Home

Achtergrond

EZ herhaalt waarschuwing voor insleep ziektes

Het Ministerie van Economische Zaken heeft een bericht verstuurd aan organisaties in de veehouderij- en transportsector om opnieuw aandacht te vragen voor verhoogde risico’s op insleep van dierziekten. Aanleiding zijn de recente uitbraken van vogelgriep (aviaire influenza), Afrikaanse varkenspest en lumpy skin disease (LSD) bij runderen in de EU en aangrenzende landen.

Ondanks alle maatregelen tegen de genoemde ziekten is de situatie in de verschillende landen niet onder controle. EZ wijst er op dat er in de lidstaten van de EU grote zorg bestaat over de situatie in de betreffende EU-landen en in de landen grenzend aan de EU. Alertheid is geboden in alle onderdelen van de sector om verdere verspreiding van de ziekten richting het westen te voorkomen. Dit geldt niet alleen voor de sectoren die vatbare dieren hebben, maar ook voor andere sectoren. Via transporten, materialen en de jacht kan passief een virus worden meegesleept.

Risicoanalyses

De NVWA voert risicoanalyses uit om eventuele risico's voor Nederland door vervoersbewegingen van en naar deze landen in kaart te brengen. Vooralsnog zijn er door alle restricties die de Commissie heeft opgelegd, geen transporten geweest van gevoelige dieren of producten ervan, volgens EZ. De NVWA heeft nog wel opgelegd dat transporten die terugkeren uit risicogebieden een dubbele reiniging en ontsmetting ondergaan.

Vooral internationale transporten van dieren en dierlijke producten vormen een risico van insleep. De transportsector en dierhouders kunnen zelf veel doen om insleep van de ziektes te voorkomen, zoals het toepassen van goede hygiënemaatregelen. Dierhouders dienen onverwijld te NVWA te informeren als zij zien dat dieren lijden aan verschijnselen die lijken op een besmettelijke bestrijdingsplichtige dierziekte.

EZ noemt de vogelgriep in Zuidwest-Frankrijk waar deze zomer nieuwe uitbraken gemeld zijn, de laatste op 5 augustus op een eendenbedrijf in het departement Aveyron.

Foto: ANP
Foto: ANP

Varkenspest en LSD

Van de Afrikaanse varkenspest zijn sinds 2014 in vier lidstaten van de EU, Polen en de drie Baltische staten Letland, Estland en Litouwen, uitbraken gemeld (naast Italië, waar de ziekte al decennia voorkomt). De afgelopen weken zijn weer uitbraken gemeld bij gehouden varkens. Het betreft vaak kleinschalige houderijen, maar er zijn ook commerciële bedrijven getroffen. Ook in Oekraïne zijn uitbraken gemeld.

Lumpy skin disease (LSD) is een runderziekte, nauw verwant aan het schapen- en geitenpokkenvirus. LSD heeft zich na een melding van een uitbraak in augustus 2015 in Griekenland langzaam verspreid over meerdere landen in Zuidoost-Europa. Inmiddels zijn uitbraken gemeld in Bulgarije, Macedonië, Servië, Kosovo, Albanië en Montenegro. In zowel de EU-lidstaten als in niet-lidstaten wordt naast de verplichte maatregelen vaccinatie toegepast.

Of registreer je om te kunnen reageren.