Home

Achtergrond

‘Blockchains oplossing voor gebrek aan vertrouwen’

Blockchains: volgens velen dé techniek die de wereld gaat veranderen. Food Insights is het eerste Nederlandse blockchainplatform voor food-en agribedrijven. Initiatiefnemer Wilbert Hilkens: “Voor alle schakels en ketens in de sector biedt het veel voordelen”.

Een technische oplossing voor het gebrek aan vertrouwen in de sector. Dat is volgens Hilkens een belangrijk voordeel van blockchains. Hilkens legt uit dat blockchaintechnologie is gebaseerd op het principe van een grootboek waarin alle financiële wijzigingen worden bijgehouden. Het wordt al veelvuldig gebruikt door bijvoorbeeld overheden en banken, maar ook voor de agrifoodsector biedt het perspectief.

Iedereen in een keten heeft een kopie van het grootboek op zijn computer en iedereen in de keten kan hier nieuwe ‘regels’ aan toevoegen, mits die door andere ketenpartijen logisch worden gevonden. Bestaande regels kunnen niet worden gewijzigd; er kunnen dus in gemaakte transacties geen veranderingen meer worden aangebracht. Dit maakt het een betrouwbaar systeem voor het doen van zaken met andere partijen in de keten. Daardoor is er minder behoefte aan een intermediair die de transactie goedkeurt. Een voorbeeld hiervan is een bank of financieel adviseur.

Wilbert Hilkens: “Voor alle schakels en ketens in de sector biedt blockchaintechnologie veel voordelen”. - Foto: Studio 38°C
Wilbert Hilkens: “Voor alle schakels en ketens in de sector biedt blockchaintechnologie veel voordelen”. - Foto: Studio 38°C

Anticiperen op de kwaliteit van de producten die je ontvangt

Door middel van dit ‘grootboek’ dat iedereen kan inzien, ontstaat er transparantie. Iedereen kan de kwaliteit en het volume van de stromen in de keten zien. Doordat alle stromen zichtbaar worden, kun je als boer of tuinder anticiperen op de kwaliteit van de producten die je ontvangt. Zo kun je focus aanbrengen op de gewenste kwaliteit aan het einde van de keten, en meer waarde creëren.

“Boeren geven veel informatie, maar ze krijgen er ook veel voor terug. De informatiestromen verbeteren tweezijdig, zowel van toeleveranciers als van afnemers. Dit zorgt ervoor dat samenwerking eenvoudiger is. Deelnemers bepalen zelf welke informatie wordt gedeeld. Zo wordt de privacy gewaarborgd.”

Vier voordelen van transparantie

Hilkens noemt vier voordelen van de transparantie die er ontstaat.

  1. Het maakt de goederenstromen beter financierbaar. De waarde van de producten in de keten wordt duidelijk, waardoor deze beter financierbaar worden.
  2. De tracking en tracing is makkelijker en beter. Producten kunnen eenvoudiger worden getraceerd in de keten. Hierdoor ben je als producent beter zichtbaar.
  3. Ketens kunnen slimmer worden ingericht met de beschikbare informatie. “Door de lage marges is het van groot belang dat de productie zonder fouten tussen de schakels verloopt. Deze technologie zorgt ervoor dat de kosten die zouden worden gemaakt door die fouten, fors kunnen worden verlaagd.”
  4. Het biedt de mogelijkheid om periodes van overproductie te beperken, doordat er meer inzicht is in de te verwachten productie. De productie kan dan beter worden aangesloten op de te verwachten vraag.

Het digitale platform van Food Insights wordt op dit moment gerealiseerd in enkele ketens. Licenties worden uitgegeven per keten. Binnen de keten worden vervolgens afspraken gemaakt over welke informatie er wordt gedeeld en wat dit moet opleveren.

Of registreer je om te kunnen reageren.