Home

Achtergrond 31 reactieslaatste update:30 sep 2016

Fosfaatproductie ook zonder fosfaatrechten onder plafond

De fosfaatproductie van de Nederlandse veestapel komt ook zonder fosfaatrechten vanaf 2018 niet meer boven het fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo uit. Dat blijkt uit een studie.

Het betreffende onderzoek (pdf, 5,72 MB) is uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), in samenwerking met Nema, National Emission Model for Agriculture. De onderzoekers maakten een raming van de uitstoot van stikstof, fosfaat en broeikasgassen op basis van het huidige en aankomende beleid dat al voldoende concreet was in april 2015. Het fosfaatrechtenstelsel voor de melkveehouderij valt hier niet onder.

Na 2018 geen fosfaatoverschrijding meer

Uit de studie blijkt dat de fosfaatproductie van de veehouderij na 2015 afneemt tot 171 miljoen kilo in 2020 en tot 162 miljoen kilo in 2030. In de periode van 2015 tot 2018 is er sprake van overschrijding van het fosfaatplafond, maar daarna niet meer, concluderen de onderzoekers op basis van de referentieraming. In de raming neemt het aantal melkkoeien tot 2020 toe en blijft daarna stabiel. In 2030 komt de fosfaatproductie weer op het niveau van 2013, hebben PBL en Nema berekend.

Fosfaatgehalte in ruwvoer en andere factoren

PBL heeft een aantal redenen om aan te nemen dat de fosfaatproductie weer onder het plafond komt. Allereerst is het fosfaatgehalte van het ruwvoer in 2015 vrij hoog, door weersomstandigheden. Voor de periode na 2015 is het gemiddelde fosfaatgehalte van het rantsoen over de periode 2010-2014 gehanteerd en dat is circa 5% lager dan in 2015. Verder is de verwachting dat het fosfaatgehalte van krachtvoer bij melkkoeien nog wat zal afnemen. Ook verwacht PBL een afname van het aantal stuks jongvee. “Melkveehouders hebben er belang bij ervoor te zorgen dat de toename in de fosfaatmestproductie door groei van de melkproductie beperkt blijft, om te voorkomen dat zij meer mest zullen moeten verwerken”, aldus de onderzoekers.

Stikstofexcretie veestapel

De stikstofexcretie door de veestapel in Nederland neemt toe van 473 naar 490 miljoen kilo stikstof tussen 2013 en 2020. Daarna daalt deze geleidelijk tot 481 miljoen kilo in 2030. De toename tot 2020 komt vooral door de groei van de melkveestapel (+4,5%) en de hogere melkproductie per koe (+7%). De daling na 2020 wordt vooral veroorzaakt door afname van het aantal jonge koeien.

Minder stikstofaanwending op bodem

Ondanks de stijgende melkproductie nemen de emissies van luchtverontreinigende stoffen volgens de onderzoekers tussen 2013 en 2030 niet toe. De stikstofoxide-emissie stabiliseert, doordat minder stikstof wordt aangewend op de bodem. De ammoniakuitstoot daalt met 14%: van 112,3 miljoen kilo in 2013 tot 96,5 miljoen kilo in 2030. Dit komt vooral door afname van de ammoniakuitstoot uit stallen en mestopslagen, met name bij varkens- en pluimveebedrijven. Het positieve effect van emmissiearme stallen in de melkveehouderij wordt teniet gedaan door de toename van ammoniakuitstoot, doordat meer koeien op stal gaan worden gehouden.

Laatste reacties

 • a van Gerwen

  Zo'n rapport zal wel onder in de la verdwijnen. Dit strookt natuurlijl helemaal niet met het beeld dat in den haag heerst. Het pbl zal wel gekort worden op hun budget als ze nog meer met van dat soort rapporten naar buiten komen die gunstig zijn voor de landbouw.

 • DJ-D

  LTO (advies), boekhouders, makelaars, banken stoppers, fosfaat.nu en bijna failliete bedrijven zijn het hier vast niet mee eens.

 • John*

  Idd,. gewoon de komende drie jaar de rem op bedrijfsontwikkeling. (tot april 2019) Dan kan dat hele fosfatenrechten stelsel overboord. Na 2015 alleen nog grond gebonden groei met als richtlijn 2,5 koe per hectare voor alle dieren op t bedrijf. Dus niet alleen voor de uitbreiding. Alleen op deze manier komt alles weer in balans.

 • henver1

  Wat een geneuzel!

 • CLM Culemborg

  Dit rapport is medio 2015 geschreven en kennelijk nu pas uitgebracht. Dit valt af te leiden uit zinsneden als: "Als gevolg van het afschaffen van het melkquotum per 1 april 2015 wordt een toename van het aantal melkkoeien verwacht.".

