Home

Achtergrond 4 reacties

‘Agrifirm is geen prijsvechter, sterke oplossingen tellen’

De nieuwe strategie Better Together van Agrifirm is de kennis in het bedrijf optimaal benutten, zodat boeren én consumenten er van profiteren. CEO Dick Hordijk geeft uitleg.

Ruim een jaar staat Dick Hordijk nu aan het roer bij Agrifirm. In juni 2016 trad hij in dienst van Agrifirm om op 1 oktober van dat jaar Ton Loman als CEO van de Agrifirm Group op te volgen. In de eerste maanden heeft Hordijk rustig kunnen rondkijken binnen de organisatie en bij klanten. Hordijk: “Ik was in die periode de duurste stagiair ooit binnen Agrifirm, zo noemde Ton Loman mij destijds.”

Ruim een jaar nadat hij aantrad als CEO van Agrifirm komt Dick Hordijk met een strategiewijziging. Samenwerken is het trefwoord en het doel is kenniswinst die de klant ten goede komt. Dat moet weer groei opleveren van de klantenkring. - Foto: Koos Groenewold
Ruim een jaar nadat hij aantrad als CEO van Agrifirm komt Dick Hordijk met een strategiewijziging. Samenwerken is het trefwoord en het doel is kenniswinst die de klant ten goede komt. Dat moet weer groei opleveren van de klantenkring. - Foto: Koos Groenewold

Nu, na en een jaar besturen, is het tijd voor Hordijk zijn eigen stempel op Agrifirm te drukken. Er moet intern en extern beter samengewerkt worden. Agrifirm moet de kennis veel beter bundelen en extra kenniswinst halen uit de synergie van die samenwerking. Volgens Hordijk is er veel kennis in zijn organisatie die nu niet optimaal wordt gebruikt. Dat moet veranderen. Onder de titel ‘Better Together’ is de nieuwe strategie gepresenteerd. Onderdeel daarvan is dat bijna alles onder de vlag van Agrifirm gebracht zal worden.

Hordijk heeft hoge verwachtingen van de nieuwe aanpak. Het uitdragen van de kennis komt uiteindelijk de klant ten goede, aldus de Agrifirm-topman. Uiteindelijk moet het nog beter bedienen van de klanten ertoe leiden dat de klantenkring groeit en het bedrijf een groter marktaandeel krijgt.

Wat gaan boeren merken van de strategie Better Together?

“Agrifirm is uniek door de bundeling die we kunnen maken van alle kennis uit de verschillende divisies. Dit willen we dus heel gericht gecombineerd gaan inzetten. Om te bepalen hoe we dat doen, werken we nauw samen met onze leden. De kennisdeling is het grote verschil. Daarnaast gaan we onze diepgaande kennis veel meer inzetten om vragen van consumenten te beantwoorden waarop winkelketens en bijvoorbeeld ngo’s reageren. Zo ontstaan realistische oplossingen die zowel voor de boer en teler als voor de consument gezond zijn en waarmee we met elkaar ervoor zorgen dat we de aarde beter aan de toekomstige generaties doorgeven.

‘Agrifirm wil realistische oplossingen die zowel voor de boer en teler als voor de consument gezond zijn’

Daar komt het thema van onze nieuwe strategie vandaan: Better Together. Een voorbeeld daarvan zijn onze Nederlandse rundvee-experts, die zijn naar Uruguay gegaan. We hebben daar een bedrijf gekocht met rundveetoepassingen. Door de inbreng van die experts zijn daar betere oplossingen in de markt gekomen omdat we die kennis gedeeld hebben. Als wij mooie oplossingen hebben die wij Nuscience noemen, dan willen we daarvan weten hoe we dat kunnen integreren met de feeddivisie. Hiermee moeten we meer gaan opvallen in de kwaliteit van het advies. Dat moet het verschil gaan maken.”

Wil Agrifirm hiermee een voorbeeldrol in Nederland gaan spelen?

“De passie die je bij ons merkt is dat we een coöperatie zijn. Het is niet eens zo zeer een voorbeeld naar iedereen, maar we willen wel echt inhoud geven aan het coöperatie zijn. Dus samen met de leden. Daar komt het ‘naast de leden staan’ vandaan. Met de leden meedenken over de hele keten, goed informeren en met oplossingen komen. Daar willen we opvallend in zijn. Er is een extra stap nodig, maar dat besef is er volgens mij ook bij veel anderen in de branche.”

Dit uitdragen van kennis klinkt mooi, maar deze strategie moet toch vooral een groei van het aantal leden bewerkstelligen?

“Ja, simpelweg ja. Uiteindelijk is dit een inspirerende boodschap over de toekomstige voedselketen. Als ik kijk naar de uitdagingen die wij oppakken, dan zijn dat dezelfde die de boeren ook voor zich zien. Wij willen opvallend zijn in integrale oplossingen van hoogwaardige kwaliteit. Onze inzet is best hoog. Agrifirm heeft de beste oplossingen die passen bij de toekomst en bij onze boeren. We geloven heel sterk dat als je de kennis hebt en de juiste antwoorden kunt geven je ook nieuwe leden gaat winnen en een volumestijging kunt bereiken.”

‘Als je de kennis hebt en de juiste antwoorden kunt geven, ga je ook nieuwe leden winnen en kun je een volumestijging bereiken’

Komt het idee voor Better Together vanuit de leden of uit het Agrifirm-hoofdkantoor?

“Ik heb de prachtige situatie gehad dat ik 1 juni begonnen ben en pas op 1 oktober het stokje van Ton Loman overgenomen heb. Ik heb in die tijd veel kans gehad met leden en medewerkers te praten. Er liggen veel uitdagingen voor boeren en daar moeten we ons advies op aanpassen. Vanuit klanten denken. Er moest ook een nieuwe strategie komen, de oude was al vier jaar oud.”

