Home

Achtergrond

Programma Aanpak Stikstof viert tweede verjaardag in onzekerheid

Het Programma Aanpak Stikstof viert in 2017 zijn tweede verjaardag. Maar het is lang niet zeker of het nieuwe systeem van vergunningverlening de juridische vuurproef doorstaat.

Het Programma Aanpak Stikstof dat dit jaar zijn tweede verjaardag viert, moet in 2017 de juridische vuurproef ondergaan. Het programma werd in 2015 ingevoerd om economische ontwikkelingen rond Natura 2000-gebieden weer mogelijk te maken. De vergunningverlening was volledig in de knel geraakt. De nieuwe vergunningsystematiek met de mogelijkheid voor ontwikkeling zonder dat daarvoor een Natuurbeschermingsvergunning vereist is, gaf veel bedrijven weer lucht.

Geen goede ervaringen met Europese Hof van Justitie

Of die ruimte er blijft hangt mede af van de uitspraak die de Raad van State gaat doen. Bij de behandeling van een aantal voorbeeldcases suggereerden rechters van de Raad van State om een aantal vragen voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie. Nederland heeft daar geen goede ervaringen mee. Eerdere pogingen om het beleid rond de aangewezen Natura 2000 met enige souplesse te hanteren, werden door de Europese rechters tegengehouden.

Aanpassing van de Europese regelgeving voor de Natura 2000-gebieden zit er niet in, nu de Europese Commissie na een uitgebreide consultatie heeft vastgesteld dat de Habitat- en Vogelrichtlijn eigenlijk best goed werk doet. Lang niet iedereen is het daarmee eens. De Europese Commissie kaatst de bal echter met gemak terug naar de lidstaten; zij verschuilen zich te vaak achter Europa en zij maken zelf ingewikkelde regelgeving, aldus een paar van de argumenten van de Europese bestuurders. De Europese Commissie zegt bijvoorbeeld dat sommige lidstaten erg hoge eisen stellen aan vergunningen en de procedures erg lang maken.

Lees meer over PAS

Hulp bij uitvoering Europese regels

En lang niet elke lidstaat heeft zijn best gedaan de Europese regels goed om te zetten in nationaal beleid. Europees Commissaris Frans Timmermans heeft aangegeven dat hij de lidstaten wil helpen bij de uitvoering van de Europese regels.

Of hij daarmee ook Nederland tegemoet wil komen in de knelpunten bij de Natura 2000-gebieden, is twijfelachtig. Toen er eerder een debat was in het Europees parlement over de knelpunten, wees hij nadrukkelijk naar lidstaat Nederland als de veroorzaker van de eigen problemen.

Het Programma Aanpak Stikstof, dat tot doel had een deel van die knelpunten te tackelen, is in de ogen van een aantal natuur- en milieuorganisaties duidelijk in strijd met de Europese regels. Daar heb je – in hun ogen – geen oordeel van een Europese rechter voor nodig, zo bleek tijdens de behandeling van een aantal voorbeeldzaken.

Als de Raad van State desalniettemin besluit verduidelijking te vragen van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg, dan zal de onduidelijkheid over de robuustheid van het PAS ook in 2017 nog voortduren.

Of registreer je om te kunnen reageren.