Home

Achtergrond

Rustige afzet van lammeren

De vraag naar lammeren blijft erg rustig. Niet alleen vanuit het binnenland, maar ook vanuit landen als Duitsland en Frankrijk.

De rustige vraag zorgt ervoor dat de handel in lammeren rustig verloopt en prijzen wat onder druk blijven staan. De prijs van ooilammeren daalde zelfs wat op de veemarkt in Leeuwarden. De ooilammeren brengen € 2,50 minder op met maximaal € 92,50 per stuk. Ramlammeren brengen maximaal € 120 per stuk op.

Afwachten met verkoop

Schapenhouders proberen de lammeren zo lang mogelijk vast te houden met het oog op een aantrekkende vraag en een dalend aanbod van lamkarkassen uit Engeland en Ierland. Het afwachten is in veel gevallen ook wel nodig. De lammeren zijn veelal in de zomer aangekocht voor prijzen die gelijk liggen aan de huidige opbrengstprijzen, wat betekent dat er verlies wordt geleden.

Vooralsnog kunnen de lammeren blijven lopen in de weilanden van melkveehouders, maar de periode waarin bemest mag worden komt weer dichterbij. Melkveehouders willen tegen die tijd, half februari, toch de schapen en lammeren van hun land af hebben. De tijd om te wachten met de verkoop van de lammeren wordt daarmee snel korter.

Prognose: stabiele prijs.

Meer informatie over de prijzen en aanvoer op de schapenmarkt in Leeuwarden vind je in Boerderij op Maat:  

Rammen > 25 kilo
Slachtschapen
Ooien > 20 kilo
Aanvoer

Of registreer je om te kunnen reageren.