Home

Achtergrond

Franse landbouw raakt weer volop in crisissfeer

Melkveehouders ketenen zich vast aan het hek bij de kaasfabriek. Akkerbouwers proberen hoe dan ook nog wat van de oogst te redden. Voor varkenshouders blijft de nood zo hoog, dat nu ook hun vrouwen in actie komen. "Het wordt weer een hete herfst in de Franse landbouw", voorspelt de boerenkoepel FNSEA nu al.

Het is weer volop crisis in de Franse agrarische wereld. De meest acute problemen doen zich voor in de graansector die volop aan het oogsten is en daarbij moet constateren dat de opbrengsten vaak nog meer tegenvallen dan toch al werd gevreesd. De ‘schade’ wordt ook steeds hoger ingeschat. Ging analist ODA een week geleden nog uit van een 25% lagere oogst dan vorig jaar, het ministerie van landbouw komt nu voor zachte tarwe op een oogst van 29,1 miljoen ton, ofwel een daling met 30%. Weliswaar is dat vergeleken met een recordopbrengst in 2015, maar ook ten opzichte van het vijfjaarlijks gemiddelde komt een daling met 21% uit de bus. Aan gerst zou 10,2 miljoen ton binnengehaald moeten worden, 21% minder dan vorig jaar en 7% onder het gemiddelde, terwijl durhumtarwe met ruim 1,4 miljoen ton 20% lager zit dan vorig jaar. "Dit wordt de slechtste graanoogst in meer dan 30 jaar", roept het ministerie dan ook.

Bijzondere lening

"Het is een catastrofe. De oogst is draconisch laag en bovendien staan de signalen voor de prijzen ook niet bepaald op groen. Een groot aantal akkerbouwers komt financieel in nood", zegt voorzitter Philippe Pinta van de bond van graantelers Orama. De bond dringt aan op een snel rampenplan met financiële steun ‘zodat de boeren in ieder geval voorbereidingen kunnen treffen voor een volgend seizoen'. Zoals gebruikelijk bij een agrarische crisis, heeft minister Stéphane le Foll van landbouw direct met toezeggingen en beloften gestrooid, zoals uitstel van sociale lasten en belastingen, maar van de door Orama bepleite ‘bijzondere lening voor de graansector’ is voorlopig geen sprake.

Foto: ANP
Foto: ANP

Protestacties

Zitten veel akkerbouwers nog op de maaidorsers, de melkveehouders gaan inmiddels wel weer de straat op. Na eerdere acties tegen de grootste zuivelcoop Sodiaal richten ze zich nu op het grootste kaasbedrijf ter wereld Lactalis, de fabrikant van Président boter en kaas. Eerst hielden jonge boeren in Normandie een ‘stickerprotest’, waarbij ze producten van Lactalis in een paar supermarkten van stickers voorzagen met de mededeling ‘dat de boer van dit product niet kan leven’ terwijl een paar dagen later andere jongeren zich vastketenden aan de hekken van een andere vestiging van die kaasgigant in Dormont. Vrijdag was het weer raak met een demonstratie van zo’n honderd man bij Lactalis in Sainte-Cécile, waarbij de actieleiders zich onder meer afvroegen ‘waarom er hier een tankwagen vol room uit Nederland is gesignaleerd.’

Lees meer over de protestacties in het dossier.

Domino-effect

Lactalis betaalt volgens de boeren in Normandië momenteel 21,37 cent per liter. Die prijs ligt dan 7 cent lager dan de gemiddelde Franse melkvergoeding, die volgens het ministerie van landbouw in mei op 28,3 cent per liter stond. Ook dat gemiddelde was daarmee nog altijd 2,6 cent per liter lager dan een jaar geleden, berekent het ministerie daarbij. De Franse melkveehouders vinden dan ook dat ze veel te weinig profiteren van het herstel van de zuivelprijzen. "We willen dat Lactalis in het openbaar uitleg geeft en ook vertelt waarom er room uit Nederland moet worden aangevoerd", aldus Antoine Maquerel, voorzitter van de jonge boeren organisatie JA in de Manche-regio bij de actie in Sainte-Cécile. Hij stelt ook dat de lage melkprijs van Lactalis een ‘domino-effect’ heeft bij andere melkverwerkers.

Beloften niet waargemaakt

Ook in de varkenshouderij, mede-aanstichters van de grote acties van vorige zomer, duurt de crisis voort. De ergste noodkreet komt nu van de vrouwelijke leden van de regionale boerenbond FDSEA in Bretagne. In een open brief klagen zij dat de overheid, de vleesbedrijven en anderen veel alles hebben beloofd, maar dat er niets van terechtkomt. Een doorn in het oog is ook dat de betalingen van de toeslagrechten steeds maar weer worden uitgesteld. "Nu zeggen ze weer het dat het eind van de zomer zal worden. Met alle acties om meer Frans eten te verkopen gaat het ook al verkeerd. Iedereen speelt elkaar de bal toe en tegelijkertijd wordt ons bestaan bedreigd. We hebben onze dossiers voor al die steun ingediend, maar dan hoor je helemaal niets meer. We hebben gewaarschuwd, geschreeuwd, we hebben gediscussieerd, uitgelegd, we hebben ons gemobiliseerd, we zijn nu aan het eind van ons Latijn".

Of registreer je om te kunnen reageren.