Home

Achtergrond

Accent ligt op omgeving in Limburg

De Limburgse boerenbond LLTB wil bovenop de provincieplannen voor ammoniak extra reductie-eisen voor fijn stof en geur. De reden: behoud van draagvlak én ontwikkelruimte voor bedrijven.

De kruitdampen van de strenge Brabantse veeplannen waren begin juli nog niet opgetrokken of er kwam opeens een opvallend boerengeluid uit Limburg. Boerenbond LLTB wil – bovenop de provinciale ammoniakreductieafspraken – óók strengere geur-, fijnstof- en endotoxinenormen voor alle veehouders (zie kader onderaan dit artikel). En wil daarvoor de Best Beschikbare Technieken (BBT) toepassen, uiterlijk in 2030.

“Als veesector moeten we het voortouw nemen. Alleen zo zorgen we ervoor dat de maatschappij ons blijft omarmen”, zegt LLTB-voorzitter Léon Faassen die erop wijst dat de situatie in Brabant zeker niet de hoofdreden is voor deze opvallende stap. “We werkten al langere tijd aan deze plannen. In Limburg staan de verschillende belanghebbenden ook niet zo lijnrecht tegenover elkaar als in Brabant. Er is juist veel overleg.” Volgens Faassen speelden de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 wél een rol. “Politieke partijen begonnen afgelopen zomer met het schrijven van hun programma. Voor die tijd wilden wij onze plannen presenteren.”

Limburgse veestapel

LLTB heeft zo’n 2.400 leden. Daaronder bevinden zich 500 tot 600 intensieve veehouderijen. Vooral in het noorden van de provincie. De gemeentes Venray en Nederweert kennen een zeer hoge veedichtheid. Toch rept de LLTB in haar plannen niet over een maximum aantal dieren. “Met het huidige niveau van de Limburgse veestapel is het niet handig om die nog veel verder te laten groeien”, zegt Faassen.

“Maar toch moet er naar ons idee geen ‘aantallendiscussie’ komen. Het gaat om de kwaliteit van veebedrijven. Onze buren maken zich zorgen over geur en gezondheid. Dát willen we dus ook aanpakken. Daar doen we een flinke schep bovenop.”

Haalbaar voor boeren

De LLTB wil investeren in blijvend maatschappelijk draagvlak, maar doet dit niet helemaal ‘gratis’. “Onze voorwaarde is dat de ontwikkelruimte voor bedrijven behouden blijft”, aldus Faassen. “Alleen dan is er ruimte om milieumaatregelen te betalen.” Niettemin vraagt de LLTB behoorlijk wat van zijn veehouders. “Bestaande bedrijven zullen gemiddeld € 100.000 tot € 200.000 moeten investeren. Maar daar mogen ze in onze plannen wel ongeveer twaalf jaar over doen.”

De LLTB denkt dat dit haalbaar is voor de verschillende veesectoren. Het plan wordt ook door de Limburgse boeren gedragen. Faassen: “Onze veehouderijvakgroepen stelden zelf een gemiddelde halvering van de geur- en fijnstofuitstoot voor alle sectoren voor. Die aanpak is vervolgens getoetst tijdens twee ledenbijeenkomsten. Je kunt nooit iedereen voor je winnen, maar onze leden zeggen over het algemeen: gewoon doen.”

Een varkensbedrijf in Limburg. - Foto: Bert Jansen
Een varkensbedrijf in Limburg. - Foto: Bert Jansen

Faseren

Faassen denkt ook dat de Limburgse boeren de investeringen kúnnen dragen. “Het is te betalen. Al moet het verantwoord zijn. Om die reden gaat het niet overal even snel. Zo faseren we bijvoorbeeld de uitstootreductie van fijnstof van pluimveebedrijven. In die sector is de huidige techniek namelijk nog onvoldoende.”

Ruimte voor groei

De LLTB-plannen moeten de Limburgse veesectoren vitaal houden. Faassen wijst daarbij op de groep stoppers. Die is met 30 tot 35% van de bedrijven in Limburg relatief groot. “Wij vinden dat op zulke locaties nieuwbouw of groei mogelijk moet blijven, mits de nieuwste technieken worden toegepast en de reductiedoelen worden gehaald. Het verschil is dan dat boeren draagvlak krijgen op basis van een rekenmodel en niet op basis van gevoelstemperatuur. Dat komt de acceptatie van veebedrijven ten goede.”

De forse fijnstofuitstoot door veebedrijven in Noord-Limburg heeft daarbij extra aandacht”, zegt Faassen. “Qua fijn stof mogen we niet meer alleen verwijzen naar snelwegen A2 en A73 of het Duitse Roergebied. We zijn als sector ook verantwoordelijk en moeten er zelf mee aan de slag. Draagvlak blijft het sleutelwoord.”

Provincie Limburg stelt begin 2018 nieuw landbouwbeleid op. LLTB hoopt dat zijn eigen plannen hierin worden ingebed. Landbouwgedeputeerde Mackus gaf eerder deze week al een voorschot op de Limburgse plannen.

LLTB: reductie per sector

Varkenssector: 60 tot 70% meer geurreductie in 2030 (nieuwbouw direct), 50 tot 60% minder fijnstofuitstoot in 2030 (nieuwbouw direct).
Pluimveesector: 40% minder fijnstofuitstoot (nieuwbouw), 30% minder fijnstofuitstoot voor bestaande stallen in 2022.
Geiten- en kalversector: gesloten stalhuisvesting met normen zoals luchtwassers in 2030. Ook moeten stoppers die toch doorgaan na 2022, stallen direct aanpassen aan nieuwe normen (pluimvee/varkens).

Of registreer je om te kunnen reageren.