Home

Achtergrond 1 reactie

Inefficiëntie basis voor voedselproblemen

In principe kan Afrika zichzelf en een deel van de groeiende wereldbevolking voeden, maar dan moet er dringend werk worden gemaakt van de moeizame grensovergangen, de slechte transportinfrastructuur, het gebrek aan goede opslagplaatsen en de corruptie.

Afrika bezit 60% tot 65% van alle braakliggende landbouwgrond ter wereld, en 10% van alle hernieuwbare zoetwaterbronnen. De voorbije jaren is de landbouwproductie er met 160% gestegen. Dat blijkt uit recente cijfers van Nepad, een ontwikkelingsagentschap van de Afrikaanse Unie (AU).

Het agentschap wijst erop dat de wereldwijde bevolking zal blijven groeien, tot ongeveer 10 miljard mensen tegen 2050. Afrika's deel van de wereldbevolking zal van 15% naar 25% gaan. Afrikaanse boeren hebben dus een sleutelrol te vervullen om deze groei tot een goed einde te brengen.

"We kunnen en zouden met plezier de wereld voeden", verklaarde Raajeev Bopiah, manager van East Usambara Tea Company dat jaarlijks meer dan 4 miljoen kilo thee produceert in Tanzania, aan Nepad. "We hebben alleen de kennis en het geld nodig."

Belastingen

Er is een aantal zaken dat een hoge vlucht neemt in de Afrikaanse landbouw verhindert. "Het belangrijkste obstakel is het wanordelijke systeem voor belastingen en het inflexibele beleid dat de relaties tussen veel van de 55 Afrikaanse staten regelt", hekelt Nepad.

Een Nigeriaanse boer loopt over zijn akker. Omdat er een tekort is aan opslagsilo's verliest Afrika elk jaar voor $4 miljard aan voedsel.</p>
<p><em>Foto: ANP</em>
Een Nigeriaanse boer loopt over zijn akker. Omdat er een tekort is aan opslagsilo's verliest Afrika elk jaar voor $4 miljard aan voedsel.

Foto: ANP

Bedrijven in landen die niet aan zee liggen, klagen dat het onbegonnen werk is om hun goederen naar havens in het buitenland te vervoeren.

Regionale economische samenwerking zoals de Zuidelijke Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenschap en de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten hebben de douaneformaliteiten iets kunnen harmoniseren, maar volgens Nepad gaat het niet ver genoeg.

Ook binnen landen lijken regeringen er alles aan te doen om de handel te belemmeren. Tanzania heeft bijvoorbeeld een inconsistent belastingbeleid, waarbij de schijven van boeren voortdurend aangepast worden.

Wegen in slechte staat

Gebrekkige transportinfrastructuur teistert ook grote delen van het continent. De wegen in Noord-Tanzania zijn bijvoorbeeld zo slecht dat Bopiah's theebedrijf het gewicht van de goederen aanzienlijk moet beperken. "We kunnen niet meer dan 4 ton laden in een vrachtwagen over modderige wegen, in vergelijking met 20 ton in diezelfde vrachtwagen op degelijke wegen. Het kost me 5 keer zoveel."

Verder is er een groot tekort aan opslagsilo's en is de stroomvoorziening vaak slecht. Omdat er geen geschikte opslag bestaat, verliest Afrika na de oogst elk jaar voor $4 miljard dollar aan voedsel, stelt Richard Munang, een hoge functionaris bij het VN-milieuprogramma. "Inefficiëntie over de hele landbouwketen ligt aan de basis van de voedselproblemen."

Door de faciliteiten te verbeteren en uit te breiden, en tegelijk de lage elektriciteitsoutput te verhogen, kan Afrika snel zelfvoorzienend worden op het vlak van voedsel.

Financiering

Daarnaast blijft corruptie het harde werk van kleine boeren en grote landbouwbedrijven ondermijnen. Boeren blijken ook beperkte financieringsopties te hebben. De meeste Afrikaanse landen op het Afrikaanse continent hebben geen specifieke landbouwbanken, en commerciële banken zien landbouw als een te riskante gok. Zonder toegang tot degelijke leningen zijn heel wat Afrikaanse boeren niet in staat om het gereedschap of de chemicaliën te kopen waarmee ze hun productie kunnen verhogen.

Problemen te over, maar daar staan enorme mogelijkheden tegenover.

Behar Kamal (IPS)

Eén reactie

  • oorspronkelijk

    houden zo
    mijn collega's voeden de wereld tegen elke prijs.

Of registreer je om te kunnen reageren.