Home

Achtergrond 11 reacties

Spierings: veenorm per gebied, niet per bedrijf

Brabant wil een limiet stellen aan het aantal dieren, zodra de Wet dieraantallen van kracht is. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings wil er zo snel mogelijk mee aan de slag.

Het aantal varkens, kippen en koeien moet worden begrensd in Brabant omwille van de uitstoot van fijn stof en endotoxinen (bacteriedeeltjes). Dat kan zodra de Wet dieraantallen en volksgezondheid van kracht is. Deze wet blies het kabinet nieuw leven in na publicatie van de onderzoeksresultaten Veehouderij en gezondheid (VGO) omwonenden. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66 - Agrarische ontwikkeling, Energie en Bestuur) wil zo snel mogelijk aan de slag.

Wat is uw reactie op de uitkomst van het VGO-onderzoek?

"De resultaten zijn reden tot bezorgdheid, maar geen reden tot paniek. De onderzoekers geven een duidelijke relatie aan tussen volksgezondheid en dieren, maar tegelijk ontbreekt een helder beleidskader. Dat is jammer. Ik merk dat gemeenten teleurgesteld zijn over de uitkomst, omdat onduidelijk blijft wanneer je als overheid maatregelen moet nemen en wanneer niet."

Wat maakt het onderzoek vooral duidelijk?

"Er is geen relatie tussen zoönose, ESBL en wonen in een veerijk gebied. Dat is een hele geruststelling. Ook allergieën komen minder voor; al ben ik zelf helaas een uitzondering op die regel. Het onderzoekt toont wel een verband tussen de uitstoot van fijn stof en endotoxine en longontsteking. Al met al heeft de veehouderij een negatief effect op de volksgezondheid."

Anne-Marie Spierings (39) is gedeputeerde in Noord-Brabant.</p>
<p><em>Foto: Erik van der Burgt</em>
Anne-Marie Spierings (39) is gedeputeerde in Noord-Brabant.

Foto: Erik van der Burgt

Het kabinet reageerde op de uitkomst van het onderzoek met een beleidsmaatregel: de Wet dieraantallen en volksgezondheid.

"Ja, daar zijn wel heel blij mee. Brabant heeft de afgelopen jaren stevig gelobbyd voor die wet. In Brabant is een brede overeenstemming dat het goed is een grens te stellen voor het aantal dieren. Het is dan ook niet de vraag óf Brabant gebruikt gaat maken van de wet, maar waar. We willen per regio een limiet per veesoort instellen. Dat kan het huidige aantal zijn of een streefgetal. Mogelijk wordt het stelsel van dierrechten losgelaten per 2018. Daarom heeft Brabant deze wet nodig."

Tot nu toe ontbrak de juridische borging van de wet omdat de relatie tussen vee en volksgezondheid niet wetenschappelijk was onderbouwd.

"Ik maak me nu iets minder zorgen om de juridische borging. Er ligt nu immers een wetenschappelijk onderzoek dat een relatie tussen volksgezondheid en vee aantoont. Daarbij wordt de wet nu breder getrokken. Andere omgevingsfactoren spelen nu ook een rol."

U voorspelde in een eerder interview dat in Brabant circa 40% van de varkenshouders de komende jaren zal stoppen. Is het dan nog nodig te sturen op dieraantallen?

"Hoe die sanering van de intensieve veehouderij daadwerkelijk gaat lopen, is koffiedik kijken. De bedrijven die doorgaan, zullen mogelijk ook groeien. Daarbij betekent minder bedrijven niet per se ook minder dieren."

Wilt u enkel sturen op dieraantallen per regio of ook per bedrijf?

"De insteek is regulering per gebied, niet op bedrijfslocatie. We willen de ruimte blijven geven aan boeren hun bedrijf te ontwikkelen. Het ligt voor de hand dat in West-Brabant waar de veedichtheid veel minder groot is dan in het Zuidoosten, andere normen gaan gelden."

Als de wet er komt, zal dat op zijn vroegst zijn in 2018.

"Het streven is dat het wetsvoorstel aan wordt geboden voor 2017 aan de Tweede Kamer. Voor ons is het belangrijkste dat het vertrouwen van de burgers weer terug komt, ook met het oog op het nieuwe mestbeleid waar we aan werken. Dat kunnen we creëren met een wet die het aantal dieren borgt."

