Home

Achtergrond

Afzet ‘duurzaam’ vlees in de lift

De besteding van Nederlandse consumenten aan ‘duurzaam’ voedsel is afgelopen jaar ten opzichte van 2015 met 26% gestegen naar € 3,8 miljard. Vooral duurzaam vlees heeft een grotere afzet.

Het marktaandeel ten opzichte van de totale bestedingen aan voedsel is gestegen van 8 naar 10%. Dat blijkt uit de Monitor Duurzaam Voedsel 2016. Opvallend is de vlucht die de verkoop van duurzaam vlees heeft genomen. De grootste procentuele stijging (+99%) is zichtbaar bij het Beter Leven-keurmerk. Verder valt op dat alleen de besteding aan ‘duurzaam’ geproduceerde zuivel met 1% licht is gedaald naar € 358 miljoen.

Een duidelijke verklaring voor deze lichte daling is er niet. Het marktaandeel binnen de productgroep bleef wel gelijk op 9%. De afzet van biologische zuivel neemt nog wel gestaag toe.

Fors meer besteed aan duurzame voeding

Onder duurzaam voedsel wordt in de monitor voedsel verstaan waarbij tijdens de productie en verwerking meer rekening is gehouden met milieu, dierenwelzijn en/of sociale aspecten dan wettelijk verplicht. Na biologisch (€ 1,2 miljard) is Beter Leven met een omzet van € 1,1 miljard het populairste keurmerk in de steekproef. Met name in de supermarkten werd afgelopen jaar fors meer besteed aan duurzame voeding. Het gaat om een stijging van 36% naar € 2,4 miljard.

Vooral de gestegen verkoop van vlees en vleeswaren springt in het oog. De besteding in deze productgroep nam toe met 110% naar € 895 miljoen. Het marktaandeel binnen de productgroep nam toe van 15% naar 31%. Ook aan duurzame AGF-producten werd in de supers meer besteed. De besteding in deze productcategorie nam toe met 24% naar € 319 miljoen. De besteding aan duurzaam geproduceerde eieren steeg met 8% naar € 101 miljoen.

Besteding aan biologische zuivel

Wat betreft de besteding aan duurzame zuivel in supermarkten was, in tegenstelling tot het gehele volume duurzame zuivel, nog wel sprake van een bescheiden stijging van 1% naar € 207 miljoen. Het marktaandeel binnen supers bleef gelijk op 7%.

Opvallend is dat de besteding aan biologische zuivel in supermarkten toenam met 6% naar € 127 miljoen. Sowieso doet biologische zuivel het nog steeds goed. Over alle afzetkanalen steeg de besteding aan biologische zuivel met 1% naar € 228 miljoen. Het marktaandeel binnen de productgroep nam eveneens met een procent toe naar 6%.

Grote procentuele stijgers binnen foodservice-kanaal

De omzetgroei van duurzaam voedsel in het foodservice-kanaal (horeca, catering et cetera) laat een stijging van 14% zien naar ruim € 1 miljard. Grote procentuele stijgers zijn de productcategorieën Dranken (123%), AGF (105%) en Vlees en vleeswaren (104%). Opvallend in het foodservice-kanaal is de daling van zuivel van € 117 naar € 111 miljoen, ofwel 5%. Ook hier bleef het marktaandeel binnen de productgroep wel gelijk op 9%.

Stagnatie in speciaalzaken

Wat betreft de bestedingen aan duurzaam voedsel in speciaalzaken is sprake van stagnatie. In totaal gaat het om een omzet van € 336 miljoen, 1% minder ten opzichte van 2015. De verkoop van vlees en vleeswaren nam toe met 1% naar € 37 miljoen. De besteding aan zuivel daalde met 1% naar € 39 miljoen. De besteding aan AGF nam in dit kanaal met 2% af naar € 54 miljoen.

Supermarkten, foodservice en speciaalzaken voor duurzame voeding zijn de belangrijkste afzetkanalen voor duurzame voeding in Nederland en meegenomen in de steekproef voor dit onderzoek. Andere verkoopkanalen als online en boerenmarkten (naar schatting goed voor 15% van alle verkopen van eten en drinken in Nederland) zijn buiten beschouwing gelaten. De supermarkten die in de steekproef zijn meegenomen zijn goed voor een marktaandeel van circa 70%. De cijfers zijn niet opgehoogd naar alle supermarkten. De omzetgegevens van de speciaalzaken voor duurzame voeding en de foodservice representeren alle bestedingen in deze kanalen.

Of registreer je om te kunnen reageren.