Home

Achtergrond 16 reacties

Soep van Wet dieraantallen wordt niet heet gegeten

Drie jaar lang deden RIVM en IRAS onderzoek naar of het wonen in de buurt van veebedrijven effect kan hebben op de gezondheid van mensen. Het heeft effect, zo blijkt, zowel positief als negatief. "Een eenduidig antwoord is dan ook niet te geven", geven de onderzoekers aan.

In de omgeving van veebedrijven blijken mensen minder astma en allergieën te hebben, blijkt uit het rapport van RIVM en IRAS. Ook komt de longziekte COPD er minder voor. Dat is positief. Een verhoogd risico op MRSA, ESBL’s, hepatitis E en influenza is er bij veebedrijven niet.

Negatieve gevolgen zijn er ook. COPD-patiënten die er wonen hebben meer klachten en mensen die dicht bij veehouderijen wonen hebben een verlaagde longfunctie, vermoedelijk door fijn stof afkomstig uit de veehouderij. Ook is de kans op longontsteking licht verhoogd in de buurt van pluimveebedrijven. In periodes waarin meer ammoniak in de lucht zit, tijdens het mest uitrijden, wordt de longfunctie eveneens lager. Het effect is vergelijkbaar met het gezondheidseffect van het verkeer in de stad.

Vooral negatieve effecten belicht

De politiek lijkt alleen de negatieve effecten te belichten. Staatssecretaris Martijn van Dam grijpt het rapport aan om de Wet dieraantallen uit de kast te halen. Partijgenoot Sharon Dijksma had deze wet in 2014 met veel bombarie gepresenteerd. PvdA zou een eind maken aan de megastallen.

Een conceptwet werd gemaakt en ter consultatie voorgelegd. Al bij de presentatie van het wetsvoorstel, dat gemeenten en provincie de gelegenheid moet geven om grootschalige veebedrijven te weren, werd gezegd dat hiervoor wel een wetenschappelijke onderbouwing nodig was. Die was er niet. De voorlopige conclusies van de studie van RIVM en IRAS gaven geen duidelijk causaal verband tussen volksgezondheid en veehouderij, waardoor begrenzing op deze grond juridisch niet houdbaar zou zijn. Het onderzoek werd vervolgd.

Rapport aanleiding om Wet dieraantallen door te zetten

Nu het onderzoek is afgerond, zijn de conclusies nauwelijks gewijzigd. Er is meer onderbouwing voor de voorlopige conclusies, maar de resultaten van de studie zijn niet wezenlijk anders.

Toch ziet Van Dam in het rapport aanleiding om de Wet dieraantallen nu toch door te zetten. De overheid moet ervoor zorgen dat de leefomgeving gezond en veilig is, zegt hij. Dat geldt zowel voor de volksgezondheid als voor het milieu.

Staatssecretaris Martijn van Dam</p>
<p><em>Foto: Roel Dijkstra</em>
Staatssecretaris Martijn van Dam

Foto: Roel Dijkstra

Hoewel de soep heet wordt opgediend, wordt deze waarschijnlijk niet zo heet gegeten. Ook nu wordt verwacht dat het onderzoek onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing is om de veehouderij te beperken om volksgezondheidsredenen. Van Dam kiest daarom voor een omweg: hij wil het oorspronkelijke wetsvoorstel gaan aanpassen en daarbij baseren op het voorzorgsprincipe. Dat geldt nu ook in de Omgevingswet en daar is geen wetenschappelijke onderbouw voor nodig. Het geeft provincies wel mogelijkheden om ontwikkeling van de veehouderij te beperken, maar een hele stevige stok om mee te slaan is het niet.

Wet voorlopig nog niet aangenomen

Daar komt bij dat de wet voorlopig nog niet is aangenomen. De verwachting is dat het wetsvoorstel in december naar de Kamer wordt gestuurd. Dat is drie maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen. Van Dam zal hierin niet genoeg tijd hebben om het voorstel door beide Kamers te loodsen, zodat de wet van kracht kan worden. En het is maar de vraag of er voldoende politieke steun is. ChristenUnie, die een sleutelrol speelt in de landbouwdossiers, wijst het voorstel van Van Dam ronduit af.

