Home

Achtergrond 1 reactie

Saldi gewassen fluctueren, overall-saldo gelijk

Sommige gewassen plussen in 2017 flink ten opzichte van 2016. Dat geldt voor knolselderij, terwijl andere, zoals fritesaardappelen, een stuk minder opbrengen dan in 2016.

Gemiddeld over alle gewassen vallen de akkerbouwinkomsten vrijwel even hoog uit als in 2016, maar beduidend lager dan in 2015. Hierbij de kanttekening dat alleen de saldi van de gewassen vergeleken zijn die zowel in 2015, 2016 en 2017 in het oogstnummer van Boerderij zijn behandeld.

Saldo € 64 per hectare hoger dan in 2016

In 2017 bedraagt het gemiddelde saldo over alle gewassen € 2.191 per hectare, terwijl dat in 2016 € 2.127 per hectare was. Een geringe saldostijging van € 64 per hectare, maar wel € 384 lager dan in 2015. Hierbij wel de kanttekening dat het hier saldi betreft van individuele boeren. Doordat de saldo’s zijn uitgerekend door individuele telers zijn het geen harde cijfers die gelden voor de hele sector. Ze geven wel een goede indicatie over de financiële afwikkeling van het betreffende seizoen.

Dat het gemiddelde saldo tussen 2017 en 2016 gelijk is, betekent niet dat de 2017-saldi van de gewassen ook gelijk zijn aan 2016. Alleen sperziebonen, blauw maanzaad, cichorei, suikerbieten en zetmeelaardappelen noteren nagenoeg hetzelfde saldo als in 2016, waarbij opvalt dat het saldo van suikerbieten op het tweede opeenvolgende jaar daalt (min € 1.124 in 2016 en min € 58 in 2017) en dat van zetmeelaardappelen voor het tweede opeenvolgende jaar stijgt (plus € 111 in 2016 en plus € 138 in 2017).

Zaaiuien speculatief gewas

Fritesaardappelen, zaaiuien, bewaarpeen en Engels raaigras springen eruit qua saldoderving. Zaaiuien leveren onder aan de streep € 2.535 en zelfs € 5.787 minder op dan in 2015. Het andere speculatieve gewas, bewaarpeen, noteert een min van € 3.472 per hectare. Vorig jaar werd er veel verdiend met bewaarpeen, maar dit jaar is het saldo matig.

In 2015 beurden telers nog € 7.592 per hectare zaaiuien, in 2016 was dat € 4.340 en dit jaar wordt dat € 1.805 per hectare. - Foto: Peter Roek
In 2015 beurden telers nog € 7.592 per hectare zaaiuien, in 2016 was dat € 4.340 en dit jaar wordt dat € 1.805 per hectare. - Foto: Peter Roek

Fritesaardappelen brengen dit jaar ook weinig op, zeker de vrije. Vorig jaar lag rond oktober de prijs voor vrije aardappelen rond € 15 per 100 kilo, later oplopend naar ruim € 20 per 100 kilo. Dit jaar is de prijs voor vrije aardappelen slechts € 3 tot € 5 per 100 kilo, als de aardappelverwerkende industrie de vrije aardappelen überhaupt al afneemt. Meeleveraardappelen boven het contractvolume worden opgehaald, maar voor echt vrije aardappelen is er nu geen koper. De lage saldi zijn puur te wijten aan de lage opbrengstprijs, want de opbrengsten zijn gemiddeld tot goed.

Plantuien brachten dit jaar € 3.367 op. Dat is meer dan in 2016. Dit is meer een individueel goed saldo, want in het algemeen waren de prijzen voor plantuien niet erg hoog.

Gewassen die beduidend hogere saldi behalen, zijn pootaardappelen (plus € 1.210), biologische fritesaardappelen (plus € 1.522), knolselderij (plus € 2.335) en rode uien (plus € 2.936).

Gewassen met hoger of lager saldo dan in 2016   

+

Zetmeelaardappelen

-

Suikerbieten

+

Plantuien

-

Zaaiuien

+

Pootaardappelen

-

Bewaarpeen

+

Biologische fritesaardappelen

-

Fritesaardappelen

+

Knolselderij

-

Engels raaigras

+

Rode uien    

Eén reactie

  • info196

    Er klopt helaas weer geen hout van de saldo's in het weekblad. Neem nou de wintertarwe: er is voor ruim 50 euro aan karate gespoten! Zal Syngenta wel passen dat de tarwe 10 keer met 50 ml gespoten wordt, maar dit lijkt me geen waarheid.
    Ik heb geen behoefte om verder te bladeren, maar voor degene die het wel leuk vindt: als je de meeste fouten vindt en in dit forum vermeldt, mag je volgend jaar het saldo van 1 van jou gewassen in het weekblad laten noteren (incl foto)

Of registreer je om te kunnen reageren.