Home

Achtergrond 25 reacties

Speelruimte in nieuw mestbeleid minimaal

De Tweede Kamer buigt zich donderdag 16 november over het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. De opgelaaide discussie over mestfraude zorgt voor een zeer kritische blik naar het mestbeleid.

Hoe gaat het nieuwe mestbeleid er vanaf 2018 uit zien? Hoewel het nieuwe jaar al over zes weken begint, is dit nog altijd niet exact duidelijk. Donderdag spreekt de Tweede Kamer over het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Mestfraude onderwerp van gesprek in Kamer

Door de actualiteit zal er veel over mestfraude worden gesproken. De oppositiepartijen gaan er stevig in. “Het Openbaar Ministerie spreekt van tien tot twintig criminele bendes die mestfraude plegen. De situatie is ernstig”, vindt SP-Kamerlid Frank Futselaar. Ook PvdA, PvdD en GroenLinks vinden dat er snel maatregelen moeten worden genomen. “Het is een heel ernstige zaak. We weten al jaren dat er wordt gefraudeerd, maar het wordt stelselmatig genegeerd”, vindt Rik Grashoff (GroenLinks). CDA vindt het goed dat de minister de sectorpartijen gelijk bij elkaar heeft geroepen om een plan van aanpak te maken. SGP-er Elbert Dijkgraaf is kritisch op de route die Schouten kiest. “Hier moet veel strakker worden gehandhaafd. Hij vindt dat er een cultuuromslag moet komen in de mestwereld, maar dat de overheid daar een belangrijke rol in heeft door de monitoring en handhaving te verbeteren. Zowel linkse als rechtse partijen zijn voor opschalen van de monitoring en handhaving in de mestbranche.

Linker- en rechterzijde van Kamer leveren kritiek

Op het zesde Actieprogramma, dat invulling moet geven aan het mestbeleid van 2018-‘20, komt vanuit zowel de linker- als de rechterhoek van de Kamer kritiek. Volgens GroenLinks en SP werkt het huidige beleid niet. Grashoff ziet maar één oplossing om de milieudoelstellingen te halen en de fraude tegen te gaan: krimp van de veestapel.

Vanuit de coalitie is de kritiek gematigder. VVD‘er Helma Lodders wil vooral meer ruimte voor flexibiliteit en maatwerk, bijvoorbeeld bij het schuiven van de uitrijdtermijn als daar reden voor is, of ruimte voor innovatie en pilots. Lodders wil bovendien dat er opnieuw wordt gekeken of de POR-regeling niet alsnog behouden kan blijven.

Milieudoelen halen voor derogatie

Met het zesde Actieprogramma moet Nederland een mestbeleid neerleggen waarmee de Europese Commissie overtuigd wordt dat de milieudoelen gehaald worden en derogatie verleend kan worden. Vorige week nog was minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit positief: de onderhandelingen in Brussel over de verruimde mestregels verlopen goed; er was zicht op een nieuwe derogatie. Hoewel de derogatie bestemd is voor de melkveehouderij en de milieuresultaten op derogatiebedrijven goed zijn, zullen de problemen met mestfraude met vooral varkensmest een stempel drukken op de derogatie-onderhandelingen. Ruimte voor verruiming van normen of meer flexibiliteit in het zesde Actieprogramma zal Schouten daarom zeer beperkt hebben.

Laatste reacties

 • ghsmale

  Niet alle boeren over één kam scheren.
  als er één ambtenaar fraudeert met bonnetjes,
  wil niet zeggen dat de rest het ook doet.

 • mts_kuijpers

  Ik wil geen kop in het zand steken, maar lees het artikel van de groene rekenkamer maar eens over het mestfraude artikel! NRC Verdraaid de cijfers!

 • alco1

  Derogatie is toch een Europese zaak.
  Dus wat hebben zij te maken met de varkens sector die helemaal geen gras gebruikt.
  Alweer een bewijs dat onze eigen overheid de knuppel in handen heeft wat betreft derogatie.

 • mr

  Het kan toch niet zo zijn dat de melkveehouderij en de akkerbouw weer 3 jaar met te lage bemestings normen moet werken omdat een paar varkenshouders en mest handelaren het niet zo nauw nemen met de regels.
  Overheid maak werkbare regels en ga handhaven.

 • deB.


  Het zaakje stinkt aan alle kanten!!
  En we worden weer als zwarte piet bestempeld

 • fietskip

  mr, het kan toch niet zo zijn dat de varkens en de pluimveehouder de por moeten inleveren voor de derogatie van de melkveehouder?

 • RINAGRO

  Mest is een grondstof niet een afvalproduct! De boer die te veel mest heeft om op eigen grond kwijt te kunnen moet zwaar betalen. Een akkerbouwer die de mest nodig heeft om zijn grond te bemesten betaald er nagenoeg niks voor, in vergelijking met de leverende boer. Eerlijker is de leverende boer minder te laten betalen (waardoor ook fraude gereduceerd wordt). En de boer die het nodig heeft meer te laten betalen. De transporteur heeft daardoor de zelfde opbrengsten. Alleen op een later moment . De akkerbouwer die bewerkte mest krijgt heeft voor iets meer een veel hogere opbrengst waardoor deze ook niet, in het verlies gaat. Daarnaast is het dan ook nog zo dat de bodem niet uitgeput wordt. Met andere woorden allemaal winnaars

 • mr

  Fietskip. Iedere sector heeft zijn eigen plafond. De schotten worden niet verwijderd dus zal iedere sector het daarmee moeten doen.

