Home

Achtergrond 2 reacties

Nieuwe manieren van financieren

Naast financieren via de bank zijn er meer mogelijkheden om kapitaal aan te trekken, zoals externe investeerders, crowdfunding en leasen. Varkenshouders hebben soms wel nadeel ten opzichte van andere bedrijven.

Financiering gebeurt op varkensbedrijven vooral traditioneel via de bank. In het buitenland, maar ook in andere sectoren, is het steeds meer gebruikelijk om buiten de bank te financieren. Koen van Bergen, sectormanager varkenshouderij van Rabobank, ziet dat deze alternatieven in de varkenshouderij nog weinig voorkomen. "Crowdfunding en lease zien we nauwelijks in de reguliere houderij. Wel gebeurt het dat er geld via de familie wordt geleend. Ook kunnen commerciële partijen geld steken in een project. Dit zien we bijvoorbeeld bij mestverwerking."

Van Bergen ziet vooral kansen voor alternatieve financieringsvormen bij projecten waar extra risico dragende kapitaal nodig is om voldoende solvabiliteit te hebben. Dit is voor banken een belangrijke basis voor reguliere financiering. Voor crowdfunding ziet hij ook wel mogelijkheden bij bijvoorbeeld regionale concepten met een hoger maatschappelijk doel met een sterke verbinding met consument en omgeving.

'Niet als reddingsmiddel'

Van Bergen benadrukt dat deze financieringsbronnen vanuit ambities van een ondernemer moeten komen, en niet als reddingsmiddel om een bedrijf overeind te houden. Bovendien geldt in alle gevallen dat een bedrijf de financiering wel op moet kunnen brengen.

Ondanks dat de aantallen beperkt zijn, ziet Peter Pals een toenemende belangstelling vanuit de varkenshouderij voor alternatieve financieringsvormen. Pals is directeur van bedrijfskundig en bancair adviesbureau Farmers Funding. "In de landbouw neemt het aandeel bancaire leningen af. Steeds meer bedrijven halen elders geld op omdat banken niet meer maximaal financieren. De situatie is nu heel anders dan voor de financiële crisis." Banken willen vooral geen risicodragend kapitaal verstrekken.

'Realisatie staat of valt bij goede en reële plannen'.

Ondanks een toenemende belangstelling ziet hij wel dat de gangbare varkenshouderij een aantal nadelen heeft: er zit vaak geen grond onder en dat zou het voor externe investeerders interessant maken of uitgeven van erfpachtfinanciering mogelijk maken. Verder is leasen vooral voor machines en werktuigen interessant en is voor crowdfunding meestal een hoger maatschappelijk doel nodig. "En altijd geldt: realisatie staat of valt bij goede en reële plannen. Dat is het geval bij eigen geld, geld van de bank maar ook bij alternatieve financieringen."

Externe investeerders

Investeerders zijn er in meerdere vormen. De familielening is de meest voorkomende vorm van alternatieve financiering, ook in de varkenshouderij. "Kapitaal is op zoek naar rendement", illustreert Pals de zakelijke interesse van familieleden om in het bedrijf te investeren. Varkenshouder en investeerder maken zelf afspraken over looptijd, aflossing en rentepercentage. In de meeste gevallen ligt die 2% boven de spaarrente van de banken. Dat is nu dus ongeveer 2,5%. Typerend voor deze leningen is dat ze relatief kort zijn. Pals ziet bedragen tot €250.000 die familieleden in een bedrijf hebben zitten.

Familieleden hebben tot €250.000 in een bedrijf zitten.

Een nadeel voor de investeerder is dat vergeleken met geld op de bank er geen garantie is bij een faillissement. Bij de bank krijgt hij tot €100.000 gegarandeerd. Bij een faillissement van het agrarische bedrijf zit de bank op de voorste rij.

Een ‘zacht’ nadeel is dat geld lenen binnen de familie tot persoonlijke problemen kan leiden. Bijvoorbeeld als het niet goed gaat met het bedrijf of de investeerder zich bemoeit met de bedrijfsvoering. Het is een zakelijke overeenkomst en zo moet die ook nageleefd worden. Dat is echter niet iedereen en elke omstandigheid gegeven.

