Home

Achtergrond

Ondernemerschapsvisie: snel inspelen op marktvraag

Kandidaat Agrarisch Ondernemer 2017 Bouwhuis stelt zich voor.

Vroegtijdig inspelen op vragen uit de markt. Dat is de kern van de ondernemerschapsvisie van de familie Bouwhuis uit Witteveen (Drenthe). Op eigen grond wordt voer verbouwd voor de 73.000 leghennen. Een deel van de dieren heeft een vrije uitloop naar buiten.

De vier vennoten van Agro Bouwhuis – Johan en Rianne Bouwhuis en hun twee kinderen Mirjam en Erik – kiezen ervoor om hun bedrijf zoveel mogelijk gesloten te maken. Zo produceren zij de helft van het voer voor hun leghennen op eigen grond. De mest gaat vervolgens weer terug. Zo drukken zij de voerkosten, verreweg de grootste kostenpost op hun bedrijf, en ook de mestafzetkosten. En dat leidt weer tot een beter rendement.

Familiebedrijf met toekomst

Agro Bouwhuis is een echt familiebedrijf. Met 100 hectare akkerbouw en 46.000 scharrel- en 27.000 vrije uitloophennen hebben zij een bedrijf dat toekomst heeft. De ouders en twee kinderen hebben ieder hun eigen taak in het bedrijf. Johan Bouwhuis: “Iedereen heeft zijn eigen taak, maar we kunnen elkaar ook vervangen als dat nodig is. Ons devies is: doe waar je goed in bent en vooral ook wat je leuk vindt.”

Vroegtijdig inspelen op de vraag in de markt, is de kern van de ondernemerschapsvisie van de vennootschap. Wie vooroploopt, kan namelijk een betere prijs krijgen voor zijn product, zegt Bouwhuis.

Hij noemt een voorbeeld. Het toucheren van snavels is vanaf 1 januari 2018 verboden. “Wij wachten dat moment niet af, maar zijn er al eind 2015 mee gestopt. Dat vraagt om forse veranderingen in het productiesysteem. Toch heeft vooroplopen ook voordelen. Zo krijgen wij een meerprijs voor onze eieren tot het moment dat het verbod definitief ingaat.”

Investeren in huisvesting

In de afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in de huisvesting van de leghennen. Inmiddels is in alle vier stallen het volièresysteem ingebouwd. Dat systeem is beter voor het welzijn van de hennen, vooral omdat de dieren meer mogelijkheden hebben om te vluchten. De investering maakte het ook mogelijk om via saldering meer kippen te houden in de bestaande gebouwen.

Verbouwen van het eigen voer heeft niet alleen een positief effect op de kostprijs, maar leidt er ook toe dat snel ingespeeld kan worden op bijvoorbeeld weersomstandigheden. Bouwhuis: “Een hogere temperatuur heeft onmiddellijk effect op de voerbehoefte. Met ons eigen voer kunnen wij het rantsoen snel aanpassen. En dat heeft weer een positief effect op de technische prestaties.”

Energie via zonnepanelen

Wat betreft die prestaties springt dit bedrijf er duidelijk uit. De hennen worden aangehouden tot een leeftijd van 90 weken. In die periode ligt het legpercentage 52 weken lang boven de 90%. Er zijn weken dat het legpercentage op 98% ligt. Tien jaar geleden werden de dieren na 70 weken afgevoerd naar het slachthuis. Bouwhuis: “Verbetering van de prestaties heeft alles te maken met de samenstelling en kwaliteit van het voer, gezondheid en dierwelzijn.”

De helft van het energiegebruik wordt op het bedrijf zelf opgewekt via zonnepanelen. De panelen liggen er zes jaar op. De vennootschap maakte gebruik van een van de eerste subsidieregelingen. “We hebben plek voor meer panelen. Doel is om uiteindelijk alle energie die wij gebruiken zelf op te wekken.”

500 bezoekers open dag

Met informatieborden informeert de familie passanten over de verschillende gewassen die op het land groeien. Wie wil weten wat er precies in de stal gebeurt, kan via een raam naar binnen kijken. Vorige zomer heeft de familie een open dag georganiseerd voor familie, vrienden, collega’s en buurtgenoten. Bouwhuis: “Er kwamen meer dan vijfhonderd mensen kijken. Wij kennen geen geheimen, iedereen is welkom.” Dochter Mirjam is lid van de mmmEggies, een groep pluimveehoudsters die het Nederlandse ei promoot.

Aan de keukentafel nemen de vennoten de tijd om plannen te maken voor de nabije toekomst. Dan ontstaan vaak nieuwe ideeën. “Bijvoorbeeld over een nieuw ei-concept of innovaties in het bedrijf. We proberen steeds voorop te lopen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.