Home

Achtergrond 1 reactie

Prijs stikstofkunstmest blijft laag

Stikstofkunstmest lijkt voorlopig niet duur te worden. De relatief lage prijzen die nu worden gerekend, kunnen volgens partijen in de markt wel wat stijgen, maar niet heel veel. Pas in 2018 zullen prijzen naar verwachting op 'oude' niveaus terugkeren.

De prijs van stikstofkunstmest blijft tot in 2017 relatief laag, meldt CF Industries, één van de grootste producenten. De vraag naar stikstofkunstmest neemt toe, maar voorlopig blijft sprake van een overaanbod. In Nederland melden partijen in de handel ook te verwachten dat kalkammonsalpeter (KAS) voorlopig niet in de buurt komen bij de niveaus van vorig jaar.

Op de wereldmarkt wordt vooral ureum verhandeld. Het product is leidend en bepaalt ook in belangrijke mate de prijs van het in Nederland vooral gebruikte KAS. De groothandelsprijs voor ureum ligt met circa €160 per ton inclusief levering per boot op het laagste niveau sinds zeven jaar. Ureum wordt onder meer in de VS en Frankrijk veel gebruikt.

Lage prijzen voor granen en oliezaden

De prijs van KAS 27%, een product met veel meer toegevoegde waarde, ligt in Nederland bij inkoopcollectief Farmers4All op €16,60 per 100 kg, waar in 2014 en 2015 op dit moment van het jaar €25 werd gerekend. De prijs van ureum loopt momenteel voorzichtig op en de verwachting is dat ook KAS euro’s meer gaat noteren. De prijsniveaus van de vorige jaren, die al duidelijk onder het niveau daarvoor lagen, zal voorlopig niet gehaald worden.

Dat komt vooral door de lage prijzen die worden betaald voor granen en oliezaden. In Nederland hebben dergelijke prijsverschillen geen grote invloed op het areaal, al is het maar door de dominantie van grasland, maar in bijvoorbeeld de VS en Brazilië is het voor boeren reden minder in te zaaien. Een tweede factor is de aardgasprijs.

Prijsherstel in 2018

Naar schatting 80% van de kosten die producenten van stikstofkunstmest zoals Yara en CF Industries maken, bestaat uit aardgas. De prijs van gas is mede door de lagere olieprijs flink gedaald. In dit moeizame klimaat hebben de grote producenten van stikstofkunstmest nagelaten de productie aan te passen. Volgens CF Industries komt de tweede helft van het jaar wereldwijd neemt de productiecapaciteit van stikstofproducten verder toe.

In het eerste of tweede kwartaal van 2017 zal in de VS opnieuw een flinke bult extra productiecapaciteit ‘online’ komen. Daarna wordt het rustig, aldus de Amerikaanse onderneming. Bovendien zal de extra capaciteit de minst renderende producenten uit de markt drukken, waardoor hier en daar de capaciteit weer onder druk kan komen te staan. Prijsherstel volgt dan in 2018, aldus CF Industries.

Voorlopig blijft de boer spekkoper en staan de resultaten van CF Industries en diens concurrenten onder druk. Van rode cijfers is geen sprake. CF Industries boekte in het eerste halfjaar een nettowinst van $170 miljoen tegen $600 miljoen een jaar eerder. De brutomarge daalde van 48,6% naar 34,8%.

Lees meer over mest in het dossier.

Eén reactie

  • farmerbn

    Reclame. Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door CF Industries.

Of registreer je om te kunnen reageren.