Home

Achtergrond 24 reacties

Calon: ervaren bestuurder, maar niet onomstreden

Met de benoeming van Marc Calon haalt LTO Nederland een zeer ervaren bestuurder binnen. Hij wordt de opvolger van Albert Jan Maat die per 1 oktober vertrekt.

Akkerbouwer Calon uit het Groningse Zuurdijk was in de jaren 90 al bestuurder van de toenmalige Groninger Maatschappij van Landbouw. In 1995 werd hij Statenlid voor de PvdA in Groningen en in 1999 lid van Gedeputeerde Staten, waar ook CDA-politicus Henk Bleker deel van uitmaakte.

Calon noemt zichzelf in de aankondiging van zijn benoeming door LTO ‘boer in hart en nieren’. Hij verwijst naar zijn agrarische bestuursperiode als ‘jongste voorzitter van de oudste landbouworganisatie’ en noemt zijn nieuwe functie een uitdaging die hem zeer aan het hart gaat. “Onze sector opereert in het hart van de samenleving en een sterke organisatie als LTO Nederland is hierbij onmisbaar”, aldus Calon.

De Blauwe Stad

Calon is niet onomstreden als bestuurder. Hij was samen met college-gedeputeerde Henk Bleker mede verantwoordelijk voor het miljoenenproject ‘de Blauwe Stad’. Honderden hectares landbouwgrond zijn daarbij omgezet in een nieuw meer, natuur en woningen. Onder meer door de stagnerende verkoop van woningen leidde dat tot een miljoenenstrop voor de Provincie Groningen. In 2009 stapte Calon over naar Aedes, de koepel van woningbouwverenigingen waar hij voorzitter werd. Daarbij ontstond politieke ophef over het salaris dat hij op basis van 3 dagen per week zou gaan verdienen. In 2011 werd hij door zijn oud-collega Henk Bleker, toenmalig staatssecretaris van Landbouw, gevraagd om problemen bij het toenmalige Dienst Regelingen (DR) te onderzoeken. Calon gaf de opdracht terug na ophef in de Tweede Kamer over de benoeming, daarbij ging het niet alleen om zijn nauwe banden met Bleker, maar ook om het feit dat hij zitting had in de raad van toezicht van DR. In 2014 werd hij als voorzitter van Aedes gehoord tijdens de parlementaire enquête naar de Woningbouwcorporaties.

Marc Calon. <em>Foto: Roel Dijkstra</em>
Marc Calon. Foto: Roel Dijkstra

Mede-organisator akkerbouwacties

Tijdens zijn voorzitterschap van de voorloper van LTO Groningen heeft Calon ‘niet alleen maar vrienden gemaakt, dat was voordelig voor ons ledenaantal’, herinnert zich Teun de Jong, voorzitter van de Nederlandse Akkerbouwers Vakbond (NAV).

Hilbrand Sinnema, oud-voorzitter van LTO Groningen noemt Calon een ‘kundige man die zijn waarde voor de landbouw bewezen heeft’. Hij herinnert zich Calon nog als een van de mede-organisatoren van de akkerbouwacties begin jaren 90 en wijst op de goede dossierkennis en geheugen van Calon.

Visie en charisma

Melkveehouder, oud-zuivelbestuurder en politicus Harm Holman is uitgesproken positief. ‘Eindelijk iemand met een mening, visie en charisma’, volgens Holman. Dat het gaat om een PvdA’er kan juist het slaan van bruggen mogelijk maken, volgens hem. Wat Holman betreft is Calon ook iemand die de landbouw weer op de kaart kan zetten, nu het oude model voor belangenbehartiging niet meer werkt.

De benoeming van Calon gaat in per 1 januari 2017. LLTB-voorzitter Leon Faassen neemt waar als voorzitter tot het aantreden van Calon.

Laatste reacties

 • ........

  waarom niet voor Leon Faassen gekozen ipv deze zakkevuller?

 • 344412

  Voordeel van de twijfel geven lijkt mij, geen grijze voorzichtige ambtenaar iniedergeval. Succes gewenst!

 • alco1

  Kan iemand mij ook vertellen hoe zo'n verkiezing in zijn werk gaat?
  Wie bepaalt?

 • eg wel

  @alco1,
  Is geen verkiezing.
  Voor zover mij bekend wordt het d.m.v. gesprekken met het huidige bestuur bepaald.

 • koestal

  Het is straks een PvdA beleid in de landbouw met van Dam en Calon, je ziet nu al de problemen met de overstroming in Brabant,die niet door van Dam erkend worden als een ramp,van Dam is nu zelf een ramp !

 • pinkeltje

  Denk je dat een VVD-er de boeren in Brabant wel uit de brand had geholpen dan?

 • Bennie Stevelink

  VVD-er Helma Lodders is hoofdverantwoordelijk voor de chaos met de fosfaatrechten.

 • alco1

  Verklaar u nader Bennie!
  Ze was eerst tegen invoering, maar zwichtte door de dreiging van derogatie.
  Hoofdverantwoordelijken zijn de beleidsmakers die in quotering tijd maatregelen hadden moeten treffen.
  Trouwens heb ik nog nooit begrepen waarom er een fosfaatplafond er moest komen. Temeer omdat export er niet van af getrokken mag worden.

 • Bennie Stevelink

  Helma Lodders was samen met ZLTO tegen grondgebondenheid, tegen dierrechten en tegen fosfaatrechten. Dit terwijl al een aantal jaren voor de afschaffing van het melkquotum een vervangende begrenzing ingevoerd had moeten worden.

