Home

Achtergrond 3 reacties

Staatsbosbeheer kiest voor pachter met certificaat

Boeren die grond met een natuurdoelstelling pachten van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, moeten in 2021 een certificaat hebben waaruit blijkt dat ze vakbekwaam zijn.

De voorkeurspositie die leden van de Beroepsvereniging Natuurboeren hadden bij SBB is daarmee van de baan. 
Staatsbosbeheer heeft circa 5.000 contracten afgesloten met boeren. De vorm van deze contracten verschilt sterk. Zo zijn er eenjarige overeenkomsten, 6-jarige pachtcontracten en ook erfpachtcontracten voor een periode van 30 jaar.

Geen sprake meer van voorkeurspositie

De erfpachtconstructie kwam voort uit een afspraak uit 2012 tussen Staatsbosbeheer en de beroepsvereniging. Toen is afgesproken dat leden van deze vereniging als eersten in aanmerking komen voor vrijkomende gronden van Staatsbosbeheer. Destijds zijn met vier boeren langlopende erfpachtcontracten afgesloten.

Volgens woordvoerder Imke Boerma van Staatsbosbeheer is de terreinbeheerder van de afspraak met de natuurboeren teruggekomen. Er is geen sprake meer van welke voorkeurspositie dan ook. "Die afspraak was bij nader inzien niet handig. Nu gaan we werken met vakbekwaamheidseisen voor bestaande en nieuwe pachters."

Boeren die grond met een natuurdoelstelling pachten van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten moeten in 2021 aantonen dat ze vakbekwaam zijn.</p>
<p><em>Foto: Hans Hut</em>
Boeren die grond met een natuurdoelstelling pachten van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten moeten in 2021 aantonen dat ze vakbekwaam zijn.

Foto: Hans Hut

Kritiek op eerder afspraak Staatsbosbeheer met natuurboeren

Op de eerdere afspraak tussen Staatsbosbeheer en de natuurboeren was de nodige kritiek. Veehouder Ted Boon uit de Eilandspolder, Noord-Holland, pacht 100 hectare van Staatsbosbeheer. Hij spreekt over vriendjespolitiek, waarbij via slinkse wegen ervaren agrarische natuurbeheerders buitenspel zijn gezet. Dat pachters van Staatsbosbeheer voortaan een certificaat moeten halen om voor grond in aanmerking te komen, noemt Boon begrijpelijk. Hij betwijfelt echter sterk of scholing leidt tot betere resultaten voor flora en fauna. "Veel boeren willen pachtgrond vanwege hun mestboekhouding. Daarvoor gaan ze heus wel een paar dagen in een cursuslokaal zitten."

Voorzitter Sjaak Hoogendoorn van de Agrarische Natuurvereniging Water, Land & Dijken – de vereniging is actief in Noord-Holland en heeft veel leden die pachten van Staatsbosbeheer – is blij dat Staatsbosbeheer terugkomt van de eerdere afspraak met de vereniging van natuurboeren.

Hoogendoorn noemt het begrijpelijk dat de terreinbeheerder graag in zee wil met boeren die vakbekwaam zijn. "Ook onze vereniging zit op die lijn. Wie via ons een beheerpakket wil afsluiten, moet een cursus volgen. Maar ik vind wel dat Staatsbosbeheer soepel moet omgaan met oudere pachters die al tientallen jaren grond van de organisatie pachten en goede natuurresultaten boeken."

Nieuwe cursussen, uitzonderingen zijn mogelijk

De woordvoerder van Staatsbosbeheer zegt dat de organisatie samen met Natuurmonumenten en twee Hogere Agrarische Scholen werkt aan de opzet van nieuwe cursussen voor pachters van natuurgronden. “We kiezen voor een opleiding op vier niveaus. Nog niet duidelijk is welk certificaat we gaan vragen voor welke pachter. Ik kan me voorstellen dat we niet van een 70-jarige pachter vragen dat hij een certificaat haalt. Uitzonderingen zijn mogelijk."

Laatste reacties

  • kleine boer

    Ow dagje oostvaarders plassen kijken hoe het moet......

  • info36

    Leeftijdsdiscriminatie?

  • boerke brabant

    gelukkig is dat eng clubje natuurboeren buiten spel gezet. Bij de opzet riekte het al naar vriendjes politiek..

Of registreer je om te kunnen reageren.