Home

Achtergrond 1 reactie

Overijssel mocht ganzen laten bejagen

Overijssel heeft in 2014 terecht ontheffing gegeven om ganzen te bejagen om schade te voorkomen.

De Raad van State heeft een verzoek van de Vogelbescherming afgewezen om de ontheffing voor schadebeheer en -bestrijding in te trekken. Ganzen richten veel schade aan op agrarische percelen, oordeelt de provincie. Om die schade te voorkomen verleende de provincie in 2014 de ontheffing op basis van de Flora- en Faunawet.

RvS wijst verzoek Vogelbescherming af

De Vogelbescherming meent dat er voor het gebruik van die ontheffing ook nog een Natuurbeschermingswetvergunning nodig is omdat er mogelijk sprake is van een verstoring van de gevoelige diersoorten in de Natura 2000-gebieden. De Raad van State wijst het verzoek van de Vogelbescherming af omdat niet op voorhand blijkt dat door het gebruik de ontheffing de instandhouding van de soorten in gevaar komt.

Eén reactie

  • koestal

    HE,HE de vogelbescherming had geen schade

Of registreer je om te kunnen reageren.