Emotie en landbouwgrond

Buiten de familie kunnen ook andere externen een deel van de investering betalen. Dat kunnen investeerders zijn die meer rendement van hun kapitaal willen maken dan ze van de banken kunnen krijgen. Het nadeel van emotionele banden is er dan niet. In veel gevallen willen deze investeerders vooral hun geld in grond stoppen en zijn mogelijkheden in de varkenshouderij beperkt.

Een andere vorm is als commerciële bedrijven een ontwikkeling willen ondersteunen, zoals bij mestverwerking of nieuwe innovatieve technieken. De financiering is dan specifiek voor dit bedrijfsonderdeel bedoeld.

Klik hieronder op de iconen voor tips over lagere financieringslast.

Crowdfunding

Crowdfunding is een financieringsvorm waarbij burgers en/of bedrijven investeren in een bedrijf. Het is ongeveer 15 jaar geleden in de Verenigde Staten ontstaan en sinds enkele jaren gebeurt het ook in Europa. Crowdfunding was in eerste instantie bedoeld om innovatieve, vaak idealistische investeringen en projecten mogelijk te maken, omdat reguliere financierders er geen geld in wilden steken. In Nederland zijn om die reden vooral in het kader van kunst en cultuur nieuwe projecten met crowdfunding gefinancierd.

In de Nederlandse landbouw zijn er een paar voorbeelden van kleinschalige projecten. Daarbij investeren bijvoorbeeld klanten van een biologische bedrijf met een thuiswinkel in een nieuw bedrijfsmiddel. Ook voor de reguliere sector is crowdfunding mogelijk. In de gangbare varkenshouderij is 1 varkenshouder bekend die vorig jaar met crowdfunding aan de slag is gegaan om zijn uitbreiding te financieren. Hij heeft zich echter teruggetrokken. Toch kan het volgens financieel deskundigen in specifieke situaties mogelijkheden bieden.

Zelf rente vaststellen

Ondernemers presenteren hun kredietaanvraag op sites van platforms met een propositie aan potentiële investeerders: ze geven er aan hoeveel geld ze nodig hebben, hoe snel ze dat kunnen terugbetalen en wat ze daarvoor teruggeven. Ondernemers stellen zelf de rente vast die ze willen betalen. Een beperking is dat looptijden relatief kort zijn. Het rendement op de investering is een belangrijke wegingsfactor voor investeerders. Verder is belangrijk dat ondernemers hun plan goed maatschappelijk kunnen verkopen.

Lease met optie tot koop

In de melkveehouderij en akkerbouw komt lease van trekkers en machines veelvuldig voor. Er zijn twee leasevormen: financial lease en operational lease. Bij financial lease komt de machine op de balans van de ondernemer. Na het voldoen van alle betalingen wordt de ondernemer aan het einde van het contract eigenaar. Bij operational lease komt het geleaste middel niet op de balans. De ondernemer betaalt ‘huur’, de leasemaatschappij blijft juridisch en economisch eigenaar. Na afloop van het contract kan de machine voor een (al dan niet van tevoren afgesproken) restwaarde worden gekocht. Leasen gaat in de meeste gevallen via een leasemaatschappij.

Voordelen van Lease

Een belangrijk voordeel van lease is volgens Casper Barendse, directeur van Activum Finance, dat het werkkapitaal (liquiditeit) niet wordt aangetast. Verder kan tot 100 procent op het object gefinancierd en blijven andere bezittingen, zoals vorderingen, voorraden en inventaris onbezwaard. Maandelijkse kosten zijn van tevoren duidelijk. Een nadeel is dat het aangaan van een meerjarige verplichting als een beperking/nadeel kan worden ervaren: het is tenslotte geen flexibel krediet. Ook moet bij verkoop van het bedrijfsmiddel de onderliggende lening worden afbetaald. Een ander nadeel is operational lease waar de investering niet fiscaal aftrekbaar is; de investering drukt dan niet de winst en dus de te betalen belastingen.

