Home

Achtergrond

Trends 2017: bank niet meer de enige financier

In 2017 neemt het aandeel van leningen van de bank af op bedrijven. Het belang en aandeel van alternatieve financieringen neemt toe.

Bedrijven, investeringsfondsen en vermogende particulieren zijn op zoek naar alternatieve beleggingen die meer rendement opleveren dan de lage spaarrente. Rabobank heeft beleid ingezet waarbij de bank niet meer de enige kredietverschaffer is van een bedrijf, maar meer optreedt als een soort regisseur van verschillende partijen die samen een bedrijf of activiteit financieren. ABN Amro heeft aangegeven het liefst volledig te financieren, mits het businessplan en de ondernemerskwaliteiten in orde zijn. Het lijkt een verschil, maar in de praktijk zal ook Rabobank volledig financieren als de condities dat mogelijk maken. Dat neemt niet weg dat alle banken te maken hebben met aangescherpte eisen voor hun eigen portefeuille en daarom kritischer zijn dan ooit.

Groei alternatieve financiering

Een groei van alternatieve financiering is er wel degelijk merkt Jan Breembroek, directeur agrarisch van Flynth Adviseurs en Accountants. “Het landschap verschuift, maar het gaat wel langzaam”, volgens Breembroek. Voor het merendeel van de agrarische bedrijven ziet hij echter geen grote veranderingen. Daar blijven naast geld van de bank vooral familieleningen een grote rol spelen, zeker bij bedrijfsovernames. “Op die manier wordt tijd gekocht om een overname mogelijk te maken”, aldus Breembroek.

Naast geld van de bank blijven vooral familieleningen een grote rol spelen, zeker bij bedrijfsovernames

Een grotere rol in financiering is er ook voor zogenoemde commanditaire vennootschappen. Een of meer vennoten is dan alleen nog financier, bijvoorbeeld de ouders die het bedrijf hebben overgedragen. Bij investeerders van buiten de landbouw speelt vaak mee dat ze hogere rendementseisen hebben en dat is in veel landbouwsectoren niet haalbaar.

Crowdfunding als aanvulling op de bestaande financiering

Crowdfunding is volgens Breembroek een interessante optie voor land- en tuinbouwbedrijven die zelf klantencontact hebben, zoals boerderijen met huisverkoop, zorgboerderijen of kinderopvangbedrijven. Crowdfunding is dan een aanvulling op de bestaande financiering.

Op agrarische bedrijven neemt financieren buiten de bank om toe. Crowdfunding is een mogelijkheid voor bedrijven die een nichemarkt bedienen. - Foto: Bert Jansen
Op agrarische bedrijven neemt financieren buiten de bank om toe. Crowdfunding is een mogelijkheid voor bedrijven die een nichemarkt bedienen. - Foto: Bert Jansen

Een voorbeeld van crowdfunding is het Landfonds van de biologische kaasboerderij ‘De Groote Voort’ in Lunteren. Via een coöperatie kunnen bedrijven certificaten kopen en krijgen daarop 1,5% rente. De coöperatie koopt landbouwgrond die wordt gepacht door het kaasbedrijf. De rente wordt opgebracht uit de pacht van de grond die het kaasbedrijf betaalt aan de coöperatie.

Pachtgrond belangrijke financieringsbron

Pachtgrond is en blijft voor een deel van de Nederlandse landbouwbedrijven een belangrijke financieringsbron. Pachtbedrijven hebben daarbij te maken met een forse verhoging van de prijzen voor reguliere pacht. Een teken aan de wand is dat melkveehouders vaker grond financieren via erfpacht. Dat bleek vorig jaar bij Fagoed. Het aandeel melkveehouderij in de grondportefeuille steeg van 30% in 2010 naar 41% in 2015. In absolute hectares is dat overigens bij die grondbelegger een toename van minder dan 300 hectare. Erfpacht is een optie als eigen middelen of financiering via de bank niet mogelijk is voor de aankoop van grond.

Of registreer je om te kunnen reageren.