Home

Achtergrond

Boer moet ook zelf aan PR werken

Actief worden in de gemeenteraad, rekening houden met wensen van de consument en vooral jezelf niet begraven in je werk. Het aantal landbouwbedrijven neemt sterk af en boeren moeten inspelen op de belangen en wensen van afnemers en medebewoners op het platteland.

Door allerlei oorzaken daalt het aantal boeren en er is naast waardering ook kritiek. Het belang van een goede PR, ook door boeren zelf, wordt daarom alleen maar groter. Dat en meer kregen boeren voorgehouden door Jaco Geurts, Kamerlid voor het CDA, Ruud Huirne, directeur Food & Agri van de Rabobank en Paulien Hogenkamp, personal coach. Ruim 200 bezoekers waren er op een bijeenkomst van het CDA Achterhoek en LTO Noord in de Radstake in Heelweg, met als titel: ‘Boer zijn en boer blijven!’

Jaco Geurts beet het spits af en kwam meteen met een oproep aan boeren om zich te melden bij een politieke partij voor deelname aan de raadsverkiezingen in 2018 (‘het liefst bij het CDA’). Het was tenslotte een politieke bijeenkomst waarbij Geurts meerdere keren benadrukte niets te willen vertellen over de lopende formatie van een nieuwe regering.

Waarschuwing voor geitensector

Voor de geitensector kwam hij wel met een waarschuwing naar aanleiding van de stijgende aantallen geiten en recente bouwstops in Brabant en Gelderland: ‘Als u zelf niet met voorstellen komt, dan komt de politiek er wel mee.’ Geurts is verbaasd dat er over het dalende aantal bedrijven zo weinig ophef is, gezien het belang van de landbouw voor de export, voedselzekerheid en beheer van het landschap.

Ruud Huirne benoemde eveneens het belang van de land en tuinbouw voor de plattelandseconomie, onder meer als banengarantie. En dat de vooruitzichten onverminderd positief zijn door een wereldwijd stijgende vraag naar voedsel en waarbij weliswaar minder boeren meer en duurzamer gaan produceren.

PR in de vorm van een open dag is en blijft belangrijk. - Foto: Bert Jansen
PR in de vorm van een open dag is en blijft belangrijk. - Foto: Bert Jansen

Maatschappelijke acceptatie

Maatschappelijke acceptatie is daarbij een groot thema in Nederland. Huirne verwees naar Brabant waar ‘in bepaalde delen discussie over veehouderij al dood is voor die begonnen is’. Tussen de krachten van internationale concurrentie en maatschappelijke acceptatie is er voor de Nederlandse landbouw maar één conclusie, volgens Huirne: het moet duurzamer. De boer moet maken wat de consument vraagt. Dat vergt onder meer een strakke ketenregie die vraag en aanbod in balans houdt en geen concessie doet aan de voedselveiligheid.

Belang van communicatie

Kenmerkend voor boeren is dat alles op één plek gebeurt. De boerderij is werk, privé en bezit tegelijk, stelde Paulien Hogenkamp vast. Ze putte uit haar ervaring als gesprekspartner voor boeren. Ze merkt dat problemen lang niet altijd besproken worden en dat boeren dan vervolgens vluchten in hun werk. “Op de boerderij vindt in het algemeen geen directieoverleg plaats”, aldus Hogenkamp. “En als er niet gepraat wordt, is de kans dat aannames kloppen nihil.”

Namens LTO Noord benadrukte Bert Sloetjes het belang van communicatie. Waar in het verleden kritiek meestal met technische oplossingen werd gepareerd, lukt dat nu niet meer als emoties de overhand krijgen. Meerdere vragen gingen uiteindelijk dan ook over het verbeteren van de PR door de landbouw. Dat is niet alleen een taak van bedrijven in de keten, maar ook van de boeren zelf. “Richt je daarbij op zaken waar je zelf invloed op hebt”, gaf Hogenkamp aan.

‘Laat je horen in de politiek’

“Laat je horen in de politiek”, zei Geurts die verwees naar boerinnen met koeien en kalveren in Den Haag. “Als er geen boer in de gemeenteraad zit, vertaalt zich dit uiteindelijk ook in het beleid”, stelde Huirne vast.

Of registreer je om te kunnen reageren.