Home

Achtergrond 3 reacties

Trends 2017: groeien door samenwerken

Melkveehouders en akkerbouwers zullen door de eisen van de wetgever aan grondgebondenheid steeds vaker ‘gedwongen’ zijn om te gaan samenwerken, zeker als ze willen groeien.

Samenwerken is in de agrarische sector iets van alle tijden. Buren die elkaar bijstaan bij de oogstwerkzaamheden, of die gebruik maken van elkaars machines, komt regelmatig voor. De samenwerking tussen boeren gaat meestal over arbeid en mechanisatie. Uit een onderzoek van AOC Terra in de Veenkoloniën blijkt dat de belangrijkste drijfveer het ‘noaberschap’ is, buurtgenoten helpen elkaar. Vaak gaat het dan om al vele jaren bestaande samenwerkingsverbanden. Als belangrijkste reden wordt de efficiency die het oplevert genoemd.

Het is overigens vooral aan de wetgever te danken dat melkveehouders en akkerbouwers zullen gaan samenwerken. De grondgebondenheidseis zal ondernemende melkveehouders en akkerbouwers bij elkaar brengen, verwacht Van Dellen. De mest- en milieuwetgeving eist dat er een verband is tussen het aantal dieren en de beschikbare hectares. Vooral de Wet grondgebonden groei melkveehouderijheeft een sterke aanzet gegeven voor de samenwerking tussen beide sectoren.

Derogatie zit samenwerking in de weg

Een hobbel die de samenwerking in de weg zit, is de derogatie. Door de samenwerking met een akkerbouwer raakt de melkveehouder de derogatie kwijt, maar omdat het ontbreken van voldoende grond een steeds groter probleem wordt voor de melkveehouder die zijn bedrijf verder wil uitbouwen, wordt dat ‘derogatienadeel’ minder belangrijk.

Niet alleen melkveehouders hebben baat bij samenwerking, ook akkerbouwers hebben er voordeel bij. Door samenwerking krijgen ze de beschikking over meer hectares. Hierdoor wordt de vruchtwisseling gemakkelijker te realiseren en zal de bodemgezondheid toenemen. Daarnaast zullen akkerbouwers die in het verleden gronden van melkveehouders mochten gebruiken voor hun vruchtwisseling, tegen een nieuw probleem aanlopen. Melkveehouders zullen namelijk minder geneigd zijn hun gronden beschikbaar te stellen aan akkerbouwers. Door de nieuwe wetgeving hebben melkveehouders hun hectares hard nodig om de omvang van hun veestapel te legitimeren.

Exploitatie maatschap

Samenwerken kan op verschillende manieren. Een behoorlijk vergaande constructie die steeds vaker wordt toegepast, is die van het overkoepelende samenwerkingsverband, een maatschap of vof zonder bezittingen maar uitsluitend exploitatie.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Het eens verfoeide Sovjet Systeem komt steeds dichter bij en lijkt zich langzaam maar zeker op de een of andere wijze in onze maatschappij te nestelen. De vraag is willen we dit en is dit op termijn een positieve of negatieve ontwikkeling?

 • alco1

  Dat sovjet systeem zoals agratax dat voorziet, zie ik totaal niet.
  Dat waren onbeheersbare grote bedrijven, wat hier helemaal nooit rendabel gemaakt zal kunnen worden. Zelfs daar is er al een teruggang.
  Samenswerkings verbanden zullen hier altijd met een gescheiden beurs blijven.

 • deB.


  Weer dat geouwehoer over groeien!!!

  Het is de doodlopende weg...waar alle instantie's en aanleverende bedrijven te veel uit de ruif vreten!

Of registreer je om te kunnen reageren.