Is meer samenwerken binnen afdelingen het antwoord op ForFarmers, die in operationele kosten lager zit dan Agrifirm?

“Die samenwerking is echt bedoeld om tot unieke en heel sterke oplossingen te komen. De kwaliteit en relevantie van je advies moet het doen, de ambitie is wel dat we daardoor sterker in de markt staan. Uiteindelijk wil ik wel laten zien aan medewerkers en commissarissen dat er versterking optreedt in onze organisatie.”

Klopt het dat Agrifirm al een paar jaar marktaandeel verliest bij de verkoop van voer en meststoffen? Wat is de oorzaak hiervan?

“Er zijn segmenten waarin Agrifirm zeer sterk is, zoals gewasbescherming, vleespluimvee en jongdiervoeding. In andere segmenten hebben we een tijd lang minder groei laten zien dan de markt. Door versterking van onze aanpak beginnen we daar overigens nu al verbetering te zien en we verwachten een verdere groei in de komende jaren.”

Agrifirm zou de laagste omzet per medewerker hebben. Is dat juist? Is daarvoor een reden aan te wijzen?

“Feitelijk klopt dat niet, omdat we hier appels met peren vergelijken. De context is niet meegenomen. In de Agrifirm-cijfers zitten meerdere verschillende afdelingen, denk aan Exlan en onze grote divisie Plant. Andere bedrijven in onze sector concentreren zich meer op één divisie. Daarom zegt een vergelijking van de omzet per medewerker niets over het resultaat van onze coöperatie.”

U wilt met Better Together meer afnemers werven om onder meer de capaciteit van de voerfabrieken te optimaliseren. Behalve het assortiment onder de aandacht brengen en het etaleren van kennis is daar toch ook een scherpere prijsstelling voor nodig?

“In de markt waarin we opereren, zullen we altijd marktconform willen zijn. We zijn geen prijsvechter. Onze toegevoegde waarde bieden we met betere oplossingen en producten voor een scherpe prijs. Als coöperatie is dit voor ons altijd het uitgangspunt: toegevoegde waarde voor onze boeren. Dit betekent dat we soms met oplossingen komen die voor ons als business niet altijd de meeste omzet opleveren, maar wel de beste oplossing is voor het lid. Dit maakt ons als coöperatie uniek. Tot slot kennen we hier de ledenkorting waarin onze leden jaarlijks 50-75% van onze jaarwinst weer uitgekeerd krijgen. Je zou dit als een soort eindejaarsbonus kunnen zien. Alles bij elkaar opgeteld hebben we hiermee een heel sterke positionering in de markt.”

Bij Agrifirm is sprake van zo’n 10% ongebruikte capaciteitsruimte. U bezit acht voerfabrieken, is het afstoten van een van die productielocaties wellicht een optie?

“De nuancering is dat dit getal slechts slaat op een paar fabrieken. We kijken altijd naar efficiëntieverbetering, maar doen geen uitspraken over afstoten van locaties. Onze ambitie is duidelijk: groei, geleverd uit uitstekende fabrieken, zoals onze nieuwe varkensvoerfabriek in Veghel, waar we recentelijk € 25 miljoen in hebben geïnvesteerd.”

‘Onze ambitie is duidelijk: groei, geleverd door uitstekende fabrieken’

Welke bezettingsgraad in de voerfabrieken staat u voor ogen?

“We doen daarover geen uitspraken.”

U wilt alles onder Agrifirm-vlag samenbrengen. Neemt u dan geen groot risico, willen alle boeren wel bij zo’n grootschalig bedrijf horen? Bijvoorbeeld Bonda staat voor een regionale voerleverancier.

“We overleggen daarover met de ledenraad. We nemen er de tijd voor. We hebben de voor- en nadelen getoetst. Een van onze kernwoorden is en blijft lokale betrokkenheid. De meeste boeren denken regionaal.”

Wanneer moet de Better Together-strategie gerealiseerd zijn?

“Het plan is geschreven voor vier jaar. Sommige dingen kosten tijd, cultuurverandering kost tijd. Die tijd moet je dan ook nemen. In 2017 hebben we de verandering ingezet, in 2018 moeten de eerste veranderingen zichtbaar zijn. Die zie ik overigens deels nu al. In 2020 moeten we een sprong gemaakt hebben in de kracht die we als bedrijf willen uitstralen en in de belangrijkste metingen die we neergezet hebben in onze strategie. Denk aan marktaandeel en winstgevendheid, maar ook aan betrokkenheid van medewerkers, die willen we ook meten.”

De drie kernlanden van Agrifirm

Agrifirm heeft Polen, China en Brazilië aangewezen als de drie kernlanden. Daar moet de meeste groei worden behaald. CEO Dick Hordijk: “We gaan door met ons bedrijfsaankoopbeleid in die landen, het blijven versterken van ons lokale management en de verdere uitrol van onze integrale product. Bovendien bieden we oplossingen om verdere groei te behalen. Ook willen we in die landen toewerken naar een top 3-positie, zodat we een grotere invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van de lokale voedselketen en de verduurzaming ervan.”

Laatste reacties

 • driepint

  Unieke oplossingen bieden ze, maar een maatmeel maken is teveel werk

 • chila

  voor sommigen is dit de oplossing. Maar in een sector waar elke cent telt en de rendementen erg laag zijn moet je als boer wel prijsvechter zijn. Zowel op kostprijs als opbrengstprijs. Agrifirm , succes.

 • hebikniet

  Aparte manier om te vertellen dat alles duurder wordt......

 • hobbyboer1952

  het transport naar de Boer is al een drama, begin daar maar met verbetering

Of registreer je om te kunnen reageren.