Home

Achtergrond

Deeltijdsboeren belangrijk als verbindende schakel tussen sector en burgers

Ruim de helft van de agrarische bedrijven in Duitsland wordt gerund door iemand die er een baan naast heeft. Deeltijdboeren krijgen van de overheid niet de aandacht die ze vanuit maatschappelijk oogpunt verdienen, vindt het Deutscher Bauernverband (DBV).

Het belang voor het Duitse platteland van boeren en boerinnen die parttime een landbouwbedrijf runnen naast een baan buitenshuis, wordt onderschat. Dat vindt federatie Deutscher Bauernverband (DBV).

Deeltijdboer schakel tussen agrarische sector en burgers

Volgens de federatie zijn de deeltijdsboeren belangrijk als verbindende schakel tussen agrarische sector en burgers. Deeltijdboeren staan door hun niet aan de landbouw gerelateerde nevenactiviteiten dicht bij de consument. Ze hebben om die reden een grote betekenis voor de acceptatie van de landbouw onder de bevolking. “Zij zijn public-relationsvaklui voor hun eigen zaak en beschikken over een grote mate aan agrarische competentie. Zij genieten op een speciale manier het vertrouwen van hun medeburgers en collega’s op het werk", verklaart het Bauernverband.

Parttime-boer overladen met 'woud aan voorschriften'

De bond komt met deze verklaring naar buiten omdat de overheid daar te weinig oog voor heeft. Parttime-boeren zijn net zo goed ondernemers als de boeren die volledig leven van het landbouwbedrijf en versterken de economische kracht, de vitaliteit van de landelijke gebieden en leveren hun bijdrage aan het onderhoud van het cultuurlandschap. Daarom hebben ze net als iedere andere ondernemer ruimte en vrijheid nodig om actief te zijn.

Maar waar het naar het oordeel van de boerenfederatie aan ontbreekt is een op de behoefte van deeltijdbedrijven afgestemde stimulering van investeringen. Innovatieve ideeën hebben deeltijdboeren genoeg, maar in de praktijk lopen ze tegen een muur van bureaucratie, buitensporige bouwvoorschriften en documentatieplichten aan. “Boeren met een baan naast het bedrijf worden door een woud aan voorschriften in het bijzonder getroffen omdat ze er minder tijd voor hebben. Elk nieuw voorschrift geeft een aanleiding om er als deeltijdboer de brui aan te geven.”

Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

Op 52% boerenbedrijven werkt parttime-boer

Volgens het jongste landbouwstructuuronderzoek van het Statistische Bundesamt uit 2013 is meer dan de helft (52%) van de agrarische bedrijven in beheer bij een boer met een baan ernaast. Het kan daarbij gaan om een overgangsstadium naar een in voltijd gerund agrarisch bedrijf, maar ook om een meer permanente manier van inkomensverwerving. In die gevallen zijn deeltijdbedrijven primair te vinden in gebieden waar het door de natuurlijke omstandigheden moeilijk is om volledig van landbouwactiviteiten te leven, zoals in bergachtige gebieden. Juist deze gebieden profiteren echter het meest van deeltijdbedrijven.

Meeste fulltimebedrijven in Oost-Duitsland

In totaal omvat het areaal van de deeltijdbedrijven een slordige 2,8 miljoen hectare. Dat komt neer op gemiddeld 21 hectare per bedrijf. Deeltijdboeren worden in Duitsland gedefinieerd als boeren die het grootste deel van het inkomen in een ander beroep verdienen. Zij zijn vooral actief in het ‘oude’ West-Duitsland, van voor de Duitse eenwording. Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Stuttgart. In de nieuwe deelstaten in het oosten van Duitsland zitten veruit de meeste fulltimebedrijven, 80 en 100%, afhankelijk van de regio.

Of registreer je om te kunnen reageren.