Home

Achtergrond 1 reactie

Trends 2017: mogelijk nieuwe Green Deal

Het middelenpakket wordt versneld vergroend door de Green Deal. Over een nieuwe Green Deal wordt gesproken.

Er komt in 2017 mogelijk een vervolg op het project ‘Green Deal Groene gewasbeschermingsmiddelen’, maar het is nog niet bekend hoe dat eruit gaat zien, aldus Jo Ottenheim, secretaris bij Nefyto, de brancheorganisatie van middelenfabrikanten. Partijen gaan daarover in gesprek. Een ‘Green Deal Groene gewasbeschermingsmiddelen, deel 2’ met dezelfde uitgangspunten als de eerste Green Deal, komt er in ieder geval niet, omdat dat weinig zal toevoegen op wat nu al is gerealiseerd, schat hij in.

Het project is op 31 december 2016 geëindigd. In 2014 tekende het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) samen met de convenantpartners Economische Zaken, LTO Nederland, Artemis (belangenvereniging voor producenten en handelaren in biologische gewasbescherming), Nefyto, Natuur en Milieu en Bionext (brancheorganisatie biologische landbouw) de ‘Green Deal Groene gewasbeschermingsmiddelen’. Het was een tweejarig project, waarin de organisaties intensief samenwerkten om natuurlijke middelen met een laag risico voor mens en milieu, sneller te beoordelen.

Snellere vergroening

Doel was een snellere ‘vergroening’ van gewasbeschermingsmiddelenpakket door belemmeringen voor aanvragers van de middelen weg te nemen.

De helft van de twaalf aangemelde ‘groene’ middelen in 2014 heeft inmiddels een toelating. Volgens Ottenheim een redelijk goed resultaat. “Het is in ieder geval gemakkelijker geworden middelen op natuurlijke basis structureel sneller toegelaten te krijgen dan voorheen. Fabrikanten kunnen daar nu van blijven profiteren.”

Hooggespannen verwachtingen temperen

Nefyto probeerde al snel na ondertekening de hoog gespannen verwachtingen bij de politiek en ngo’s te temperen. “Het beeld dat in enkele jaren het middelenpakket grondig zou kunnen worden vergroend, is niet reëel. Als over tien jaar 10% van de middelen groen is, is dat al een goede score. “Innovatie en een zorgvuldige toelating van een middel kost gewoon tijd.”

Het streven uitspreken is makkelijk gezegd, maar de praktijk bleek weerbarstiger. Dat maar de helft is toegelaten geeft aan dat het moeilijk is toelatingen snel te realiseren, ondanks dat het ‘natuurlijke’ middelen zijn en de inzet van veel mensen en organisaties.

Lees meer Trends 2017 online en in Boerderij 17 van 24 januari 2017

Toelatingsprocedure onderschat

Het CTGB kijkt bij een toelatingsprocedure naar de risico’s van de stof, ongeacht of de stof een chemische of een natuurlijke oorsprong heeft. Enkele fabrikanten dachten dat het CTGB milder over natuurlijke stoffen zou oordelen, en bleken vaak de toelatingsdossiers met vereiste onderzoeken niet op orde te hebben. Groen of niet groen, voor het CTGB blijft risicobeoordeling voorop staan.

Een tweede factor was dat veel groene middelen afkomstig zijn van zogenoemde start up-bedrijven, die in tegenstelling tot grote middelenfabrikanten de knowhow, kennis en kapitaal missen om een middel door de CTGB-toelatingsprocedure te loodsen. Een derde factor, tot slot, is dat er ook groene middelen zijn die niet bestaan uit één actieve stof, maar uit een blend van veel verschillende stoffen, die dan elk op hun risico moeten worden beoordeeld.

Multinationals

‘Groene’ middelen hebben niet langer een geitenwollensokkenimago. Multinationals als Bayer Cropscience en Syngenta Crop Protection zien de middelen op natuurlijke basis als een groeimarkt en investeerden de laatste jaren in kleine bedrijven die in ‘groene’ bestrijdingsmiddelen zijn gespecialiseerd.

Eén reactie

  • Henk Tennekes

    Green deal klinkt zo mooi, maar het is een feit dat Nefyto en LTO zich blijven inzetten voor handhaving van zeer controversiële bestrijdingsmiddelen zoals neonicotinoïden en glyfosaat, en het Ctgb niet in staat is gebleken kaf van koren te scheiden. De green deal is daardoor een wassen neus.

Of registreer je om te kunnen reageren.