Home

Achtergrond 2 reacties

‘Laatste kans voor schoonmaak in mestsector?’

Spannende weken voor de mestsector. Nog een kleine twee weken en dan moet er een plan op tafel liggen voor een grote schoonmaak.

Een reeks artikelen in het NRC over mestfraude heeft de zaak weer eens op scherp gezet. Niet voor het eerst wordt gewezen naar mesttransport- en verwerking als een sector waar van alles mis is. Dan kun je wel gaan zeggen dat het percentage frauderende bedrijven veel lager is dan gesuggereerd werd in de NRC-artikelen.

Maar daarmee krijg je de geest niet meer in de fles. Zeker niet als de sector zelf ook erkent dat er van alles mis is. En in diverse rapporten bijvoorbeeld staat dat er gehaltes in mestmonsters zitten die technisch onmogelijk zijn.

Imago hele sector aan diggelen

Dat zien ook ondernemers in de sector zelf die wel volgens de regels willen werken. Knarsetandend moeten ze zien hoe een ander bedrijf net iets goedkoper kan werken. Concurrentie is goed, maar wel onder dezelfde voorwaarden en condities. Oneerlijke concurrentie en uiteindelijk invallen door de NVWA en Fiod als uiteindelijk een bedrijf door de mand valt, zijn het gevolg. Het verziekt de markt en gooit het imago van een hele sector aan diggelen.

‘Hard aanpakken’, roept iedereen in koor. Over royeren als lid van de brancheorganisatie zou eigenlijk niet eens discussie moeten zijn. Maar ja, wanneer is er echt sprake van fraude? Een keer een verkeerd vakje aanvinken kan grote gevolgen hebben. Dat weet iedere boer die wel eens een formulier heeft ingevuld. Het blijft dan verbazen dat er in de sector vaak een soort begrip lijkt te zijn voor bedrijven die eigenlijk de boel flessen. Zij worden er immers zelf beter van, ten koste van anderen.

Willen kiezen voor een gezonde mestsector

Velen hopen dat nu een keer wordt doorgepakt. De plannen zijn er al lang en lagen al op het bureau bij de top van het ministerie van LNV. Het is vooral een kwestie van willen en kiezen voor een gezonde mestsector. Elke keer als er gedoe is rond mest, worden de reacties heftiger, in de politiek en in de maatschappij. Het wordt daarbij dankbaar ingezet om Brussel te ‘waarschuwen’ voor misstanden in Nederland.

Voor een sector die zelf aan de knoppen wil blijven draaien, is het nu misschien wel de laatste kans om het goed te regelen.

Laatste reacties

  • Men moet toelaten om meer mest op eigen grond te plaatsen en kunstmest achterwege laten. De druk om mest af te voeren wordt dan minder, omdat er meer eigen plaatsingsruimte is. Het scheelt veel in de kosten en de druk op de mestmarkt wordt dan minder. Het zou dan goedkoper kunnen worden. Milieutechnisch volgens mij de beste oplossing. Geen dure produktie van kunstmest. Geen vervuilende transporten van die kunstmest en ook minder mestauto's op de weg wat ook weer minder vervuiling geeft en bovendien minder filedruk.

  • John*

    volgens mij heeft de sector al 10 keer aangegeven dat de mestwetgeving nodig gereviseerd moet worden i.p.v. lapmiddel op lapmiddel stapelen.

    Nederland kent geen mestoverschotprobleem maar een distributieprobleem.. Hoe krijg je de mest op de juiste percelen zonder het milieu te belasten. Het wordt snel inzichtelijk door alles landbouwbedrijven onder een mestnummer te zetten, alle mest kan dan rondom de stallen uitgereden worden en wordt volledig aan de regelgeving voldaan. De focus moet daarom ook komen liggen op het mestgebruik zoals vaak gezegd kan kunstmest prima vervangen worden door dierlijke mest zonder milieubelastend te zijn/worden. die problemen ontstaan pas als er een combinatie van dierlijke mest en kunstmest gegeven wordt.

Of registreer je om te kunnen reageren.