Laatste reacties

 • Zuperboer

  De toegevoegde waarde van dit artikel is dat we nu weten dat mw. Spierings een uitzondering op de regel blijkt te zijn wat betreft allergie, althans dat is iets wat ze zelf verklaart en niet van enigerlei waarde wat betreft de belangenbehartiging van het volk waarvoor ze immers is aangesteld. Verder mis ik de vraag over de werkelijke wetenschappelijke basis van het rapport. Opnieuw biedt Boerderij een podium aan psuedo-wetenschappelijke emotie, terwijl ik er vanuit ga dat we beleid baseren op onderbouwing en dat Boerderij hier ook kritisch op toeziet. En dus op doorvraagt.

 • fietskip

  Uit het rapport blijkt dat je minder ziek bent, dat er minder astma en copd voorkomt in de buurt van veehouderijen! " Moeten we geld gaan vragen om in de buurt van veehouderijen te mogen wonen"?!!!

 • exvarkensboer1

  Gelukkig verspreiden varkensbedrijven geen stank, toch?

 • 344412

  Sinds de komst van luchtwassers niet meer, ik ruik nooit meer varkens in de Gelderse Vallei.

 • vandenbrandcv1

  Onderzoek is niet goed uitgevoerd maar op verzoek van linkse partijen met hulp van actiegroepen zonder KvK inschrijving tot stand gekomen. De Brabantse GGD laat zich ook alleen informeren door input die omstreden Brabantse dokters met een dubbele agenda aanleveren.

  Het doel van het onderzoek was niet betere volksgezondheid maar minder vee.
  Iedereen die met andere data op de RIVM site aan de slag gaat, weet dat de uitkomsten van dit onderzoek niet kloppen. De onderzoekers stellen ook geen causaal verband vast, wat er nu is de pers verschijnt zijn aannames.

  Daar waar Brabant het fijn stof met wat kamperfoelie op de wanden van de weg wil oplossen, is het maar de vraag of boeren deze geurvriendelijke oplossing ook mogen inzetten voor fijnstof vermindering.

  Het is trouwens wonderlijk dat deze GGD geen stop wil op natuurgebieden. 20% van de teken is positief. 1 miljoen beten en 20.000 slachtoffers per jaar met de ziekte van Lyme, een zeer ernstige chronische aandoening.

 • boerindorp

  Er is geen sprake van een aselecte deelnamegroep, deelname was geheel vrijwillig. Maw een groot deel van de respondenten zal meegewerkt hebben omdat ze zelf een verband vermoeden. Dat er dan een licht positief verband gelegd wordt in dit onderzoek is dan ook niet verwonderlijk. Wat je niet zoekt vind je niet.

 • oorspronkelijk

  veel mensen krijgen een ziekte door vroegere aanraking met schadelijke stoffen.
  rokers /asbest/verf/stof/drank(lever)
  juicht het toe ipv afzeiken( volksgezondheidnr1)
  over 20jaar schade claim is dat de weg van de voorkeur nu

 • John*

  gelukkig werken we in de veehouderij vooral met organisch materiaal. van oudsherre zijn onze lichamen erop ingericht om deze stoffen af te breken en af te voeren. Het grote probleem zit vooral in de anorganische stoffen.. die hopen zich op en kunnen er alleen maar geforceerd uit, ophoesten etc. lukt dit niet meer dan wordt je ziek..

 • alco1

  @ oors... We zeiken het niet af! Ze moeten het onderzoeken richten waar het echt om gaat. Niet om op een slinkse manier de landbouw te tackelen.

 • oorspronkelijk

  ons verteringsstelsel bevat alle bacteriën waar we ook ziek van kunnen worden.
  het gaat om evenwicht en geen onbalans tussen verschillende bacteriën.
  in de lucht wordt stof met bacteriën aan getroffen.
  hoelang is een afweersysteem effectief
  een gewaarschuwd mens telt voor 2
  door hakken in het zand en compromissen wordt door de politiek hard ingezet
  meepraten en betrokken blijven is voor mij een belevingswijze

 • fietskip

  @oorspronkelijk, je zegt het zelf. Het gaat om evenwicht en geen onbalans tussen verschillende bacterien. Men word minder vaak ziek, er komt minder astma en copd voor in de buurt van veehouderijen. Kennelijk is het evenwicht daar dus beter!

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.