  In dit rapport werd een toename verwacht van 4,5% in 2020 tov 2013. We kennen de feitelijke cijfers via CBS, 1 april 2013 1,55 miljoen en op 1 april 2016 is dit 1,74 mln. Dat is een stijging van 12% in slechts 3 jaar.

  De meest recente feiten kennende, kun je stellen dat dit rapport achterhaald is en dat ingrijpen in de omvang van de melkveehouderij helaas onvermijdelijk is.

 • deB.

  Ooit komt de waarheid boven tafel...dat de fosfaatrechten een groot gedrocht is!
  Het is namelijk niet vol te houden in de toekomst, voor intensieve melkveehouderij.
  Zonder grond eronder geen koe erbij!
  Precies wat john zegt, 2,5 koe per hectare...hoe simpel kun je het maken.

  Maar we hebben ene LTO die moeilijk is, en blijft doen.
  Kom op voor een gezonde duurzame grondgebonden sector!

 • CLM Culemborg

  Dit rapport van PBL is medio 2015 geschreven en kennelijk nu pas uitgebracht. Dit valt af te leiden uit zinsneden als: "Als gevolg van het afschaffen van het melkquotum per 1 april 2015 wordt een toename van het aantal melkkoeien verwacht.".

  Nu het rapport zoveel later uitkomt dan het moment van afschaffing van de quotering, kunnen de verwachtingen worden vergeleken met de feiten van vandaag. In het rapport werd een toename verwacht van 4,5% in 2020 tov 2013. Deze week liet CBS weten dat het aantal melkkoeien van 1 april 2013 1,55 miljoen is toegenomen tot 1,74 mln op 1 april 2016. Dat is een feitelijke toename van 12% in slechts 3 jaar, terwijl een toename van 4,5% in 7 jaar werd verwacht.

  De meest recente feiten kennende, kun je stellen dat dit rapport achterhaald is en dat ingrijpen in de omvang van de melkveehouderij helaas wél onvermijdelijk is.

 • alco1

  Als er geen dreiging van fosfaatrechten door overschrijding van het verzinsel fosfaatplafond was geweest, had de AMVB zijn werk wel gedaan.

 • DJ-D

  @CLM Culemborg de amvb gaat 1 januari in werking en er zijn /komen veel stoppers. De stoppers blijven uit omdat er nog steeds geen duidelijkheid is maar met name door vergrijzing.

 • 344412

  De AMvB is al van kracht en er is duidelijkheid, we moeten op 1 april terug zijn naar niveau 2 juli 2015, anders zijn we derogatie kwijt en haalt Van Dam zijn schouders op.

 • 344412

  Dan heeft hij toch zijn linkse achterban inkrimping van de veestapel geleverd.

 • zwier.vandervegte

  Hoe dan ook fosfaat probleem, lees overschot, is al opgelost. Groot deel van gras en mais gronden worden al onderbemest.

 • gerrit.lammertink1

  Vreemd en dat weten ze nu al??

 • sgp1

  Zou prachtig nieuws zijn als fosfaatrechten niet door gaan. We hebben helemaal geen overschrijding van plafond als je incidentele hoge emissie door groeizaam weer en export fosfaat meetelt. En dit rapport laat in ieder geval zien dat andere maatregelen werken. Grondgebondenheid pas in 2018 effectief. Al met al: weg met fosfaatrechten.

  Elbert Dijkgraaf, Tweede Kamerlid SGP

 • zwier.vandervegte

  Blijkbaar heeft de derogatie niets meer met milieukwaliteit te maken. Het is een politiek steekspel geworden. Zowel het fosfaat als het nitraatprobleem is opgelost door lage bemestingsnormen en afvoer van mestoverschot.

 • Klaasvaak

  Maatregelen omdat het mooi weer was... het typeert het kabinet exact. Waait met alle winden mee.

  Maar toch in 1 week tijd 2 rapporten die wellicht wat zonneschijn brengen.

 • hylkema.l

  Dijkgraaf moet in de 2eKamer proberen genoeg medestanders te krijgen, anders heeft hij wel heel makkelijk praten.
  Al met al blijft het een groot probleem dat nog veel meer bureaucratie meebrengt.

 • jeannettedekker1

  De politiek verschuild zich achter algemeen belang,even de vraag wie dat in het algemeen zijn.

 • alco1

  Ik ben er in ieder geval ontzettend blij mee dat Dijkgraaf hier zo reageert.

 • DJ-D

  Alle voorstanders hebben op 1 of andere manier op korte termijn of profijt van de rechten, begrijpen de ingewikkelde kwestie niet of zijn boerenhaters/vegetariers. Dhr. Dijkgraaf begrijpt de materie heel goed en zegt hoe het is. Niks geen populistisch of emotionele propaganda praat.

