Home

Achtergrond

Ondernemerschapsvisie: oog voor omgeving

Kandidaat Agrarisch Ondernemer 2017 Bennenbroek-Knoops stelt zich voor.

René en Judith Bennenbroek bewijzen dat groeien als agrarisch ondernemer in een nationaal park goed kan, zonder de natuur uit het oog te verliezen. Oog voor de buurt hebben ze ook: kippen en koeien lopen buiten, en voor belangstellenden staat de deur open.

Gemengd bedrijf

Aan de rand van Nationaal Park De Groote Peel staat het agrarische bedrijf van René en Judith Bennenbroek-Knoops. In varkensprovincie Brabant hebben zij een gemengd bedrijf met pluimvee en melkkoeien. Die vormden de basis toen ze de onderneming zestien jaar geleden overnamen van Renés ouders. Sinds die tijd geven ze een eigen draai aan het bedrijf.

Ze begonnen met 40.000 vleeskuikens, maar vanuit slachterijen was vraag naar grotere bedrijven. Uitbreiden werd lastig vanwege de locatie. Toen viel de keus op omschakeling naar vrije uitloopkippen. Daarin groeiden ze van 16.000 leghennen in 2004 naar 23.000 vier jaar later. In 2012 volgde een nieuwe Freilandstal voor 30.000 kippen.

De locatie in de natuur maakt uitbreiden gecompliceerd. Door in te spelen op mogelijkheden en rekening te houden met beperkingen, is het gelukt, zegt Bennenbroek. "We houden hier voortdurend rekening met de belasting voor de natuur. Door bijvoorbeeld voor een volièrestal te kiezen, kunnen we de ammoniakuitstoot beperken."

De laatste jaren zien de Brabantse ondernemers het woud aan regels groeien en is het lastiger aan benodigde vergunningen te komen. Ze wachten op een verduidelijking van het beleid van de provincie, die dit jaar moet komen. "Dan kunnen we verder kijken wat onze mogelijkheden zijn en hoe nieuwe ontwikkelingen zijn in te passen."

Melkrobot en bezichtigingen

Zeven jaar geleden kozen de Bennenbroeks bewust voor uitbreiding in de pluimveetak en niet voor de groei van het aantal melkkoeien. Daar hadden ze te veel voor moeten investeren in quotum, terwijl op dat moment onduidelijk was wat daarmee zou gebeuren, legt René uit.

Niettemin staan ook de ontwikkelingen in hun melkveetak niet stil. Een daarvan is de aanschaf van een melkrobot." René: "Daardoor werd het weer mogelijk om het melken alleen te doen en ruimte te houden voor andere werkzaamheden."

Dat ze een gemengd bedrijf hebben, vinden René en Judith een groot pluspunt. Het zorgt voor een sterke financiële basis - gaat het in de ene tak wat minder, dan kan de andere tak dat opvangen. Maar ook draagt het gemengde karakter bij aan maatschappelijke acceptatie, zo ervaren ze. Want dat is nodig voor een boer in een natuurgebied. "We hopen hier nog lang met onze kinderen te wonen en te werken, en dat kan alleen met draagvlak uit de omgeving", zeggen ze.

De Freilandkippen lopen buiten (tijdelijk niet vanwege de recente vogelgriepuitbraken), bij de koeien passen ze weidegang toe. Een plaatje dat de burger graag ziet op zijn fietstocht door het buitengebied. Ot en Sien in een modern jasje, noemen ze het. Daarbij past ook dat belangstellenden het bedrijf kunnen bezichtigen. "We hebben hier al veel schoolklassen ontvangen en doen mee aan evenementen als Toer de Boer", aldus René.

René en Judith werken beiden in het bedrijf. In het weekeinde helpen ook kinderen Martijn (16), Sanne (14) en Tim (11) geregeld mee. Daar staat tegenover dat hun ouders ook bewust tijd maken voor het gezin, zoals voetbalwedstrijden bijwonen.

Zonnepanelen

De ondernemers verdiepen zich graag in ontwikkelingen zoals energieneutraal produceren. "In 2015 hebben we zonnepanelen aangeschaft", vertelt René. " Wat we jaarlijks verbruiken, en dat is 180.000 kWh, produceren we nu zelf."

Ook in mestverwerking willen ze stappen zetten. Ze streven naar het droger afleveren van pluimveemest. Momenteel is het drogestofpercentage 45, waardoor moet worden bijbetaald voor het afvoeren. Komt het percentage boven de 80, dan gaat het om opbrengst. René: "Oriëntatie op het beste systeem is een van de zaken waarop we ons de komende tijd richten."

Of registreer je om te kunnen reageren.