Home

Achtergrond 9 reacties

Prangende vragen over fosfaatreductieplan

Snel krimpen of toch solidariteitsheffing betalen? Vragen en antwoorden over fosfaatreductieplan.

Elk moment kan het fosfaatreductieplan er liggen. De hoofdmoot is wel bekend, het wachten is op details. Sommige veehouders wachten rustig tot de regeling omtrent het fosfaatreductieplan er is, en gaan dan nadenken hoe ze het beste reageren. Het verandert toch steeds, zeggen zij. Anderen zijn er al helemaal ingedoken en zijn koortsachtig aan het rekenen.

GVE-regeling

Op de eerste van een serie infoavonden van Countus bleek dat de voorlopers al tot achter de komma hun strategie aan het bepalen zijn. Dan gaat het niet meer om de vraag hoeveel dieren je moet inleveren, maar bijvoorbeeld om het tempo waarin je ze van de hand doet.

Voor sommige bedrijven zit er een positieve verrassing in het verhaal: de noodzaak om te optimaliseren leidt wellicht tot financieel voordeel. Verder geldt, dankzij de GVE-regeling die nu als enige optie is overgebleven dat productieverhoging per dier en vermindering van de hoeveelheid jongvee in de meeste gevallen de beste strategie zijn.

Bovenal is duidelijk dat de boetes zo hoog zijn dat niet meedoen aan de verminderingsregeling eigenlijk geen optie is.

Boerderij zet een aantal prangende vragen, mét antwoorden op een rij.

Wanneer gaat de stoppersregeling open?

De eerste openstelling van de stoppersregeling wordt verwacht op 13 februari – met een slag om de arm dus. Genoemd wordt een premiebedrag van €1.130 per koe plus een gegarandeerd voorschot van €1.200 per koe voor het fosfaatrecht. Komen de fosfaatrechten er niet, dan is dat laatste een risico voor de bank. Overig vee mag blijven, maar niet in aantal toenemen. U hoeft niet het hele bedrijf af te bouwen, alleen de melkveetak (vee categorieën 100, 101 en 102).

Ik hoorde een nieuwe term: de fosfaatmaatschap. Wat is dat?

Dit is een alternatief voor de stoppersregeling, bedacht door Countus. Het is een samenwerking van een snelle groeier (die veel moet inleveren) en een stopper. Voor de GVE-regeling werken zij dit jaar al samen, zodat ze hun GVE-referenties mogen optellen. De groeier benut dan tegen betaling de GVE-ruimte van de stopper. De samenwerking moet daarom voor 1 maart officieel rond zijn.

Het eerste voordeel is voor de stopper: hij kan zijn ruimte te gelde maken. Er is ook fiscaal voordeel (niet afrekenen met de fiscus over stakingswinst vanwege gespreide overdracht). Maar ook ontloop je de 10% afroming van rechten bij overdracht. Nadeel is dat je snel een betrouwbare en financieel gezonde partner moet vinden.

De plannen zijn nog niet definitief. Kan ik wel alvast doorrekenen wat ze voor mij betekenen?

Jazeker, melkveehouders rekenen zich suf. Er circuleren diverse rekentools op internet. Er zijn in ieder geval rekenvoorbeelden op de sites van Countus, Forfarmers en Zuivel.nl. Let wel op de datum. De regeling-in-wording verandert voortdurend. Zo is de melkgeldregeling als optie doorgestreept. Alleen de GVE-regeling blijft. Deze is gunstiger voor de meeste boeren en ook voor het doel van de hele operatie: de fosfaatproductie verminderen.

Moet ik in een keer alle koeien die ik moet minderen, wegdoen?

