Home

Achtergrond 8 reacties

Oppositie mist krimp veestapel in regeerakkoord

Oppositiepartijen missen reductie van de veestapel in het dinsdag 10 oktober gepresenteerde regeerakkoord. LTO en POV reageren positief op de landbouwplannen van het nieuwe kabinet.

Dit artikel is geüpdatet met nieuwe reacties op 11 oktober 2017.

Landbouwwoordvoerders van SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren zien dat als een gemiste kans in het regeerakkoord, nu de aanpak van klimaatverandering tot speerpunt is benoemd. Coalitiepartijen zeggen dat technische maatregelen als mestverwerking en voedselmix bij de reductie van de uitstoot van broeikasgassen de voorkeur hebben boven inkrimping van de veestapel.

Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) spreekt van ‘een hoog gehalte wensdenken, dat klimaatdoelen wel gerealiseerd kunnen worden zonder krimp van de veestapel’. Ook SP’er Frank Futselaar spreekt van een gemiste kans: “Ik denk toch dat als je zulke doelen wilt behalen, je er niet onderuit komt het volume te beperken.”

‘Ik denk toch dat als je klimaatdoelen wilt behalen, je er niet onderuit komt de veestapel te beperken‘
- Frank Futselaar, SP-Kamerlid

De oppositiepartijen reageren over het algemeen positief op de saneringsplannen voor de varkenshouderij, hoewel nog wel kanttekeningen worden geplaatst bij de uitwerking en uitvoering hiervan. Onduidelijk is of de saneringsplannen ook betekenen dat varkensrechten uit de markt worden genomen. “Als je dat niet doet is het van de zotte, dan wordt geld uitgetrokken om varkens van de ene naar de andere provincie te verplaatsen,” aldus Rik Grashoff (GroenLinks), die verder overigens weinig positiefs leest in de landbouwparagraaf. “De belangen van de landbouw worden fantastisch gediend, maar er wordt met geen woord gerept over ambities op het gebied van natuur, biodiversiteit, of zelfs agrarisch natuurbeheer.”

‘De belangen van de landbouw worden fantastisch gediend, maar er wordt met geen woord gerept over ambities op het gebied van natuur’
- Rik Grashoff, Kamerlid GroenLinks

De Partij voor de Dieren mist met name langetermijnvisie in het akkoord. Dat geeft weinig hoop voor een goede uitvoering van de saneringsplannen, vreest Kamerlid Esther Ouwehand.

De Partij voor de Vrijheid herkent enkele eigen voorstellen terug in het akkoord, waaronder een beter verdienmodel voor boeren en het terugdringen van stalbranden.

De PvdA heeft nog geen reactie gegeven.

SGP ziet positieve punten in landbouwplannen

De SGP is het meest positief over het regeerakkoord en noemt als positieve punten: de inzet op versterking van de positie van boeren in de keten, meer ruimte voor afspraken door producentenorganisaties, budget voor een bedrijfsovernamefonds en voor de varkenshouderij, en het niet verplichten van weidegang. Wel mist de partij duidelijkheid over wat de nieuwe coalitie wil met de veehouderij en het mestbeleid, zoals de fosfaatwetgeving en de aangekondigde Wet veedichte gebieden.

Coalitiepartijen lovend over regeerakkoord

Woordvoerders van coalitiepartijen loven het regeerakkoord, zonder inhoudelijk op de landbouwparagraaf in te gaan. “Dit is een akkoord dat de land- en tuinbouw perspectief biedt’, aldus CDA‘er Jaco Geurts. Donderdag 12 oktober zal de Tweede Kamer Mark Rutte aanwijzen als formateur. Formateur Rutte wordt belast met de samenstelling van het kabinet en de toewijzing van de portefeuilles. Het kabinet gaat bestaan uit 16 ministers en 8 of 9 staatssecretarissen.

LTO reageert positief op landbouwplannen kabinet

LTO is positief over de landbouwplannen van het nieuwe kabinet. “Het geeft een heel positief gevoel dat de landbouw in het regeerakkoord als onmisbaar wordt gezien”, zegt LTO-voorzitter Marc Calon. “Nu hopen we nog op een echte minister van landbouw.”

