Home

Achtergrond

Rabobank versterkt buffers

Rabobank heeft met de uitgifte van nieuwe certificaten €1,6 miljard opgehaald om haar kapitaalbuffers te versterken. De coöperatieve bank heeft daarmee de reserves nu al op het peil dat oorspronkelijk voor 2020 werd beoogd.

Rabobank maakte op 11 januari bekend nieuwe certificaten uit te willen geven, met als doel haar kapitaalbuffer te versterken met tenminste €1 miljard. De markt reageerde positief. Uiteindelijk haalde de bank €1,6 miljard op bij zowel particuliere als institutionele beleggers. Enkele vragen over waarom Rabobank, met afstand de grootste kredietverschaffer van de Nederlandse land- en tuinbouw, deze stap zet en wat het kan betekenen voor boeren.

Waarom haalt Rabobank geld op met certificaten?

Rabobank heeft lagere kapitaalbuffers dan haar concurrenten ABN Amro en ING. Bovendien is de bank het minst winstgevend. De buffers moeten omhoog, van de toezichthouder. Omdat Rabobank een coöperatie is, kan ze geen aandelen uitgeven. Het opbouwen van buffers met ingehouden winst is te tijdrovend. Spoed is gewenst omdat nu al wordt gesproken over het opnieuw verhogen van kapitaaleisen.

Waarom worden kapitaaleisen verhoogd?

In 2008 toonde een grote kredietcrisis aan dat banken soms reuzen op lemen voeten zijn. Ze hebben tegenover het geld dat ze hebben uitstaan te weinig geld dat direct beschikbaar is om verliezen op te vangen. Het gevolg was dat banken soms noodgedwongen op de rem trapten en geen krediet meer konden of durfden uitzetten. Daarom moeten banken van toezichthouders onder meer hun zogeheten kernkapitaal verhogen richting 2020.

Wat betekent het voldoen aan de kapitaalseisen voor bedrijven in de agrarische sector?

Het betekent dat de druk bij Rabobank om winst te maken en in te houden om buffers te versterken, afneemt. Hierdoor zou de bank in theorie producten tegen een scherper tarief kunnen wegzetten, of de kredietverlening kunnen opvoeren. Of dit ook daadwerkelijk gebeurt, is gezien de nieuwe bankregels waaraan wordt gewerkt, de vraag. Rabobank leende jarenlang wellicht meer dan verantwoord uit aan de varkenshouderij en glastuinbouw, wat mede heeft geleid tot een overschot aan productie en overgefinancierde bedrijven.

Hoe zitten de certificaten in elkaar?

De certificaten hangen in tussen aandelen en obligaties. Ze hebben net als aandelen geen vaste vervaldag en de bank is niet verplicht jaarlijks rendement uit te keren. Belangrijk verschil is dat op aandelen mede van de winst afhankelijk dividend wordt uitgekeerd, terwijl op de certificaten een vast rendement van 6,5% wordt beloofd. Het is diep achtergesteld schuldpapier. Als de bank failliet zou gaan, staan certificaathouders als schuldeisers achteraan.

Ondermijnt de uitgifte van certificaten niet het coöperatieve karakter van de bank?

Niet direct. Certificaathouders hebben geen directe inspraak in het beleid van de bank. Toen Rabobank in 2014 Ledencertificaten verruilde voor ‘gewone’ certificaten en deze naar de beurs bracht, werd dit toch in twijfel getrokken door directeur Arjen van Nuland van de Nationale Coöperatieve Raad. Hij zei dat de zeggenschap bij het aantrekken van vreemd vermogen 'per definitie wat afneemt'. De bank is immers ook gebaat bij een stabiele tot stijgende koers van het certificaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.