Nee, er komt een getrapte afbouw. Iedereen moet zelf bepalen wat gunstiger uitpakt voor zijn of haar bedrijf: in één keer krimpen tot de referentie (op basis veestapel 2 juli 2015 minus 4%) of in de voorgeschreven tweemaandelijkse, oplopende stappen. Voordeel van snel krimpen is dat je een bonus krijgt, plus een korting op de hoeveelheid in te leveren vee. Snelle krimpers hoeven maximaal 20% van hun veestapel weg te doen. Deze optie is voor snelle groeiers een hele serieuze overweging waard. Nadeel is wel dat je dan het hele jaar ook de melk mist van dieren die je wettelijk nog wel mag hebben. Concreet advies van Lambert Schuldink (Countus): zorg ervoor dat je steeds in die tweede maand de aantallen dieren op orde hebt. Dan wordt er geteld. Let vooral ook op de aantallen jongvee. Verder is het zaak echt onder de norm te blijven, één GVE overschrijding kan al leiden tot forse boetebedragen. Een paar koeien die net iets te vroeg afkalven kunnen al invloed hebben.

Moet ik minder jongvee aanhouden?

Dit is geen verplichting, maar volgens deskundigen wel dé manier om de fosfaatproductie te temperen, en te voldoen aan de doelen van de GVE-regeling. Optimaliseren van de veestapel is het toverwoord. Dat betekent: minder jongvee (5:10 wordt genoemd als ideaal) en het ondereind van de veestapel uitselecteren. Dit kan soms al meteen tot financieel voordeel leiden. Schuldink spreekt in dit verband van een soort superheffing-effect. Productieverhoging plus langere levensduur per koe zal het gevolg zijn van deze strategie.

Bedrijven die hun melkveestapel moeten krimpen krijgen te maken met forse boetes als ze geen vee weg doen. De boete kan oplopen tot 90% van de zogenoemde kale melkprijs. Voor een bedrijf met 126 koeien, dat circa 10% is gegroeid ten opzichte van 2015, kan dat neerkomen op ruim €52.000. Voor een groter bedrijf met 159 koeien, dat met 30% is gegroeid, kan de malus uitkomen op ruim €140.000. De boeteregeling is er op gericht dat doormelken met dezelfde veestapel zoveel geld kost dat het geen reële optie is. Bedrijven die grondgebonden waren in 2015 krijgen geen korting opgelegd.
Bedrijven die hun melkveestapel moeten krimpen krijgen te maken met forse boetes als ze geen vee weg doen. De boete kan oplopen tot 90% van de zogenoemde kale melkprijs. Voor een bedrijf met 126 koeien, dat circa 10% is gegroeid ten opzichte van 2015, kan dat neerkomen op ruim €52.000. Voor een groter bedrijf met 159 koeien, dat met 30% is gegroeid, kan de malus uitkomen op ruim €140.000. De boeteregeling is er op gericht dat doormelken met dezelfde veestapel zoveel geld kost dat het geen reële optie is. Bedrijven die grondgebonden waren in 2015 krijgen geen korting opgelegd.

Wat is de solidariteitsheffing?

Dit is een heffing over vee dat te veel op het bedrijf is ten opzichte van de referentiehoeveelheid. Als je krimpt volgens het opgelegde tweemaandelijkse schema ontloop je wel de boete (malus) voor te veel vee, maar heb je nog wel te maken met deze solidariteitsheffing. Deze korting is 20% van de kale melkprijs van wat je nog te veel hebt ondanks de korting, ofwel ongeveer 6 cent per kilogram melk. In principe kun je voor de resterende melkprijs nog wel melken.

Hoe moet ik de krimp van mijn veestapel aantonen?

Alle afvoer geldt, op basis van de officiële bevestigingen: verklaring van dood, export of slacht / afvoer naar de kalvermesterij / afvoer naar ander melkveebedrijf / en mogelijk maar nog niet zeker: jongvee naar een opfokbedrijf. Dit is een van de laatste losse eindjes in de regeling.

Ik ben grondgebonden en bovendien niet gegroeid. Heb ik wel iets met het fosfaatreductieplan te maken?

Nee. Wie niet gegroeid is sinds 2 juli 2015 en grondgebonden, is vrijgesteld. De 4% krimp ten opzichte van 2 juli 2015 die voor anderen geldt, raakt u niet. Wel krijgt u straks te maken met de invoering van de fosfaatrechten.

Wat betekent die datum van 1 oktober 2016 eigenlijk?