4 kenmerken

Om voor lease in aanmerking te komen moet een investering aan 4 kenmerken voldoen: het moet roerend zijn, een substantiële waarde hebben, uniek identificeerbaar zijn en een voorspelbare restwaarde hebben. In de varkenshouderij komt het tot nu toe op beperkte schaal voor. Installaties voor voer en mestverwerking en mestopslag komen in aanmerking, maar ook transportmiddelen en ICT-toepassingen. Barendse verwacht groei. "De leasemarkt groeide vorig jaar met 15%, in alle sectoren. Ook zien we meer interesse vanuit de varkenshouderij."

In zijn algemeenheid is niet te zeggen of lease gunstiger is dan een lening of financiering met eigen middelen. Volgens Barendse is lease doorgaans aantrekkelijker dan een algemene, bancaire financiering. "En de financiering is sneller geregeld tegen scherpere tarieven, met slechts 1 af te geven zekerheid."

Jeroen ter Huurne, directeur van Collin Crowdfund, ziet mogelijkheden voor crowdfunding bij agrarische bedrijven.<br /><em>Foto: Collin Crowdfund</em>
Jeroen ter Huurne, directeur van Collin Crowdfund, ziet mogelijkheden voor crowdfunding bij agrarische bedrijven.
Foto: Collin Crowdfund

‘Crowdfunding is ook interessant voor varkensbedrijven’

Eén van de bedrijven die actief is met crowdfunding is Collin Crowdfund. Het bedrijf heeft de meeste projecten in het MKB maar ook steeds vaker kloppen agrarische investeerders aan voor financiering, aldus directeur Jeroen ter Huurne. In totaal heeft Collin voor circa 230 bedrijven voor een bedrag van €44 miljoen gefinancierd. Daarvan zijn er een tiental afkomstig uit de agrarische sector, waaronder een geitenbedrijf. Via internet kunnen geïnteresseerden een project kiezen waarin ze willen investeren. Er zijn inmiddels duizenden investeerders op de website actief, die gemiddeld €1.500 per project investeren. Het minimumbedrag is €500. De gemiddelde rente die nu is uitgezet is 7,5%, aldus Ter Huurne.
Is dat niet veel?
Ter Huurne: "Voor risicodragende leningen is dat een normaal percentage. Ondernemers met hetzelfde risicoprofiel zijn niet duurder uit via crowdfunding dan via bancaire leningen. Wij rekenen een vaste fee voor onze dienst. Zodoende hebben wij geen belang bij een hoge rente."
Moeten het perse maatschappelijk verantwoorde financieringen zijn?
"In de oorspronkelijke crowdfunding is dat wel het geval. Maar ik spreek liever over crowd finance; mensen met kapitaal zoeken manieren om meer rendement van hun geld te maken. In het algemeen zie je wel dat financierders hun geld steken in projecten die ze aanspreken."
Waarom zouden varkensbedrijven interessant zijn voor financierders?
"Eerlijk is eerlijk, een varken is minder aaibaar dan een geit. Maar investeerders kijken vooral naar het risico en het rendement. Bedrijven die zich goed kunnen presteren maken meer kans en dat geldt ook voor maatschappelijk verantwoorde investeringen. Maar ook voor reguliere bedrijven zie ik wel kansen. Investeerders willen risico's spreiden en liever kleine bedragen in meerdere type bedrijven en sectoren investeren. Voor varkensbedrijven kan het zeker interessant zijn."
Gaat crowdfunding doorzetten?
"Zeker weten. Ik verwacht dat het aandeel bancaire financiering verder afneemt. Die trend is al ingezet. Het is nu in Nederland 80% maar in het Verenigd Koninkrijk maar 60%. In Nederland gaat het ook die kant op. We zien dat banken ons steeds serieuzer nemen en onderdeel maken van het totale investeringsplan. We zorgen dan bijvoorbeeld voor een stuk co-financiering."

Laatste reacties

  • mali

    aandeel shell levert ook 7.5% rente op.........dividend noemen ze dat daar....

  • farmerbn

    Is dit niet gewoon een artikel waarbij boerderij en Dhr Stevens geld voor krijgen? Een advertentie? Boeren die nergens meer terecht kunnen, gaan naar zo'n geldverstrekker die woekerrentes rekenen. Bah.

Of registreer je om te kunnen reageren.