Over de plannen voor de warme sanering in de varkenshouderij à twee keer € 100 miljoen houdt Calon zich nog op de vlakte. “We zien de noodzaak dat in overbelaste gebieden de hinder die omwonenden ervaren van varkensbedrijven wordt opgelost.” LTO wil eerst de precieze invulling van deze plannen afwachten.

Over de melkveehouderijplannen is LTO erg positief. De nitraatrichtlijn wordt uitgevoerd en er komen geen aanvullingen op. Dat is echt een ‘boerenuitkomst’, aldus LTO, die ook tevreden is dat weidegang niet wettelijk verplicht wordt. De organisatie stelt dat weidegang weliswaar een goede zaak is, maar dat het niet op alle bedrijven haalbaar is.

De nitraatrichtlijn wordt uitgevoerd en er komen geen aanvullingen op. Dat is echt een ‘boerenuitkomst’
- LTO

Opvallend in het regeerakkoord is het plan dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) er op gaat toezien dat boeren hoge prijzen van afnemers krijgen als deze bovenwettelijke eisen, zoals duurzaamheid en welzijn, stellen. LTO noemt het een vooruitgang dat het kabinet zich hier sterk voor maakt. Al is het plan nog niet concreet. Enigszins kritisch is LTO op het kabinetsplan dat uitgaat van een gelijk Europees speelveld voor producenten met zo min mogelijk aanvullende Nederlandse eisen. LTO wil sowieso geen aanvullende nationale eisen.

POV verheugt over plan warme sanering varkenshouderij

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is zeer content dat het nieuwe kabinet in 2018 en 2019 in totaal € 200 miljoen wil uittrekken voor een warme sanering in belaste gebieden in de varkenshouderij, zoals in Zuidoost-Brabant. “De voornemens van het nieuwe kabinet sluiten helemaal aan bij de doelstellingen van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij om bedrijven zonder toekomstperspectief in overbelaste gebieden te ‘matchen’ aan toekomstgerichte bedrijven”, zegt POV-voorzitter Ingrid Jansen.

NAJK blij met € 75 miljoen jonge boeren

Het NAJK is opgetogen over het voorstel om € 75 miljoen vrij te maken voor jonge boeren, via een bedrijfsovernamefonds. Voorzitter Andre Arfman: “We zijn verheugd dat de nieuwe coalitie inziet dat ondersteuning bij bedrijfsovername en innovaties cruciaal is om de opvolging, ontwikkeling en optimalisering in de agrarische sector te waarborgen”.

De NAJK pleitte al langer voor meer steun. Momenteel heeft slechts 40% van de agrarische bedrijven een opvolger. Bovendien is minder dan 4% van de boeren jonger dan 35 jaar. “Om de toekomst veilig te stellen, zijn flinke investeringen nodig. Dit is een begin”, aldus Arfman.

NAV kritisch over hoger btw-tarief

De NAV is blij dat het nieuwe kabinet de mededingingswet wil aanpassen, om meer ruimte te geven aan boeren om samen te werken. Ook het punt dat boeren hogere prijzen moeten krijgen als afnemers extra duurzaamheidseisen stellen, stemt de NAV tevreden. Ronduit kritisch is de bond van akkerbouwers dan weer over het hogere btw-tarief (9%) voor basisvoedselproducten. De NAV vreest dat dit deels op de boer zal worden afgewenteld.

‘Het is een goede zaak dat de NVWA extra geld krijgt en dat er een warme sanering voor de varkenshouderij komt‘
- Bert van den Berg, Dierenbescherming

De Dierenbescherming is enigszins teleurgesteld in het regeerakkoord. “Het is het bestaande beleid in afgezwakte vorm”, zegt Bert van den Berg namens de organisatie. “Er zit niet echt wat nieuws in. “Toch ziet van den Berg ook positieve punten. “Het is een goede zaak dat de NVWA extra geld krijgt en dat er een warme sanering voor de varkenshouderij komt. Ook het voorgestelde ACM-toezicht op een eerlijke producentenprijs is positief.”