De soep van de Wet dieraantallen zal daarmee koud zijn voordat deze wordt opgediend. Dat zullen Van Dam en partijgenoten Sharon Dijksma en Tjeerd van Dekken ook inzien. Maar nu niet geschoten is altijd mis, want met de huidige peilingen in het achterhoofd is de kans klein dat de nieuwe staatssecretaris van landbouw van PvdA-huize zal komen. Maar de verkiezingsbelofte om iets tegen megastallen te doen, is hiermee wel waargemaakt.

Laatste reacties

 • alco1

  Die PvdA'ers zijn wolven in schaapskleren.

 • deB.


  Maken alles kapot, maar d'r mooie praatjes!

 • vandenbrandcv1

  Voorzorgsprincipe geeft ze zonder wetenschappelijk bewijs een stok om mee te slaan. Bij de bestuursrechter maak je dan ook geen schijn van kans want daar is het recht tot het aanrecht; die mogen maar beperkt toetsen.

  En dat dit onderzoek in plattelandsgebieden met minder vee is juist veel meer long-, hart- en vaatziekten (bron V-focus). Er is in het VGO selectief geshopt en gemeten om tot het doel minder vee te komen.

 • mariapeel

  Wat een onzin weer

 • alco1

  Betere kop zou zijn: De gal van de dieraantallen zal bitter zijn.

 • vandenbrandcv1

  Meer dan 50 procent van het fijnstof komt uit de leefomgeving dat zijn de huishoudens. (3.3 kiloton tov 6,1 landbouw) Die bron werd bewust niet genoemd in het dikke rapport. Evenmin zijn er geen vragen gesteld aan de proef personen waar hun kachel van brandt; gas, stroom, propaan, hout of kolen, open haar alles brander. Ook zonder deze gegevens kan het rijk van alles over het stookgedrag te weten te komen zoals het energielabel (bij rvo ez de opdrachtgever) en de bekendheid van energiebelasting. Hout is immers vrij van energiebelasting. Iedereen die zijn ogen te kost geeft in het buitengebied (schoorstenen met kunstwerken) en royale houtopslag ziet dat daar meer met hout gestookt wordt. Dat geeft een forse fijnstof uitstoot volgens het ECN en noordelijke GGD onderzoeken geven aan dit dezelfde gezondheidsproblemen geeft als die hier zonder causaal verband gelegd worden.

 • Broederijbrok

  Het voorzorgsprincipe.

 • Broederijbrok

  Voor diergezondheidsredenen is er geen voorzorgprincipe.

 • debakker

  dus er komt ook een wet dat per huis maar 1 auto mag zijn, limiet aan vliegtuigverkeer enz.... Maar dat zal niet geburen 1 groep pakken is veel leuker. Een ander moet altijd beperken niet iemand zelf.

 • wienbemelmans

  wat een viese achterlijke troep daar in den Haag.

 • DJ-D

  Partij van de Anti's

 • veldzicht

  Bij van Dam gaat het er alleen maar om z,n armoedige partijtje nog wat stemmers te bezorgen,en waar zitten die?niet bij de agrariërs maar bij de linkse milieu en dieractivisten daar voor buigt hij als een knipmes en die boeren interesseert hem geen drol.

 • Jan van het Zand

  Kortom: de politiekers gaan heel kort door de bocht. En dan maak je ongelukken. Van een kip zonder kop, kun je geen goede wetgeving verwachten.

 • info48

  Op TV zag ik een uitgebreide reportage van een actie groep in Brabant waarin de problemen van het fijn stof heel dramatisch en uitgebreid uitgelicht werden, de publieke opinie( en daarmee de politieke meerderheid) wordt hier gevormd omdat de halve "waarheid"( hele leugen) gepresenteerd wordt.
  Wat ik mis is het tegengeluid; de hele "Waarheid" van de Boeren organisaties!!Het helpt helemaal niets te klagen tegen elkaar over die onwetende, domme burgers en politieke partijen want WIJ laten toe dat de "anderen" de halve waarheden rond strooien!

 • info48

  En aan deze soep gaat de sector WEER de mond verbranden!!

 • fietskip

  klopt info48, ik heb dat ook gezien en het was tenenkrommend. in plaats van te voren te roepen het komt goed moeten ze de meetgegevens opvragen en het onderzoek volledig controleren. Fijnstof van auto's en van dieren is helemaal anders, dat kun je niet op een hoop gooien. de organisatie's moeten het onderzoek zelf doen met de meetgegevens van rivm en iras.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.