Home

Achtergrond 1 reactie

Hogan wil boergericht en eenvoudig beleid

Europees landbouwcommissaris Phil Hogan presenteert deze week zijn eerste aanzet voor het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid vanaf 2020. Het moet eenvoudiger en meer op de producent gericht.

De bijdrage van de land- en tuinbouw aan de Europese Unie is niet vanzelfsprekend. Plaatsvervangend directeur-generaal María Angeles Benítez Salas van het directoraat-generaal voor landbouw en plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie zette het een maand geleden netjes op een rij: Agrarisch ondernemers hebben te kampen met het weer, natuurrampen, ziekten en plagen en daarbij moeten ze zich ook nog teweerstellen tegen de grillen van de markt.

Teruggang inkomen

Jaarlijks hebben twee van de tien Europese boeren en tuinders te maken met een teruggang in inkomen van meer dan 30%, vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen drie jaar. En dan hebben boeren nog te maken met een veranderend klimaat en een voortdurende druk op de essentiële hulpbronnen: bodem, water, schone lucht en biodiversiteit.

Benítez Salas schreef die inleidende woorden in een stuk dat officieel niet voor de openheid bedoeld was. Eigenlijk had Europees landbouwcommissaris Phil Hogan deze week de primeur moeten hebben, met de presentatie van zijn programma voor de toekomst van voedsel en landbouw.

Het woord ‘voeding’ kwam zeker twee keer vaker voor dan het woord ‘landbouw’

Dat de eerste lijnen voor het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid onder de noemer ‘voedsel en landbouw’ wordt gevangen is op zich al opmerkelijk. De aanbevelingen van achtereenvolgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, het ministerie van Economische Zaken (staatssecretaris Martijn van Dam) en de werkgroep Agrarische markten van Cees Veerman zijn niet tegen dovemansoren gericht. Hogan wil het voedselbeleid nadrukkelijk in het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid meenemen. Het woord ‘voeding’ kwam in het stuk van Benítez Salas dan ook zeker twee keer vaker voor dan het woord ‘landbouw’.

Grote ontvangers van steun worden gekort, ten gunste van de kleinere bedrijven

In het uitgelekte stuk bleek dat de Europese Unie de lidstaten meer ruimte wil bieden om de nagestreefde doelen te bereiken. Het gaat er niet meer om hoe een doel (biodiversiteit, klimaat, voedselzekerheid, innovatie, inkomen) bereikt wordt, maar dat het bereikt wordt.

Opvallend was het voornemen om de directe steun aan boeren aan een maximum te binden. Gesproken wordt van een maximum ergens tussen € 60.000 tot € 100.000 per ontvanger.

Subsidie moet gericht zijn op degenen die van de landbouw moeten leven. Het verschil in steun tussen lidstaten moet worden verkleind. De grote ontvangers worden gekort, ten gunste van de kleinere en middelgrote bedrijven. Directe betalingen moeten worden vereenvoudigd en meer doelgericht zijn.

Steun voor precisielandbouw

Precisie-, kringloop- en klimaatbestendige landbouw moeten worden ondersteund. En de verjonging van de sector moet een prioriteit worden.

Eén reactie

  • koestal

    ja fosfaatrechten en heffing

Of registreer je om te kunnen reageren.