Dat is de einddatum voor de groei die nog meegenomen wordt in het fosfaatreductieplan. Voor extra vee dat er na die datum bij kwam is geen pardon: dat vee moet allemaal weg zijn bij de eerste meting van de nieuwe regeling, dus binnen twee maanden na 1 maart (ervan uitgaand dat de regeling dan ingaat).

Kan ik bezwaar maken tegen de toekenning van fosfaatrechten?

Dat kan nu nog niet. De beschikkingen hierover zijn nog niet afgegeven. Die komen pas later dit jaar of zelfs begin volgend jaar. Als de beschikking er is, heeft u zes weken bezwaartermijn. Wel heeft u een zogeheten servicemelding gekregen. Bent u het daar niet mee eens, dan is het niet verplicht, maar wel raadzaam, om dat alvast te melden. Een eventueel bezwaar tegen de schikking zelf maakt dan meer kans.

Als je net een nieuwe NB-wet vergunning hebt, moet je binnen een bepaalde termijn je ontwikkelruimte benutten. Stel dat je dat nu niet kunt vanwege de fosfaatregels, wat moet je dan?

Bij vergunningen voor 1 juli 2015 (invoering van de PAS), is er niks aan de hand. Bij vergunningen van na die datum is er meestal ontwikkelingsruimte geclaimd. De wet zegt dat die binnen twee jaar gerealiseerd moet zijn, anders is er mogelijk sprake van een economisch delict. Hier ligt dus theoretisch een groot probleem waarvoor nog geen oplossing bestaat. Overleggen met de provincie en niet afwachten tot er iets gebeurt, lijkt de beste strategie.

Medeauteur: Johan Oppewal

Laatste reacties

 • Marco22

  Nieuw is wat ik gehoord heb is dat jongvee nu alle kanten opvliegt. En daarom de GVE regeling alleen loslaten op melkkoeien. Je kunt gve reductie niet meer opvangen door te minderen met jongvee. Dat gaat er veel harder inhakken op je inkomen. Ik heb wel zo'n vermoeden waar dit plan ontstaan is,immers minder jongvee betekend niet minder melk. Er is een melkfabriek die graag minder melk wil.

 • B.T. Henstra

  @marco22. Wat een domme gedachte.

 • Fryslanboppe

  Het gaat om het fosfaat niet om de melk. GVE is GVE heeft niks met jongvee te maken!

 • 123456789

  vee wat na 1 oktober 2016 is gekocht, moet bij de eerste opruiming, op zouten. te dwaas voor woorden
  een melkveehouder schaft vee aan op het onder eind er uit te laten gaan. dat is ondernemen.
  maar niemand heeft nog goed gelezen, er is nog een andere mogelijkheid......

 • Jeroen1982

  Laat eens horen?

 • 0064376

  het ondereind van de veestapel is allang weg, dit proces gaat continu door.

 • wmeulemanjr1

  Voordat iedereen op de zaken vooruit loopt zou ik eerst maar eens afwachten hoeveel juridische losse eindjes er nog zijn.

 • 123456789

  er zijn heel wat losse eindjes!
  maar er zijn er veel teveel die met voorkennis van zaken gehandeld hebben, en dat is een kwalijke zaak. daar is de gewone man/vrouw de dupe van.
  hopelijk komen ze achter de bedrijven die dit gedaan hebben.

 • alco1

  Weet je dat het hele fosfaatreductieplan niet door gaat.
  Juridische wordt het op vele fronten afgeschoten.
  Maar we zullen er van opkijken dat de derogatie wel doorgaat.
  Het plafond was immers een harde eis!
  Dan zal blijken dat de Europese nitraat commissie niets met het plafond heeft te maken.
  Dan zal blijken dat de harde eis door onze eigen overheid bedacht is, om onder een hoge boete van de EU uit te komen en afteschuiven op de boeren.
  Ook is het volkomen vreemd dat de zuivel zich in deze bemoeid, de aanvoer van melk zal immers wel blijven, ook zonder derogatie.
  De standstill aanvoer wordt ook afgeschermd, want wat moeten ze straks.
  Ze zullen met de mond vol tanden staan als daarna wel de melk verwerkt ( doorverkocht)kan worden.
  Ik heb het gevoel dat we bedonderd worden waar we bij staan.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.