden afgehandeld. Natuurlijk, het moet allemaal kloppen. Maar eigenlijk omschrijft hij zichzelf liever als procesbegeleider. Bij grondtransacties in de agrarische sector gaat het vaak om vergaande beslissingen. Stoppen, overnemen, splitsen, verplaatsen. Emotionele momenten. Daar mag hij onderdeel van zijn. Prachtig toch?

Nog door rechtbank beëdigd

Jan Tjeerdsma (58) van Schelhaas Makelaardij uit Hoogeveen is 25 jaar agrarisch makelaar. Hij is nog zo’n makelaar die door de rechtbank is beëdigd. Dat hoeft tegenwoordig niet meer. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Makelaars overhandigde hem onlangs ter ere van zijn jubileum het zogeheten makelaarsstafje. Het kleinood heeft een eeuwenoude geschiedenis. Al in zeventiende eeuw werden officiële documenten van een zegel voorzien met behulp van het stafje. Tjeerdsma is er trots op, het heeft een ereplaats gekregen op zijn kantoor.

‘Meevoelen en meedenken, daar gaat het om’

Hij is vijf jaar boer geweest. De maatschap moest ontbonden worden. “Het liep niet goed. De ontbinding van de maatschap ging met emoties gepaard. Ik heb daar veel van geleerd. Juist door die eigen geschiedenis kan ik aanvoelen wat er met mensen gebeurt als zij hun bedrijf verkopen. Meevoelen en meedenken, daar gaat het in essentie om in mijn vak.”

Jan Tjeerdsma: “Verkoop van een bedrijf dat al generaties in familiebezit is, geeft soms veel verdriet.” Foto: Frank Uijlenbroek
Jan Tjeerdsma: “Verkoop van een bedrijf dat al generaties in familiebezit is, geeft soms veel verdriet.” Foto: Frank Uijlenbroek

Veel verdriet

Sommige transacties blijven hem altijd bij. Hij was betrokken bij de verkoop van een melkveebedrijf in de buurt van Zwolle. Het leek allemaal goed geregeld. Vijf boeren zouden elk een deel van de grond overnemen. Iedereen was op het afgesproken tijdstip bij de notaris. De stemming was prima, de kopers wilden graag hun handtekening zetten. Maar de verkoper kwam niet opdagen. De veehouder kon het emotioneel niet aan. Na twee uur wachten, is de hele groep naar het bedrijf van de stopper gereden. Hij tekende uiteindelijk. Er vloeiden tranen. Ook Tjeerdsma hield het niet droog. Verkoop van een bedrijf dat al generaties in familiebezit is, geeft veel verdriet. Tjeerdsma snapt dat heel goed.

Succesvolle transactie

Met genoegen kijkt hij terug op een grote transactie waarbij hij was betrokken. Vanwege de aanleg van een bedrijventerrein wilde de gemeente Emmen een flinke lap grond kopen. Dat ging om 100 hectare die in bezit was van twee broers met een akkerbouwbedrijf. De twee kregen compensatiegrond elders en een fors geldbedrag. Het ging om miljoenen euro’s. Er moest ook nog Europese subsidie worden binnengehaald en dat lukte net voor de vervaldatum. Spannend, maar het lukte en alle partijen waren tevreden.

Toen Tjeerdsma begon, kon een Brabantse boer voor elke verkochte hectare er in Drenthe 3 terugkopen

Natuurlijk, er is veel veranderd in de afgelopen 25 jaar. Neem alleen al de grondprijzen, ze gingen van 20.000 gulden naar € 70.000. Van prijsverschillen tussen het zuiden en het noorden waar hijzelf actief is, is nauwelijks meer sprake. Toen hij begon, kon een Brabantse boer voor elke verkochte hectare er in Drenthe drie terugkopen. Dat is echt voorbij.

Boeren naar Canada

Hij heeft talloze boeren op weg geholpen naar Canada. Zijn primaire taak is om de bedrijven hier te verkopen. Maar dat niet alleen. Tjeerdsma voelt zich er verantwoordelijk voor dat de emigranten aan de andere kant van de oceaan op een goede manier opnieuw kunnen beginnen. Daarvoor schakelt hij zijn Canadese netwerk in. Een enkeling is teruggekomen, maar nooit om bedrijfseconomische redenen.

Spin in het web

Hij noemt nog een mooi voorbeeld van afgelopen jaar. Hij was betrokken bij de verkoop van een bedrijf van 30 hectare. Zes boeren kochten een deel van de grond. Klinkt simpel, maar was het niet. Er kwam een kavelruil op gang waarvan vele boeren profijt hadden. Als makelaar was hij de spin in het web. Veel praten en puzzelen met percelen.

Het werk is nooit saai, zegt hij. Het melkquotum is afgeschaft, het fosfaatquotum komt eraan. Met een groep collega-makelaars heeft Tjeerdsma De Fosfaatstroom opgericht. Doel is de handel in fosfaatrechten transparant te maken. Door vraag en aanbod in beeld te brengen, komt een acceptabele prijs tot stand, zowel voor kopers als verkopers. De Fosfaatstroom komt in januari met een dagelijkse en een wekelijkse prijsnotering.

Of registreer je om te kunnen reageren.