Home

Achtergrond

Grote verschillen in winst melkgeitenbedrijven

De verschillen in de winstgevendheid van melkgeitenbedrijven zijn te groot, stelt Rabobank. Door de hoge Nederlandse melkprijzen van de afgelopen 3 jaar zijn deze verschillen onderbelicht gebleven, aldus die bank.

Het geitensaldo van de 20% best presterende bedrijven bedraagt gemiddeld € 374. Dit is volgens Rabobank maar liefst 89% meer dan de gemiddeld presterende bedrijven. Zij noteren een gemiddeld geitensaldo van € 197. (Geitensaldo = nettowinst – buitengewone baten en lasten / aantal melkgeiten.)

Bovengemiddelde bedrijven ontvangen gemiddeld een melkprijs die € 1,60 per 100 kilo hoger ligt dan die van gemiddelde bedrijven. Ook ligt de productie op de betere bedrijven 9,8% per geit hoger.

‘Wat opvalt: financieel bovengemiddeld draaiende bedrijven hebben veel aandacht voor diergezondheid en de kwaliteit van de voervoorziening’

Opvallend zijn de arbeidskosten die op een bovengemiddeld bedrijf op € 0,70 per 100 kilo liggen tegenover € 2,80 op gemiddelde bedrijven. Wat ook opvalt is dat de bovengemiddelde bedrijven veel aandacht hebben voor gezondheid van de veestapel en de kwaliteit van de voervoorziening. Hierdoor hebben zij lagere voerkosten (-€ 3,50) en veekosten (-€ 0,70).

Veel geitenbedrijven laten ‘behoorlijk wat winst liggen’

Sectorspecialist Gea Bakker-Smit stelt dat een grote groep geitenbedrijven nog behoorlijk wat winst laat liggen. Grip op de kostprijs is nodig om, nu de melkprijzen dalen, problemen te voorkomen.

Afgelopen 2 à 3 jaar waren de geitenmelkprijzen goed. De productie is tussen 2012 en 2016 in Nederland met 35% gegroeid naar 293 miljoen kilo geitenmelk per jaar. Rabobank verwacht dat de melkproductie komend jaar zal toenemen tot 350 miljoen kilo. De snelle groei van de melkproductie zet de Nederlandse geitenmelkprijzen onder druk. Dit is volgens de bank een indicatie dat de melkproductie niet in balans is met de capaciteit van de melkverwerkers en de afzet- en distributiekanalen richting consument.

‘Export van Nederlandse geitenmelk, een premium product, wordt steeds voor het verdienmodel’

Nederlandse geitenmelk is een premium product voor nichemarkten die zich steeds vaker buiten de Nederlandse en Europese grenzen bevinden. Export wordt een steeds belangrijker onderdeel van het verdienmodel voor de Nederlandse sector. Daarom is afstemming tussen de schakels in de geitenzuivelketen volgens Rabobank van strategisch belang om de Nederlands geitenzuivel optimaal te blijven verwaarden. Aanbod van verse melk moet in balans zijn met de afzetmogelijkheden.

‘Nederland is binnen de EU de vierde grootste producent van geitenmelk’

Wereldwijd wordt jaarlijks ruim 19 miljard kilo geitenmelk geproduceerd. Merendeel hiervan is bedoeld voor thuisconsumptie. Nederland is binnen de EU de vierde grootste producent van geitenmelk. Nederland onderscheidt zich op de hoeveelheid geproduceerde melk bedoeld voor verwerking in plaats van thuisconsumptie.

Of registreer je om te kunnen reageren.