Home

Achtergrond 21 reacties

PBL: klimaattaak landbouw blijft achter bij doel

De concrete maatregelen van kabinet-Rutte III om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, zijn niet genoeg om te voldoen aan de doelstellingen die Nederland heeft in het kader van het klimaatakkoord.

Als de landbouw wordt gehouden aan de doelstellingen van het klimaatakkoord, moeten extra maatregelen worden genomen. Dat blijkt uit een doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

PBL constateert dat met de nu voorgenomen maatregelen ruwweg de helft van de benodigde emissiereductie wordt gerealiseerd. Sluiting van kolencentrales en de invoering van een minimum CO2-prijs in de elektriciteitssector leveren het meest op.

De landbouw staat in de afspraken tussen de vier coalitiepartijen aan de lat voor een extra vermindering van de uitstoot van 3,5 megaton (Mton) broeikasgasemissie. Het kabinet kiest voor technische maatregelen en niet voor een inkrimping van de veestapel.

Het kabinet kiest voor technische maatregelen en niet voor een inkrimping van de veestapel

De in het regeerakkoord opgenomen maatregelen komen in het gunstigste geval tot een extra CO2-reductie van 0,5 Mton. De regering heeft bij de extra emissiereductie van 3,5 Mton al1 Mton ingeboekt uit het Innovatie en Actieprogramma Kas als Energiebron. Die reductie was al ingecalculeerd in de Nationale Energieverkenning 2017.

Daarbij is nog uitgegaan van een zo effectief mogelijke aanwending van de € 275 miljoen die is gereserveerd onder het kopje ‘natuur en waterkwaliteit’. Voor de landbouw is een fors bedrag uitgetrokken, terwijl er nog weinig concreet is over de te nemen maatregelen, aldus PBL.

Onderwaterdrainage of flexibel peilbeheer

PBL schetst dat met onderwaterdrainage of flexibel peilbeheer de bodemdaling in het veenweidegebied en de daarmee gepaard gaande uitstoot van broeikasgassen kan worden verminderd. Met een bedrag van € 112,5 miljoen is een emissiereductie van 0,2 Mton mogelijk, aldus PBL.

Ondergrondse mestopslag

Het PBL gaat specifiek in op nieuwe manieren van (ondergrondse) mestopslag, waarbij methaan (CH4) snel wordt omgezet in kooldioxide (CO2). Daarmee is potentieel een emissievermindering van 1,3 Mton CO2 te realiseren. Het PBL berekent dat tot 2030 een emissievermindering van ongeveer 0,3 Mton kan worden bereikt als investeringen die nodig zijn voor de aanpassing van de mestopslag samengaan met het natuurlijke investeringsritme op agrarische bedrijven. De extra kosten daarvan bedragen € 5 tot € 15 per ton vermeden uitstoot van CO2-eenheden.

Krimpen varkensstapel

Met de verkleining van de varkensstapel kan ook een vermindering van de methaanuitstoot worden bereikt, maar dan moet de vrijkomende fosfaatruimte niet worden ingevuld door de melkveehouderij. In dat geval kan de broeikasemissie toenemen, omdat koeien verhoudingsgewijs meer broeikasgas uitstoten dan varkens, aldus PBL.

Laatste reacties

 • John*

  hier simpelweg minder dieren houden en de productie verplaatsen naar het buitenland lost ook niets op. terecht dat er hier ingezet wordt op de ontwikkeling van technische maatregelen die later ook weer geëxporteerd kunnen worden.

 • magele

  Er veranderd helemaal niets aan het klimaat, al dat gelul van de milieu maffia.

 • Frederiqe

  En schiphol sluiten dan???

 • alco1

  Alles en iedereen is bezig de aarde te vergiftigen.
  En de landbouw moet het maar oplossen!!!!!

 • Er zijn gewoon teveel mensen op ons kleine stukje Nederland. Teveel auto's , teveel vliegtuigen boven ons. De melkveestapel is al flink vermindert en daar komen waarschijnlijk weer de meeste lasten. Men durft wel boertje pesten maar burgers eens de maatlat leggen ? Nee dat gaat veel te veel stemmen kosten.
  Begrijp best dat we zuinig op ons land moeten zijn, maar er zijn nog veel grotere landen waar het wel vele malen slechter gesteld is dan bij ons. Het enige dat we bereiken ons uit de markt prijzen.

 • Maas1

  De landbouw is een groene sector welke vorm wordt gegeven door mensen met groene vingers.De landbouw is niet het probleem van het klimaat maar heeft de (deel) sleutels in handen om de klimaat doelstellingen te halen.De landbouw zorgt voor u levensvreugde waardoor u onbekommerd u zelf en u gezin van voedsel kunt voorzien,de landbouw staat mede garant voor u vrijheid in u handelen in onze democratie.

 • nita

  Elk jaar 100 duizend inwoners erbij via immigratie! Daardoor neemt in Nederland de milieudruk steeds meer toe. En wat gebeurt er , men geeft de veestapel de schuld. Het aantal melkkoeien is veel lager dan 30 jaar geleden, terwijl het inwoner aantal blijft groeien via immigratie, maar als je daar wat van zegt wordt je weggezet als racist.

 • koestal

  Schiphol moet blijven groeien ,ook ten koste van het milieu zegt Sharon Dijksma,want dat levert arbeidsplaatsen op. Dat is een goeie opmerking.

 • mtseshuis

  Zo! Die durft! Dijksma, kansloos!

