Home

Achtergrond 3 reacties

EU-parlement zet stap richting kunstmestvervangers

Het Europees Parlement heeft een stap gezet in de richting van de toelating van hoogwaardige meststoffen uit gerecyclede bronnen, zoals afval en dierlijke mest.

De Europese Commissie gaat voorwaarden opstellen waaraan meststoffen moeten voldoen om vrij te worden verhandeld op de Europese markt.

Daarmee komt mineralenconcentraat en andere verwerkte meststoffen uit dierlijke mest op een gelijkwaardig niveau met kunstmest. Europarlementarër Jan Huitema (VVD) zegt dat dit ertoe moet leiden dat boeren minder mest hoeven af te voeren en minder afhankelijk worden van kunstmest. Hij zegt blij te zijn dat het parlement inziet dat de mestkringloop op boerderijen beter gesloten kan worden. “In Nederland zijn we al jaren bezig met ecologische en technologische innovaties om dat voor elkaar te krijgen. Helaas worden deze innovaties geblokkeerd door Europese regelgeving. Dat de Europese Commissie nu aan een oplossing werkt, kun je gerust een kleine doorbraak noemen.”

Strengere norm voor cadmium in fosfaatkunstmest

Het Europees Parlement stemde ook in met strengere normen voor het zware metaal cadmium in fosfaatkunstmest. Cadmium is kankerverwekkend en schadelijk voor het milieu. Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) zeg dat verlaging van de cadmiumgehalten in kunstmest hoog nodig is. “Onze bodem en ons voedsel worden in toenemende mate met deze giftige stof vervuild. Kinderen krijgen tot tweemaal de toelaatbare hoeveelheid binnen.”

De afspraak in het parlement houdt in dat in een periode van 16 jaar de cadmiumgehalten omlaag gaan. De onderhandelingen met de lidstaten kunnen nu van start. Eickhout vreest dat ook daar het geen eenvoudige opgave zal zijn om een ambitieuze uitkomst te krijgen.

‘Mineralenconcentraat als groene kunstmestvervanger’

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik, CDA-woordvoerder milieu, land- en tuinbouw zegt zich de afgelopen maanden hard gemaakt te hebben voor een Europese toelating van mineralenconcentraat als duurzame en groene kunstmestvervanger. De stap die nu gezet wordt is volgens haar positief, maar onvoldoende voor een volledige toelating. ”Bij de Europese Commissie en in andere EU-lidstaten is nog onvoldoende besef ten aanzien van de urgentie hiervan.”

Laatste reacties

  • hylkema.l

    Jan Huitema heeft als rapporteur namens de landbouwcommissie van het EU parlement, een grote en belangrijke rol gespeeld . Dit kan een goede aanzet worden om te komen tot meer kringloop op onze veehouderij bedrijven.

  • koestal

    wat een moeizame discussie.

  • Alco

    Zouden de hoge functionarissen ook een inkijk hebben op de plafonds.

Of registreer je om te kunnen reageren.