  Waarom mag geëxporteerde mest er niet vanaf getrokken worden? Omdat het niet specifiek om fosfaat als mineraal gaat. Fosfaat is de meest nauwkeurige meeteenheid voor de omvang van de veestapel. Fosfaat kun je wel verwerken en exporteren, ammoniak en allerlei andere gassen niet.
  Je moet het fosfaatplafond verstaan als een "veeplafond".

 • WGeverink

  @Bennie. Welke Nederlandse melkveehouder had het nut ingezien van het afschaffen van het quotum als de politiek van tevoren bekend had gemaakt dat daardoor van alle Europese landen alleen Nederland met productie beperkingen zou blijven zitten?

 • Bennie Stevelink

  @Geverink, Nederland heeft ook als enigste een begrenzing van de varkenshouderij en pluimveehouderij.
  Het melkquotum was in Nederland meer dan vier keer zo duur dan vlak over de grens in Duitsland. Meer dan de helft van het kapitaal in een melkveebedrijf zat in quotum. Het was nergens een groter blok aan het been dan in Nederland.
  Na 2006 kwam daar nog bij dat het geen enkele invloed meer had op de melkprijs.
  Ruim voordat het melkquotum eindigde had er een nieuwe begrenzing ingevoerd moeten worden die zo weinig mogelijk kapitaal opslokte.

  Je moet je ook realiseren @Geverink, dat het melkquotum niet is ingevoerd om de markt te beschermen maar om de KOSTPRIJS van marktbescherming te beperken. Toen de marktbescherming werd afgeschaft diende het nergens meer voor. Alleen in Nederland had het nog een milieu-neveneffect.

 • alco1

  Dus @Bennie. Als Helma direct voor geweest was, dan zou het geen CHAOS geworden zijn???
  Ze had gewoon bij haar standpunt moeten blijven en had dan geen gezichtsverlies geleden.
  Zij stond voor:
  1 goede verzorging van de dieren
  2 geregelde mestafzet
  3 acceptatie in de buurt.

  Lodders kwam pas met haar standpunten in beeld toen het quotum al verleden tijd was.
  Zwak om haar te betichten van het niet op tijd regelen van de begrenzing.
  De AmvB heeft de begrenzing in zich, maar die is volledig onder gesneeuwd door de verwachte fosfaatrechten.
  Het komt goed had Nederland het EU moeten voorhouden.

 • WGeverink

  Klopt Bennie... Jullie zijn er enorm op vooruit gegaan nu de fosfaatrechten om een koe te mogen houden gratis uitgegeven worden en er meteen voor gezorgt is dat deze nooit duurder kunnen worden...

 • peetersdejongh1

  Ik wens Dhr., Calon veel succes toe met zijn job en hoop vooral dat hij zich in zal zetten voor alle sectoren, en deze ook kan verbinden, de uitdaging is groot!

 • alco1

  Geverink. Toen de melkprijs nog goed was werd er al over 8000 euro gesproken voor een koe plaats .
  Maw. Nederland is er met open ogen ingetuind.

 • Bennie Stevelink

  Met €8000 per koeplaats zit me op minder dan de helft toen het melkquotum er nog was. Toen koste een koeplaats 16000 tot 18000.

 • alco1

  Met die 16- 18.000 is al het spek al van de ribben gegaan.
  Nu komt liquiditeit in het vizier.

 • hähnchenmeister

  gaat dit over calon of over lodders?

 • Bennie Stevelink

  Dit gaat over anonieme reageerders.

 • Gerardone

  waarom zegt iedereen het lidmaatschap van de lto niet gewoon op
  ze hebben nu nog 20 % van de boeren en geven zich uit voor 70 -75 % vertegenwoordiger van de boeren naar politiek ,als je als lid toch geen invloed kan uitoefenen wie voorzitter word

 • Martin de Meijer

  Eindelijk eens een man die voor zijn mening durft uit te komen en zeker geen zakkenvuller is. De beste voorzitter ooit. Als hij ergens voor gaat dan tot op het bot.

 • Gerardone

  Typerend de reactie na mijn reactie, niks zeggend,kracht bij zetten.

 • teunisenwilly1

  We zijn nu nog maar een ruim jaar zonder melk quota er is niet anders als ellende over ons uit gestort te veel mest teveel melk. Kleine en midden bedrijven die als voor de dieren en landschapsbehartiging over hebben zin daar ok de dupe van zie artikel van Herman en Jose Bongen in de boerderijkrant dat vind ik zo triest en zo zijn er meer. Gelukkig staat dat ook in een landelijk dagblad LTO heeft daar geen gevoel voor. Die zij alleen maar besig om de grote groeiers alle kadootjes toe te schuiven laat er daar eens een paar van stoppen zei zij de oorzaak van de ellende. Zei hebben toch geen hard voor dieren en land schap willen niet eens hun kalfjes op fokken of kunnen het niet. Er moet maar eens uit gezocht worden wat er procent gewijs daar naar de Rendac gaat of verdonkeremanen ze die straks in de vergisters

 • teunisenwilly1

  Ik hoop dat hij meer aandacht besteed aan boeren die hart voor dier en plant hebben. Het midden en klein bedrijf is daar goed in. Hebben we heel geen
  mestvergisters nodig, het zijn overbodige landschap vervuilers.

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.