 • Schraar

  Als men echt iets wil doen aan het verminderen van CO2 uitstoot dan moet de kerosine voor vliegtuigen net zo duur worden dan benzine aan de pomp, wordt vliegen eens zo duur.
  Moet je eens kijken hoe snel vliegen terug gaat lopen. Hoeft Schiphol/Lelystad ook niet uit te breiden, scheelt weer een hoop overlast.
  Wel Europees, anders verplaats je alleen de vluchten.

 • Tinus1

  Hoe krom kun je denken... varkens inleveren voor methaanreductie, zorg dat er zo snel mogelijk stallen komen die mest snel uit stal verwijderen voor het gaat rotten! Nog simpeler: toevoegingen zoals actief kalk in de mest zodat er aerobe omzettingen plaatsvinden. MonoVergisters juist promoten en niet de milieuclubs napraten, omzetting van methaan in co2 en als toegift energie!! Dat wordt er door die jongens nooit bijgezegd. Zo snel mogelijk grootschalige mest ofwel mineralenopwaardering laten plaatsvinden waardoor de kelders na verloop van tijd alleen maar verse mest bevatten, hierdoor geen verrotting=minder geur=betere verwerking mogelijk! Voor iedereen een grote plus! Nu lijkt er toch serieus op dat PBL een gekleurde mening heeft....

 • WGeverink

  De CO2 uitstoot van Schiphol is een van de redenen dat gewasopbrengsten in Nederland zo hoog zijn. Het gemiddelde CO2 gehalte van de lucht op aarde over miljoenen jaren is zo rond de 1600 ppm. Dat is vier keer zo hoog dan wat het nu is. Het was op zijn hoogst ongeveer 8000ppm en was op zijn laagst met 180 ppm 30 ppm boven het punt waar de planten geen CO2 meer op kunnen nemen. Het leven op aarde is in het verre verleden dus bijna opgehouden omdat het CO2 gehalte zo laag was. Met 8000 ppm aan CO2 in de lucht moeten we blij zijn dat er geen correlatie CO2 en temperatuur is want anders was de aarde toen al opgebrand. De broeikasgassen geproduceerd door vee vallen in het niets vergeleken met de gasproductie van moerassen en oceanen.

 • agrobosbouwer

  Planten groeien dankzij meer CO2 in de lucht inderdaad als kool. Maar als wat voor kool eigenlijk? Uit een uitgebreide studie gebaseerd op een kleine 8.000 waarnemingen waarin de blootstelling aan het CO2 gehalte in de lucht in verband werd gebracht met de aanwezigheid van 25 mineralen in 130 verschillende planten, kwam onlangs naar voren dat de CO2 toename nu al verantwoordelijk is voor een afname van gemiddeld 8% van de mineralen in planten. Hogere CO2 niveaus zullen die afname alleen maar doen toenemen, en daarmee hun voedingswaarde voor de mens beduidend minder maken.

  Klimaatverandering zorgt ervoor dat de kwantiteit van ons voedsel toeneemt terwijl de kwaliteit ervan tegelijkertijd zienderogen afneemt. Een proces dat ons bekend moet voorkomen: bij de intensivering van onze landbouw waren wij als mens al direct verantwoordelijk voor een vergelijkbare ontwikkeling bij ons voedsel: de voedingswaarde daarvan is de afgelopen decennia al sterk afgenomen dankzij de toenemende uitputting van onze bodem. En nu zijn we daar dus ook nog eens indirect voor verantwoordelijk door het de lucht in jagen van grote hoeveelheden CO2.

 • ghsmale

  De meeste boeren hebben hun voetprint wel op orde.
  Maar als we op onze eigendomen, naast die twee koeien ook nog plaats moeten maken voor een tiental vervuilende Nederlanders, is onze kringloop snel
  te niet gedaan

 • jfvanbruchem1

  wat een gewauwel.

 • alco1

  Of moet de neptuur weer omgevormd worden voor een hogere CO2 opname?

 • oorspronkelijk

  krom denken als algemeen goed
  alle reacties staan voor mogelijkheden statusquo
  kringloop is iets waarin je niet hoeft te sturen ecologisch gezien
  hergebruik is een economische factor
  krom:meer asfalt door file maar zonne/wind energie is minder belastend dus trams/treinen/electrische auto
  file door ongelukken ivm mobiel appen
  welke instantie legt de vinger op de zere plek en zet strategie uit
  niet deze regering
  DWEILEN MET DE KRAAN OPEN

 • Bennie Stevelink

  We moeten de KLW verder ontwikkelen om de werkelijke invloed van de veehouderij op het milieu inzichtelijk te maken. Dán hebben we argumenten waarmee we weerwoord kunnen geven.

 • alphons1

  bennie de klw verder ontwikkelen heeft totaal geen zin. ik heb het fosfor gehalte laten bepalen in me melk. die is hoger dan volgens het tabbellenboekje van frieslandcampina. dus daar zit al de eerste fout.

 • WGeverink

  Toe maar @agrobosbouwer! De 40 ppm toename van CO2 in de buitenlucht zorgt dus voor een afname van 8% in mineralen! In kassen wordt het CO2 gehalte kunstmatig opgeschroeft naar gehaltes tot wel 1500 ppm. Dat zou betekenen dat in kasgroentes verbouwd onder dergelijke omstandigheden
  de mineralen helemaal afwezig zijn...

 • koestal

  De landbouw krijgt overal de schuld van ,dan kan het vliegverkeer en autoverkeer rustig door gaan

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.