Home

Achtergrond

VBO Makelaar: grond en fosfaatrecht goedkoper

Hans Peters, de nieuwe agrovoorzitter van VBO Makelaar, verwacht dat grondprijzen dalen door de nieuwe fosfaatwetgeving in de melkveehouderij.

De sectie Agrarisch Vastgoed van brancheorganisatie VBO Makelaar heeft sinds juni een nieuwe voorzitter: Hans Peters. Hij nam de voorzittershamer over van Jouke Havinga. Peters werd in 2010 lid van VBO Makelaar en is bij die organisatie sinds 2013 bestuurlijk actief, waaronder vicevoorzitter.

VBO Makelaar is een brancheorganisatie voor makelaars, taxateurs en verhuurbemiddelaars. In totaal telt VBO Makelaar ruim 1.100 leden. Bij de sectie Agrarisch vastgoed zijn 67 makelaars aangesloten.

Wat gaat u anders doen dan uw voorganger?

"Niet zoveel. Ik wil juist de lijn doortrekken van het verhogen van het kwaliteitsniveau van onze aangesloten makelaars. Als VBO vinden we het belangrijk dat makelaars een REV (Recognised European Valuer)-certificaat hebben. Het staat, naast het hoge kennis- en kundeniveau, voor onafhankelijkheid en integriteit. Tot nu hebben 12 makelaars dit certificaat, maar ik wil me ervoor inzetten dat dit aantal stijgt."

Waarom is dat belangrijk?

"De sector kan zich daarmee professionaliseren. De moeilijke economische situatie in sectoren heeft zijn weerslag op de agrarische vastgoedmarkt. Makelaars moeten daarom een zo hoog mogelijk kennisniveau hebben. Ook zien we sinds de bankencrisis dat banken hun balansen voor agrarisch onroerend goed vaker moeten onderbouwen. Net als bij het bedrijfsleven zijn voor de grotere agrarische bedrijven vaker uitgebreide taxaties nodig."

Volgens de nieuwe voorzitter Hans Peters zijn banken zeer terughoudend in het financieren als het bedrijf onvoldoende grond heeft.<br /><em>Foto: Jan Willem van Vliet</em>
Volgens de nieuwe voorzitter Hans Peters zijn banken zeer terughoudend in het financieren als het bedrijf onvoldoende grond heeft.
Foto: Jan Willem van Vliet

Taxatierapporten worden duurder?

"Ja, ze zijn veel meer verdiepend en zeer uitgebreid en dat kost geld."

Hoe omschrijft u de agrarische onroerendgoedmarkt op dit moment?

"Die is redelijk moeizaam. Zowel in de varkenshouderij als in de melkveehouderij zijn de rendementen laag en staan veel bedrijven te koop. Aan de andere kant zijn banken veel terughoudender om een koop te financieren."

Wat zijn de moeilijke melkveebedrijven?

"Te klein of wel omvang, maar dan met te weinig grond. Banken zijn zeer terughoudend in het financieren als het bedrijf onvoldoende grond heeft. Er is recentelijk een aantal objecten met een mooie omvang maar te weinig grond opgedeeld. De stallen krijgen dan een andere bestemming en de gronden zijn apart verkocht."

En bij de varkens?

"Daar gebeurt weinig. Alleen bedrijven die technisch up-to-date zijn, zijn nog in beeld om te verkopen en dan nog voor veel lagere prijzen. Als er asbest op het dak ligt, kun je het al vaak vergeten. Overigens hoeft dat helemaal niet zo’n groot probleem te zijn want de nettokosten voor saneren vallen best mee. Het gevoel is bij asbest meer van invloed op de verkoopbaarheid dan de werkelijke kosten."

Welk effect heeft het plan uit de varkenshouderij op de markt, waarbij het aantal bedrijven in een paar jaar kan afnemen van 5.000 naar 2.000?

"Het is goed dat er iets gebeurt voor deze sector. Het dwingt overheden beleid te ontwikkelen rondom vrijkomende stallen. Het zou goed zijn voor beide sectoren als varkensfosfaatrechten en melkveefosfaat inwisselbaar worden."

Wat zijn uw belangrijke wensen richting overheid?

"Er moeten oplossingen worden gevonden voor de vrijkomende bebouwing. Bijvoorbeeld via saneringsregelingen of herbestemming van gebouwen. Ook moet er een oplossing worden gevonden om bedrijfswoningen door burgers te laten bewonen. De plattelandswoning was een goed idee, maar bleek niet de oplossing. Dit onderwerp staat hoog op de agenda."

'De eerste prijzen lagen op €125 tot €130 per kilo melkveefosfaat, maar inmiddels is die tot €90 gezakt'.

Wat verwacht u van de markt van melkveefosfaat?

"Tot nu toe kunnen alleen intentieverklaringen worden vastgelegd tussen partijen, dus is er nog geen echte markt. Er is onzekerheid over de afschrijvingstermijn. Het rendement in de melkveehouderij zal bepalend zijn voor vraag en aanbod en bijbehorende prijzen. De eerste prijzen lagen op €125 tot €130 per kilo melkveefosfaat, maar inmiddels is die tot €90 gezakt."

Met het melkquotum zijn miljarden de melkveehouderijsector uitgevloeid. Zou de handel meer gereguleerd moeten worden?

"Dat denk ik niet. We zitten in een vrije wereldmarkt en alle handel in productierechten is vrij. De markt zal een evenwicht vinden bij een prijs die melkveehouders nog verantwoord vinden te betalen. Vergeleken met 10 jaar geleden hebben melkveebedrijven te maken met sterk wisselende rendementen. Dat zal weerslag hebben op de prijsvorming."

Wat verwacht u van de grondmarkt de komende jaren?

"De melkveehouderij heeft voor groei extra grond nodig, maar vanaf volgend jaar ook fosfaatrechten. Een ondernemer kan een euro maar één keer uitgeven. Ik verwacht dat dat de prijsontwikkeling remt en in bepaalde regio’s een daling tot gevolg zal hebben. Maar prijsverschillen tussen regio’s en grondsoorten zijn groot en dat blijft."

'We missen de uitkopers op de markt. Boeren met een grote portemonnee'.

Heeft dat ook gevolgen voor de gronden in de akkerbouwgebieden?

"Daar zal het effect niet zo groot zijn. Wat meespeelt, is dat we de uitkopers missen op de markt. Tot een paar jaar geleden waren er bedrijven met een grote portemonnee die zich onder andere vestigden in een akkerbouwgebied. Vaak stegen mede daardoor de prijzen van de gronden in die regio."

U heeft zelf ook een bedrijf in emigratie. Vertalen de problemen in de sectoren zich in meer belangstelling voor het buitenland?

"Heel zeker, ik schat dat de belangstelling meer dan verdubbeld is de afgelopen jaren. Vanuit de melkveehouderij is sinds 2014 de interesse sterk gegroeid. Ook daar geldt dat de verkoopbaarheid van het bedrijf in Nederland moeizaam gaat. Dat vraagt soms creatieve oplossingen, zoals erfpacht of externe investeerders."

Wilt u weten wat een landbouwbedrijf bij u in de buurt heeft opgebracht? Koop de volledige koopovereenkomst. Een overzicht van de gemiddelde grond- en pachtprijzen per regio vindt u hier.

Foto: Ronald Hissink.
Foto: Ronald Hissink.

Of registreer je om te kunnen reageren.