 • deB.

  Ik heb dezelfde mening alco

  Verheugd dat er toch nog iemand uit de politiek zich verdiept, en serieuze interesse toont voor ons melkveehouders!
  Dhr Dijkgraaf is oprecht begaan met de zeer ingrijpende maatregelen, waarmee het voortbestaan van onze gezinsbedrijven bedreigd wordt!

 • G Engberts

  Wanneer de fosfaatproductie uit de hand zou lopen, zul je maatregelen moeten nemen. Maar nu uit onderzoek blijkt dat fosfaatproductie de komende jaren al daalt zonder de hulp van fosfaatrechten, zijn de fosfaatrechten alleen maar kostprijs verhogend.

  Het is zelfs negatief voor natuur en milieu. Immers de kostprijsverhoging remt de innovatie, waardoor de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid vertragen. Dijkgraaf zal dat als SGP-er natuurlijk volstrekt onverantwoord vinden.

 • Tinus1

  Mooi dat er toch iemand uit de tweede kamer, onze 'volksvertegenwoording', meeleest en discuseerd op deze site, zie tenminste een beetje wat er onder boeren leeft. Prachtig mijnheer Dijkgraaf! Maar wordt het niet eens tijd dat iemand tijdens een debat eens nadrukkelijk opmerkt hoeveel mest, en hiermee mineralen worden be/verwerkt en geexporteerd, waardoor we nooit boven het plafond kunnen komen?! Kippen bijv 90% hoe kun je dan boven je plafond komen!

 • Zuperboer

  Als je het rapport leest zie je al wat de volgende stok gaat worden waarmee men de boer het land uitjaagt: METHAAN, fosfaat en stikstof zijn nog maar het begin van de hetze.

 • Tuig

  Daling van de fosfaatproductie komt vooral omdat er minder varkens en kippen zijn/ komen.
  Daarom zou de melkveehouderij geen rechten nodig zijn? Dat is wel heel krom. Lijkt me verstandiger om de rechten voor varkens en kippen af te schaffen. Realiteit is dat er ook voor de melkveehouderij rechten komen. Dat een politicus hier wat zieltjes Probeert te winnen doet daar niks aan af.

 • j.verstraten1

  Hetzelfde PBL leverde ook een studie aan waarop eind 2013 Dijksma besloot géén dierrechten te introduceren maar wel de verplichte mestverwerking in te voeren. LTO heeft dit rapport destijds daarvoor ook als argument gebruikt.
  Maar er zit blijkbaar nogal een verschil tussen plannen en de werkelijke uitvoering.
  Als rapporten van PBL plotseling als zo waardevol worden gezien ( wat meestal dus niet het geval is), dan is dat een makkelijk excuus voor LTO voor de situatie zoals die nu is.
  Het rapport verwacht trouwens een remmend effect van de Amvb omdat men verwacht dat veehouders ongeveer 2250 ha grond zouden verwerven in eigendom. In werkelijkheid hebben melkveehouders in 2016 al meer dan het 10-voudige aan het opgegeven areaal toegevoegd.
  Het rapport zegt m.i. meer over het PBL dan over de ontwikkeling van de melkveehouderij.

 • j.verstraten1

  En Zwier vd Vegte je opmerking is geheel terecht. Bemesting en productie van mest is in Nederland al jaren ontkoppeld. Derogatie en fosfaatrechten is niet anders dan een politiek spel geworden wat over dier aantallen gaat.

 • alco1

  @tuig. Dat de varkenshouderij en de kippen zich dierrechten door de strot lieten drukken hoeft toch niet te betekenen dat wij als melkveehouderij ook zo'n gedrocht moeten aanvaarden.

 • Tuig

  @alco1. Melkveehouders hebben Altijd het idee dat ze belangrijker zijn volgens mij. Fors meer produceren en denken dat er geen fosfaatrechten komen. Dat is Al lang beslist. Wordt eens wakker.

 • deB.


  Als bv alle dieren in nederland weg zouden zijn, is het hele probleem niet opgelost... als alle dieren in nederland weg zouden zijn, hebben ZE een nog veel groter probleem.

  WIJ LOSSEN HET ALS BOEREN NIET OP, MAAR MOET WEL ALLES DRAGEN!

 • alco1

  @tuig.
  Weer iets waar je verkeert tegen aan kijkt.
  Er is fors meer geproduceerd uit angst dat er fosfaatrechten zouden komen.
  Maw. je eigen aandeel zo groot mogelijk laten zijn.
  Daarnaast denken melkveehouders echt niet dat ze belangrijker zijn.
  Voor je eigen sector inzetten is altijd geoorloofd.
  Welterusten.

Laad alle reacties (27)

Of registreer je om te kunnen reageren.