WUR voorzichtig optimistisch

Wageningen UR (WUR) is voorzichtig optimistisch over het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Vooral het extra geld voor fundamenteel en toegepast onderzoek (samen € 400 miljoen) stemt de WUR tot tevredenheid. Minder gelukkig is de universiteit met het feit dat groen onderwijs voortaan niet meer onder Economische Zaken, maar onder Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) valt. “Het is positief dat we strak gelijk worden getrokken met andere universiteiten, maar de grote vraag is: met hoeveel geld gaan we over? Onder de bestaande OCW-criteria moet er geld bij, als we ons oude budget willen houden. Dat wordt nog spannend”, aldus woordvoerder Simon Vink.

AOC-raad blij met verhuizing van EZ naar OCW

De AOC-raad is juist blij met de ‘verhuizing’ van groen onderwijs van EZ naar OCW. De afgelopen jaren kregen AOC’s minder geld dan ROC’s. Om precies te zijn: jaarlijks € 1.000 per leerling. “Onze scholen moesten dit zelf rechttrekken en per jaar € 25 miljoen uit eigen middelen halen”, vertelt woordvoerder Mirjam Kuggeleijn van de AOC-raad. “Dit beleid hadden we eerder al zonder succes bij de rechter aangevochten, maar nu gaat het kabinet het zelf repareren.”

Mede-auteurs: Kirsten Graumans en Theo Brummelaar

Laatste reacties

 • gradje1966@

  Ik mis de sanering in vliegverkeer en autoverkeer als men hier ook eens 20 %
  in saneert dan hoeft de landbouw ook minder te saneren.
  Schiphol hoeft dan niet illegaal uit te bereiden en er zijn minder mensen die last ondervinden van geluid en fijn stof .Hier is het toch allemaal om begonnen . Hier hoor je niets over door de linkse oppositie .Dan kom je aan hun stemmers

 • koeien10

  8.3%inleveren is pure diefstal en nergens voor nodig.4% is meer dan voldoende .

 • puinhoop

  Wat 4 procent! Laat iedereen eens niet zo zielig doen. Nul procent! En 8.3 procent meer mest op de grond. Door "opwarming" van de aarde is het groeiseizoen langer: meer mest> meer bladgroen> meer CO2 vastlegging. DIT IS PAS DUURZAAM!!!!!!!!!

 • m.en.mh.miedema

  Reduceren vd veestapel om aan het klimaatakkoord te voldoen helpt niets. Bij het verteren van voedsel /planten komt inderdaad broeikasgas vrij.(ook bij de mens). Alleen is het equivalent van uitstoot gelijk aan de opname door de planten(het voedsel) die ze nodig had om te groeien. Dat is een hele korte c kringloop, die is klimaatneutraal. Als je vermindering van broeikasgassen wilt zul je het gebruik van fossiele brandstof moeten beperken. Een ieder die wat anders beweert is niet bezig met het "redden" van het klimaat maar met zijn eigen ego dan wel partijpolitiek.
  In 1985: 14 miljoen inwoners,3mln auto s en 2,4mln melkkoeien. Heden 17mln inwoners,9mln auto s en 1,7mln koeien. Het vliegverkeer is inmiddels vertienvoudigd en wordt niet eens in het klimaatakkoord genoemd! Trek uw eigen conclusie.

 • WGeverink

  Volgens Al Gore zouden de polen in 2015 gesmolten zijn. De polen zijn er nog steets. Onze planeet is aan het opbranden van de hitte zeggen de global warmists. De data van sateliet metingen laat echter al bijna 20 jaar geen opwarming zien. Dus wie vertrouwen wij? Een groep mensen die voor hun inkomen de global warming bal aan het rollen moeten zien te houden of geloven wij de data?https://youtu.be/Sl9-tY1oZNw

 • Peerke1

  Juist laat de Hollanders gewoon in BV Holland vakantie vieren en leg de airplanes aan de ketting.Sla achterover van de winst. Het vee dat hier noodgedwongen weg moet komt in het buitenland in nog grotere getale terug, dus de co2 uitstoot is niet landgebonden maar gaat vanuit elk land de lucht in. Wat een onzin maatregelen dus.

 • J.W. de Kloet

  Hoorde pas bij radio 1 dat er over kerosine geen eens belasting wordt betaald.

 • gerben5

  @J.W de kloet. kost ze zo weinig dat ze voor de landing ff de tank open zetten. Pure kerosine dumpen boven de noord zee en ijsselmeer

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.