 • Genie

  Er is veel aan de hand in Brabant.

 • magele

  Er is helemaal geen fraude, het is allemaal propaganda van de rode honden.

 • moi !

  Het wordt tijd dat men fraudeurs (knoeiers) serieus aanpakt . Dit om te voorkomen dat een ieder die volgens de regels werkt hier naderhand mee gesleurd wordt, met als doel om het alsnog op te lossen.

 • Zuperboer

  Als er sprake is van fraude, dan is het OM aan zet. Als ik te hard rijd, weten ze me ook te vinden en mag ik aftikken. Dit is gewoon een afleidingsmanouvre. De landbouw wordt in stappen de nek omgedraaid en de grachtengordel (ja die van de Gooise matras) heeft de regie. De feiten waar het om draait, namelijk de grondwaterkwaliteit, die is in het overgrote deel van het land totaal niet in het geding, althans niet in combinatie met de landbouwactiviteiten.

 • tieme14@planet.nl

  Ik ben het helemaal eens met magele. Wel weer opvallend dat deze"fraude" vlak voor een belangrijk beslis moment komt. Hadden de betrokken ambtenaren niet een jaar eerder deze cijfers bekent kunnen maken dan wel "lekken?"

 • Peerke1

  Pure Riool Journalistiek. Het NRC probeert extra abonnees te krijgen ten koste van de boeren.

 • Mfb

  Die Brabanders frauderen al zo lang dat ze het geen fraude meer vinden. Als je maar hard genoeg liegt geloof je het op het laatst zelf

 • Attie

  Na een jaar van reductie reductie... wil je je inspanning wel beloond zien met wat extra mestplaatsing !
  Nu niet de worst langzaam weer optrekken.

 • Kan iemand mij daar in Den Haag uitleggen, waarom een pluimveebedrijf die ervoor zorgt dat alle mest die geproduceerd wordt op zijn bedrijf niet meer op Nederlandse bodem komt, maar op een verantwoordde niet-frauduleuze manier ofwel verbrand, bewerkt en geëxporteerd wordt, nog steeds te maken heeft met dierrechten en dat derogatie-spook waar de pluimveehouder sowieso niets aan heeft.

 • farmerbn

  Enkele weken geleden spraken we over de mogelijkheid om misschien 300 kg stikstof van dierlijke oorsprong per ha te mogen brengen. Dit verlicht de druk op de mestmarkt en geeft veel voordelen voor veehouders. Echter vee-hatend Nederland vind dit een slechte ontwikkeling en via NRC maakten ze een rel. Heel toevallig? Nee, en de politiek heeft het niet door of speelt het spelletje mee.

 • Attie

  Precies farmerbn, helemaal mee eens, meer dierlijke kg N en minder kunstmest !

 • H.Grotenhuis1

  @farmerbn
  In een andere draad vermeld:
  De timing van al die recente linkse reacties op de Landbouw is natuurlijk vanwege het huidige regeerakkoord waarin de Landbouw wordt opgehemeld.
  De linkse rakkers willen hoe dan ook een reductie van de veestapel met 50 tot 70%. Alle media en elk medium wordt daarvoor ingezet, en die zijn vaak links georiënteerd.

 • alco1

  Ik moet bij alle tegenstand op de landbouw altijd denken aan een tv programma:
  "Geen cent te makken".
  Vaak gezinnen die niet met geld om kunnen gaan komen in de problemen.
  Zo zal het ook gaan met ons Nederland als de linkse rakkers het bewind krijgen.
  Het verbaast mij dat er altijd nog zoveel stemmers zijn die rechts stemmen en dus niet trappen in de mooie beloftes van links.

 • DJ-D

  Met de sjoemelsoftwarefraude hoor je ze niet en nu een grote mond. Dat was bewezen fraude en echt niet in voordeel van het milieu. Waterkwaliteit is gewoon prima op derogatiebedrijven dus gewoon toekennen straks met hogere normen. Win win. Zogenaamde milieudoelstellingen halen met meer dierlijke mest dus meer os en minder kunstmest(lees aardgas) dat helpt echt en is geen schijnheilige als het op papier maar klopt oplossing.

 • 8.000.000 ik herhaal ....acht.... miljoen verkeersboetes in Nederland er is sprake van
  Een criminele circuit , Ik noem bij naam A1 A2 A15 A10 .....maar dit in Nog maar een kleine greep er is nog veel meer , dit moet aangepakt worden , er moet meer geld voor vrijgemaakt worden , of ..........nee toch maar niet ..... dat gaat stemmen kosten ,

 • wienbemelmans

  Die linkse kliek in Den Haag gaat net zo lang door dat ze de landbouw hier hele maal kapot hebben.iedereen weet het de boeren doen veel te veel mest op hun land.NRC verteld hun dat wel elke boer is een fraudeur in hun ogen, ze moeten eens naar vliegverkeer kijken als ze het over milieu hebben daar kunnen ze doen wat ze willen je hoort er geen mens over want daar moeten ze mee op vakantie en hun snoepreisjes mee maken.

 • Peet1212

  Hier in Brabant weten ze hoe je boeren kapot kan maken!!!! Met Groenlinks en SP samen met die suffers van de VVD gaat er hier een kaalslag worden gemaakt onder de boeren. De rest van Nederland volgt hierna, let maar op!!

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.